Desikace a rozklad slámy 2020

Aktuální doporučení k desikaci a k rozkladu slámy 2020:

1. Tam, kde nelze použít z legislativních důvodů desikant ( RDP, Reglone, aj ), lze použít k desikaci např. neředěný DAM 120 l do 50 l vody s přidáním Lignohumátu MAX v dávce 1 l/ha ( nebo 0,2 Kg Lignohumátu AM prášek) a smáčedla ( např. AGROLIP 0,2 l/ha ). Výhodou je, že zároveň desikujeme, hnojíme budoucí plodinu a podporujeme rozklad slámy-organické hmoty. Lignohumát navíc vše urychlí. Půda se dodáním huminových látek regeneruje. Desikace pomocí DAM se nehodí do sladovnického ječmene. A rovněž semenářských porostů, kde by dusík mohl snížit klíčivost. Desikace trvá po aplikaci dle stavu ( zelené hmoty ) porostu tak týden.

2. Lignohumát na rozklad slámy/rostlinných zbytků nebo do půdy po sklizni. Zároveň regenerujeme půdu: Na podporu rychlejšího rozkladu slámy k dusíku na rozklad slámy ( např. močovině nebo DAMu ), který používáme na urychlení jejího rozkladu, ještěopět přidáme Lignohumát MAX roztok v dávce 1 l/ha ( ekvivalentem je 0,2 kg/ha Lignohumátu A nebo AM ). Lignohumát znovu urychluje rozvoj celulytických bakteríí, rozkad slámy a humifikaci v půdě. Zlepší se tím další využití dusíku aplikovaného na rozklad slámy a také rozklad samotný. Omezí se tím tvorba slamnaté desky po zapravení v půdě, která často brání kvalitnímu vzcházení, výživě a růstu následných plodin. Lignohumát bude vázat dusík dusík na sebe a do půdy, omezí se ztráty N volatilizací či vyplavením. Obohatíme půdu o vzácné huminové kyseliny a fulvokyseliny, které budou stimulovat rozvoj kořenů, půdní mikroflóry a využití živin následnými plodinami. Dodáme vlastně „čistý hotový“ humus.

Příklad : - Na sklizenou slámu obilí naaplikovat 40 kg N + 1l – 3l Lignohumát MAX ( 0,2 – 0,5 Kg/ha Lignohumátu A nebo AM ) postřikem a následně zapravit

Moření: K posílení a stimulaci ozimých obilnin a řepky mořením osiva jako přídavek k mořící směsi nebo jako samostatné moření– Zvýšení energie klíčení a vzcházení, vyrovnanosti při vzcházení. Omezení negativního vlivu klasických mořidel zejména fungicidních. Zlepšení příjmu vody a živin. Moření ozimých obilnin: - přídavek k mořidlu LignoAktivátor roztok 1,5 - 2l/1 tunu osiva, cca 40-90 Kč/ha dle výsevku Moření řepky ozimé: - přídavek k mořidlu LignoAktivátor roztok 15-20 l/1 tunu osiva,

Orientační cena – 15 Kč/ha dle výsevku Zásobní hnojení P, N před setím – výžíva půdních bakterií a následně zasetých plodin – lze doporučit místo klasického Amofosu humatizovaný Amofos HAP 140-200 kg/ha – hnojení N a P do zásoby a k vyrovnání výživových deficitů v půdě.

Výhoda: Lze snížit až o 20% dávku hnojiva oproti klasickému Amofosu díky obsahu Lignohumátu v HAP Hnojení Lignohumátem před setím nebo pod patu při setí: - 100 - 150 g/ha Lignohumátu AM nebo Lignohumát MAX roztok 0,5 – 0,75 l/ha

Amagro s.r.o.

Ing. Zora Špirakusová pokusnictní, poradenství 13.7.2020

Doporučení do porostů léto-podzim 2020

 Porosty poškozené po krupobití nebo po větších deštích:

Použít jednoznačně VITALIC 0,4 l/ha na zahojení a zpevnění pletiv, k tomu vhodné posílit v kombinaci s Lignohumátem MAX 0,4 l/ha a užít s listovou výživou a fungicidní ochranou (lze i vodní sklo, křemík).

Porosty plodin ve vegetaci - kukuřice, slunečnice, řepa, pozdní brambory, mák aj.:

Vhodné stimulovat k lepšímu zdravotnímu stavu pomocí Ligno AKTIVÁTORU - 0,8 l/ha anebo VITALICu - 0,4 l/ha. Velmi výhodná možnost, a to nejen cenově, je použití kombinovaného humatizovaného hnojiva Ligno SUPER NPK v dávce 2-4 l/ha, zejména u brambor, zeleniny a kukuřice.

Na slámu nebo do půdy po sklizni na regeneraci půdy, rozklad slámy a zejména na zlepšení zdravotního stavu půdy a plodin a na zlepšení mikrobiální aktivity:

1. na slámu aplikovat Lignohumát MAX 1-3 l/ha + 40 kg "N" a zapravit. Lze aplikovat s DAMem používaným k desikaci stojícího obilí nebo posléze na rozklad slámy

nebo

2. varianta silnějšího ozdravení: na slámu předplodiny nebo do půdy LIgnohumát AM 0,5 kg/ha + Bacterplant (Bacillus subtilis + B. meghaterium) 0,5 kg/ha a zapravit.

1.7.2020 Ing. Zora Marková-Špirakusová

 

 

Doporučení po mrazech jaro 2020

Zdravím všechny po mrazech!!!

Protože na některých místech porosty

1. řepek, zvláště ty více narostlé, vypadají dost "unaveně" a mají náběh na popraskání, někdy vybělené listy, zfialovělé okraje, ohnuté a zkroucené vrcholy apod.

2. některé ozimé obilí - zejména pšenice, zvláště ty vyspělejší  směřující do sloupkování nebo ve sloupkování, a nebo i po damování, vykazují svinutí nebo popálení

 

Doporučuji použít, až se porosty trochu zmátoří a teploty přestanou klesat pod bod mrazu, z našich stimulátorů (a to vypadá tak od neděle anebo příštího týdne)

něco, co máte nebo mít budete. Vlastně ani jedním neudělátte chybu.

 

Např.

1. Lignohumát MAX 0,4 l na rychlou regeneraci a srovnání nevyrovnaných porostů ozimých obilnin/přehoustlých řepek + např. v kombinaci s CCC, roztokem močoviny, hořké soli a mikroprvky, Nebo tam, kde jsou porosty fakt hodně slabé

2. Ligno AKTIVÁTOR 0,75 l na pomalejší ale dlouhodobější regeneraci, na rozvětvení řepek, zvýšené odnožování obili + roztokem močoviny, hořké soli a mikroprvků + CCC u obilí, případně Tilmorem nebo jiným krátícím a fungicidním přípravkem do řepek (u řepek opatrně, i mráz sám je na chvíli zarazil. Tady bych volila více fungicidní prostředky než krátící - např. Boscalid + ,metconazol - Efilor).

Pokud řepka popraská, bude spíše ohrožena vyšším tlakem chorob než neaplikací krátidla.

3. VITALIC 0,4 l na zvýšenou tvorbu ligninu a zpevnění pletiv. Do porostů hrozící popraskáním , popálených + např. v kombinaci s CCC/ jiným krátícím prostředkem, roztokem močoviny, hořké soli a mikroprvků.

Lze spojit s insekticidním ošetřením proti krytonoscům.

Je to za málo peněz a v zemi je zatím vláha, porostům by se mělo pomoci..

V případě dotazů mě kontaktujte.

Zdravím a ať se vám viry vyhýbají nadále!

 

Ing. Zorka Marková-Špirakusová

www.amagro.com

pokusnictví a poradenství

tel.: 606 450 178

mail: zora.spirakusova@cmail.cz

 

 

 

Aktuality pro jaro 2020

Aktuálně do řepek, obilnin, plodin po mrazících doporučujeme produkt VITALIC – kombinace nitrofenolátů draselných spolu s LIgnohumátem draselným.

Vitalic dobře napomáhá zcelování a zpevňování pletiv ( zvyšuje tvorbu ligninu ), k rychlé regeneraci a zakořeňování.

Nitrofenoláty zpevňují pletiva, draslík zpevňuje buněčné stěny a Lignohumát zlepšuje zakořeňování a urychlení příjmu biologicky aktivních látek nitrofenolátů a jiných spoluaplikovaných látek.

Doporučujeme ihned nebo co nejdříve po skončení stresového faktoru – mrazu, kroupách apod. Lze spojit s regulací, fungicidem, insekticidem, DAM, listovou výživou. Dávka je 0,4l/ha

Příklad aplikace na řepku:

1. brzy z jara pro urychlení regenerace po zimě, mrazech

2. před květem až na začátku květu ke zvýšeni násady šešulí

3. v době kdy se barva šešuli začiná měnit z tmavě zelené na světle zelenou, zvýšení výnosu, omezeni ztrát

Příklad aplikace na obilniny:

1. brzy z jara pro urychleni regenerace, nebo akutně po mrazech

2. konec až přelom odnožování a sloupkování spolu s regulací nebo sólo

3. před metánim až na začátku metání, zvýšeni kvality - obsahu N–látek v zrnu 24.3.2020

 

Ing. Zora Špirakusová Amagro s.r.o. Pokusnictví a poradenství

Metodika přidávání Lignohumátu do kejdy a digestátu

 

METODIKA OBOHACOVÁNÍ KEJDY A DIGESTÁTU LIGNOHUMÁTEM

Smícháním digestátu s Lignohumátem se společně se živinami z digestátu aplikují i huminové látky. Huminové látky obsažené v Lignohumátu na sebe vážou živiny, dusík včetně amoniaku a zabraňují jejich úniku (zejména dusíku).

Na 1 ha se obvykle aplikuje 20 až 30 - 40 m3  digestátu nebo kejdy

Jak přidávat Lignohumát MAX do digestátu /kejdy :

Lignohumát MAX dávka: 0,4 - 5l/ha, Obvyklá dávka 2,5 - 3 l/ha.

Lignohumát A nebo AM dávka: 0,5-1 Kg/ha

1.       V průběhu míchacího - před plněním do postřikovače nebo fekálu  - množství Lignohumátu MAX by mělo dopovídat dávce 0,4 – 3  l/ha. Lépe 2-3 l/ha.  Na 1 ha se dává obvykle  10až 30 t ( 10 – 30 - 35 m3 ) digestátu/kejdy.

Nejlépe je Lignohumát MAX nebo sypký Lignohumát AM před přidáním do digestátu/kejdy rozředit vodou v konvi na menší koncentraci a pak postupně vlévat za kvalitního pravidelného rozmíchávání nasáváním dalšího digestátu/kejdy nasávacím ( nalévacím ) otvorem v cisterně. Vznikne tankmix.

 

2.       Při plnění do postřikovače nebo fekálu  - množství Lignohumátu MAX by mělo dopovídat dávce 0,4 - 3 l/ha. Lépe 2-3 l/ha. Objem Lignhumátu se nalije ( v případě sypkého Lignohumátu AM nasype ) do nalévacího otvoru cisterny. Je zde třeba dbát, aby Lignohumát MAX byl s digestátem/kejdou řádně promíchán. Rovněž je ho možno dříve naředit vodou na menší koncentraci. Aplikace na pole širšími trubicemi bude dle našeho názoru lepší.

 

3.       Lignohumát v tomto případě homogenizuje digestát/kejda a bude zlepšovat vlastnosti tím, že bude bránit usazování. Lignohumát je sorbent, váže na sebe vodu a živiny a tvoří koloidy – ve výše uvedeném poměru se není třeba obávat gelovatění. Ale v nízkých dávkách do 5l a v dostatečném množstí digestátu/kejdy to nevadí.

 

4.       Pokud se digestát/kejda aplikují odděleně od Lignohumátu, pak aplikovat v co nejkratším časovém odstupu. Tedy co nejdříve po aplikaci digestátu nebo kejdy na pole aplikovat postřikem lignohumát na půdu, aby došlo ke spojení digestátu/kejdy a Lignohuátu. Pak je vhodné zapravení. V případě již vzešlého porostu bez zapravení.

Přimíchávání Lignohumátu do digestátu/kejdy bylo námi již v praxi odzkoušeno zejména v letech 2016-2018. Následně byly rozborovány vzorky půdy a rostlin.

Dochází ke zlepšení využití zejména těžko mobilních živin jako je Ca, P, Mg, dochází ke zvýšení biologické aktivity v půdě – k vyššímu obsahu organického uhlíku a aktivity mikroorganismů.

Dochází ke zmenšení obsahu nitrátů, dusík se více váže do amoniakálních vazeb, ze kterých nemůže unikat do spodních vod nebo volatilizací do vzduchu.

Rostliny lépe a rychleji „nasávají“ živiny z digestát/kejdy.

PŘÍKLAD METODIKY Z PRAXE A Z PROVOZNÍHO POKUSU SE ZD JIRNY, PRAHA ZÁPAD:

Lignohumát předem rozmíchat v troše vody v kbelíku nebo v konvi. Pak je dobré nalít Lignohumát do části objemu kejdy v cisterně, zamíchat. Například tím, že se doplní zbytek potřebného objemu kejdy do cisterny,  tím dojde k homogenizaci ( promíchání ) obsahu kejdy a lignohumátu. Vznikne tedy tankmix.

Vysvětlení:

Lignohumát, tedy huminové látky v něm, mají tu vlastnost, že dokáží navazovat chemicky pevnější  i labilní vazby s kovy, ionty a plyny s volnými elektronovými páry z okolí. A to vazbou iontovou, kovalentní, vazbou koordinačně kovalentní  ( chelát ) a velkým množstvím velmi slabých vazeb v podobě vodíkových můstků. Huminové látky mají kromě schopností chemického navázání molekul a iontů i schopnost řadu látek vázat pomocí fyzikálních sil. Mohou zachycovat nejen ionty, ale i celé molekuly. Ty jsou zde vázány elektrostatickými van der Waalsovými silami. Právě tyto fyzikální schopnosti zajišťují jejich obdivuhodné sorpční vlastnosti ( umí vytvářet gely ). Vlastnosti huminových látek umožňují také vytvářet mimo jiné i velmi stabilní agregáty ( např. s jíly ).

 

S řadou mikroprvků tvoří huminové látky koloidní komplexy a působí jako přírodí chelatizátory. Zejména dvoumocné kationty tvoří s Lignohumát pevnější vazby ( např. Ca, Mg ).

Lignohumát tedy bude homogenizovat digestátovou případně jinou směs. Co se týče navázání prvků a dalších látek z digestátu na Huminové látky, to je jistě pozitivní proces, protože budou urychlovat jejich následný příjem rostlinou ( Lignohumát slouží jako aktivní nosič živin a dalších bioaktivních látek  do pletiv a kořenů rostlin ).

Ing. Zorka Špirakusová-Marková

Amagro s.r.o.

15.2. 2020

Logo
Logo

Aktuality - Doporučení do řepek podzim 2019

 

Situace u řepek:

Většina řepek vzcházela nebo vzchází oproti loňskému roku dobře. Porosty jsou celkově zapojenější. Z důvodu sucha vzcházely hůře spíše časně seté porosty. Zdravotní stav je většinou dobrý i velmi dobrý.

Situaci však někde zkomplikovaly a komplikují přívaly deště a splavení nebo naopak naplavení zeminy. Po srážkách došlo k rychlejšímu vzcházení výdrolů a nyní bude po víkendových srážkách znovu pokračovat. Aplikace graminidů většinou již probíhá.

Pokud bude teplo a sucho, může nastat další poškození rostlin dřepčíky rodu Phyllotreta  a po odeznění účinnosti 1. aplikací přípravku je potřeba po cca 7-10 dnech ošetření (pyretroidy) opakovat. Pokud bude vývoj řepky zpomalen chladným a deštivým počasím, jak je tomu nyní, může dojít k náletu dřepčíka olejkového a škodám působených žírem brouků. V takovém případě je další ošetření pyretroidy třeba cílit právě na dřepčíka olejkového. Ve fázi 4 až 6 pravých listů je třeba sledovat dalších druhů škůdců, jako je zápředníček polní a mšice broskvoňová. Vzhledem k prokázané rezistenci  těchto škůdců k pyretroidům v ČR se doporučuje aplikace neonikotinoidů (například Proteus, Biscaya, Mospilan).Při teplém a suchém počasí byla pro mšici broskvoňovou zjištěna nízká účinnost přípravku Nurelle D. Ve fázi 4 až 6 pravých listů může nastat období hromadné migrace dřepčíka olejkového, pak je případě potřeba ošetření proti tomuto škůdci opakovat. Pro druhé ošetření se užívá většinou Nurelle D, z důvodu střídání účinných látek.

Proti mšici je vhodné použít aktivní trysky, tedy tak aby byla zasažena i spodní strana listů, kde se mšice zdržují!

Doporučení stimulačních hnojiv

1.       Na zaplavenou, naplavenou, přidušenou řepku pro její stimulaci a zlepšení zdravotního stavu

plus

dále  od 4-5 pravých listů k posílení vyrovnání a ke zlepšení zakořeňování před zimou stimulátor růstu  kořenů Vitalic 0, 4l/ha spolu s regulací růstu či krátícím fungicidem. K tomuto zásahu nebo později doporučujeme přidat humatizované LignoSuper NPK 2-5 l/ha nebo cca 5-10% roztok močoviny a  2-3% roztok Hořké soli, B a další mikroprvky.

Vitalic obsahuje kromě Lignohumátu také nitrofenoláty draselné, zesilující buněčné stěny a zlepšující přezimování, zpevnění buněk a regulaci porostů. 

Místo Vitalicu je možné použít  LignoAktivátor 0, 75 l/ha s obsahem extraktu z řas + mikroprvky, který kromě zakořeňování bude působit také na vyšší násadu budoucích bočních větví, zesílení fotosyntézy, jen pozvolněji než Lignohumát.

2.       Tam, kde vládne sucho nebo prší málo, porosty jsou silně slabé nebo opožděné, dát k posílení zakořeňování a k vyrovnání porostu před zimou klasický rychle působící Lignohumát MAX 0, 4 l/ha nebo LIgnohumát AM 100g/ha. A kde bude třeba + regulátor růstu nebo krátící fungicid.

K tomuto zásahu nebo později doporučujeme přidat humatizované LignoSuper NPK 2-5 l/ha nebo cca 5-10% roztok močoviny, a  2-3% roztok Hořké soli, B a další mikroprvky.

Přípravky lze dát i sólo nebo v TM s fungicidy, insekticidy, hnojivy, případně herbicidy. 

9.9.2019

Ing. Zora Marková-Špirakusová

Amagro s.r.o.

Doporučení k regeneraci půdy a do budoucích porostů - léto 2019

 

Aktuální doporučení do budoucích porostů pro léto 2019:

Lignohumát na rozklad slámy/rostlinných zbytků nebo do půdy:

Samostatně, ale lépe k dusíku na rozklad slámy ( např. k močovině nebo DAMu ), který používáme na urychlení jejího rozkladu, doporučujeme přidat Lignohumát MAX roztok v dávce 1 l/ha ( ekvivalentem je 0,2 kg/ha Lignohumátu A nebo AM ). Lignohumát urychluje rozvoj celulytických a půdních bakteríí, rozkad slámy, biologickou aktivitu a humifikaci v půdě.

Zlepší se tím další využití dusíku aplikovaného na rozklad slámy a také rozklad samotný. Omezí se tím tvorba slamnaté desky po zapravení v půdě, která často brání kvalitnímu vzcházení, výživě a růstu následných plodin.

Lignohumát bude vázat dusík dusík na sebe a do půdy, omezí se ztráty N volatilizací či vyplavením.

Obohatíme půdu o vzácné huminové kyseliny a fulvokyseliny, které budou stimulovat rozvoj kořenů,  půdní mikroflóry a využití živin následnými plodinami. Dodáme vlastně „čistý hotový“ humus

Příklad :

-     Na sklizenou slámu obilí aplikovat 40 kg N + 1l Lignohumát MAX ( 0,2 Kg/ha Lignohumátu A nebo AM ) postřikem. Můžeme  desikovat ještě stojící obilní předplodinu pomocí DAM + přidat k tomuto do TM 1l Lignohumátu MAX. Pak následuje sklizeň

 

K regeneraci vyhospodařené půdy nebo půdy, kde potřebujeme zvýšit obsah organické hmoty a humusu, množství půdních mikroorganismů vč. žížal a zejména zlepšit půdní strukturu, obsah půdních vzdušných pórů a vododržnost:

 Použijeme aplikaci práškového Lignohumátu A nebo AM či tekutého Lignohumátu MAX roztok, a to přímo do půdy. Dávku volíme vyšší oproti listovým aplikacím:

 0,5 -1 kg Lignohumátu  A nebo AM na 1 ha ( rozpustíme ve vodě 250-350 l/ha a aplikujeme postřikem ). Ekvivalentem je užití 3-5 l Lignohumátu MAX roztok / 1 ha. Aplikujeme postřikem na strniště předplodiny či rovnou na půdu, opět nejlépe se zapravením do půdního profilu např. podmítkou, orbou. Aplikace provádíme nejlépe 2-3 roky po sobě a pak necháme 2 roky pauzu.

 

Výhodné je spojit tuto aplikaci např. s aplikací jiných hnojiv před setím při základním zpracováním půdy. Cena investice cca 500-1000 Kč/ha –  je to však investice do kvality půdy a organické hmoty v ní, tedy  jejího ozdravení, do struktury půdy a stabilizace výnosů.

Brzy bude na trhu produkt Bakterplant ( v současné době v provozních pokusech ) obsahující bakterie rodu Bacillus subtilis a B. megaterium regenerující půdní mikroflóru, s účinky proti parazitickým půdním a listovým houbám a bakteriím, který bude vhodné k regeneraci půdy k Lignohumátu přidávat.

Moření:

K posílení a stimulaci ozimých obilnin a řepky mořením osiva jako přídavek k mořící směsi nebo jako samostatné moření– Zvýšení energie klíčení a vzcházení, vyrovnanosti při vzcházení. Omezení negativního vlivu klasických mořidel zejména fungicidních. Zlepšení příjmu vody a živin.

Moření ozimých obilnin: - přídavek k mořidlu LignoAktivátor roztok 1,5 - 2l/1 tunu osiva,  cca 40-90 Kč/ha dle výsevku

Moření řepky ozimé:  - přídavek k mořidlu LignoAktivátor roztok 15-20 l/1 tunu osiva, Orientační cena – 15 Kč/ha dle výsevku

Zásobní hnojení  P, N před setím – výžíva půdních bakterií a následně zasetých plodin – lze doporučit místo klasického Amofosu   humatizovaný Amofos HAP 140-200 kg/ha – hnojení N a P do zásoby a k vyrovnání výživových deficitů v půdě. Výhoda: Lze snížit až o 20% dávku hnojiva oproti klasickému Amofosu díky obsahu Lignohumátu v HAP                               

Hnojení  Lignohumátem před setím nebo pod patu při setí: -

100 - 150 g/ha Lignohumátu AM nebo Lignohumát MAX roztok 0,5 – 0,75 l/ha

 

Amagro s.r.o.

Ing. Zora Špirakusová

pokusnictní, poradenství

14.7.2019

Doporučení v období sucha na jaře 2019 z portfolia našich produktů:

 

Protože na našem území dlouho dobu neprší, příjem živin přes kořeny je silně omezen nebo je nulový. Rostliny a jejich kořeny trpí suchem.

-          Pokud budeme volit hnojivý zásah, tak jednoznačně v tomto období je lepší dát živiny  v tekuté podobě např. přes list. Tedy doporučení zní : tekuté humatizované hnojivo s mikroprvky LignoSuper NPK 7,5-8-6  2-3 l/ha. Dostane do rostliny živiny a Lignohumát v něm podrží kořeny.

-          Ke zmírnění žloutnutí a k udržení zelené asimilující hmoty se nám v těchto velmi suchých obdobích v minulých letech ( a to i vloni ) osvědčila Amagro Alga, která je nosičem organického N,P, K, mikroprvků, enzymů a zejména protistresových aminokyselin, které v tomto období rostlina nutně potřebuje. Není třeba se bát u obilí redukce odnoží, neobsahuje umělé auxiny a navíc sucho si s nejmenšími odnožemi ozimého obilí již poradilo samo. U jařin podpoří udržení odnožování o něco déle.

Dávkování 1-2 l/ha

-          Pokud budeme volit jiná tekutá hnojiva k ošetření porostů vč. DAM, je dobré k nim přidat obyčejný Lignohumát MAX 0,3-0,4 l/ha ( Lignohumát AM 60-100 g/ha ) k udržení kořenové a listové hmoty co možná nejdéle a ke zlepšení příjmu spoluaplikovaných živin.

 

-          Před příchodem deště raději vynechat na polní plodiny Vitalic, vyjma aplikací na mladé šešule řepky proti bejlomorce nebo do sadů a porostů pod závlahou ke zpevnění pletiv. Ten použít lépe až po dešti.

 

Ing. Zora Špirakusová

Amagro s.r.o.

Pokusnictví a poradenství

24.4.2019

Aktuality pro jaro 2019 - Vitalic

 Použití Vitalicu v jarním období pro rychlejší regeneraci ( až v období tvorby nové kořenové hmoty v podobě bílých kořínků po rozmrznutí půdy ) :

Běžná dávka do všech plodin k jarní regeneraci je 0, 4l/ha :

Vitalic 0,4l /ha + případný regulátor růstu na bázi CCC u obilnin + případně listová hnojiva, mikroprvky ( Mg, S, Cu, Mn )

Vitalic 0, 4l/ha + případný regulátor růstu/ fungicid u ozimé řepky ( + případný insekticid ) + mikroprvky ( B, Mg, S, Cu, Mn )

Vitalic 0,4 l/ha sólo nebo ve směsi s listovými hnojivy, insekticidy

 

Vitalic obsahuje nitrofenoláty draselné + 15% Lignohumátu draselného a použijeme ho všude tam, kde máme porost poškozený po zimě, mrazících na jaře, krupobitím potrhaná pletiva či jinak poškozený porost nebo porost, který jednoduše potřebujeme posílit ( Vitalic zpevňuje pletiva tvorbou ligninu a urychluje transport živin v buňkách, tvorbu kořenů ), aby déle tvořil kořenovou hmotu a následně listovou, hodně bočních větví a nehnaly překotně do generativní fáze.

Je dobré ho použít, pokud je v půdě zatím dobrá zásoba vody ze zimy nebo po dešti. Nedoporučujeme použít těsně před příchodem mrazů ( to obecně platí pro regulátory, růstu, herbicidy, stimulátory , fungicidy aj. ).

 

Do silně slabých porostů, opožděných a omrzlých je lepší použit opakovaně Lignohumát MAX 0, 3l – 0, 4l/ha ( Lignohumát AM 60 g/ha )  v odstupu 7-14 dní.

Do slabších, nadějných, normálních až silných či dokonce přerostlých porostů k podpoře jarního odnožování porostů ozimého obilí a regenerace  kořenové a nadzemní hmoty řepky ozimé vč. bočních pupenů doporučujeme LignoAktivátor 0, 8l/ha

 

Moření osiva LignoAktivátorem – jako přídavek k mořidlu.

Proč moříme Lignohumátem nebo LignoAktivátorem:

·         k omezení inhibičních účinků mořidel

·          ke zvýšení energie klíčení a vzcházení ( polní vzcházivosti )

·          dodání stimulačních látek k rychlejší tvorbě kořenů

Dávkování Ligno Aktivátoru na 1 tunu osiva:

Obilniny - 1,5-2 l ..orientační cena..45-90 Kč/ha dle výsevku

Oves - 2 l ..orientační cena ..45-90 Kč/ha dle výsevku

Kukuřice, slunečnice - 2 - 3 l ..orientační cena …15

Kč/ha dle výsevku

Řepka - 15 l ..orientační cena ..15 Kč/ha dle výsevku

Mák - 30 l ..orientační cena ..10 Kč/ha dle výsevku

Pokud nebudete mít k dspozici Ligno Aktivátor, k moření použijte Lignohumát MAX. Lignohumát MAX dávkujeme cca 70% dávky LignoAktivátoru .

Použití Vitalicu v jarním období pro rychlejší regeneraci ( až v období tvorby nové kořenové hmoty v podobě bílých kořínků po rozmrznutí půdy ) :

Běžná dávka do všech plodin k jarní regeneraci je 0, 4l/ha :

Vitalic 0,4l /ha + případný regulátor růstu na bázi CCC u obilnin + případně listová hnojiva, mikroprvky ( Mg, S, Cu, Mn )

Vitalic 0, 4l/ha + případný regulátor růstu/ fungicid u ozimé řepky ( + případný insekticid ) + mikroprvky ( B, Mg, S, Cu, Mn )

Vitalic 0,4 l/ha sólo nebo ve směsi s listovými hnojivy, insekticidy

 

Vitalic obsahuje nitrofenoláty draselné + 15% Lignohumátu draselného a použijeme ho všude tam, kde máme porost poškozený po zimě, mrazících na jaře, krupobitím potrhaná pletiva či jinak poškozený porost nebo porost, který jednoduše potřebujeme posílit ( Vitalic zpevňuje pletiva tvorbou ligninu a urychluje transport živin v buňkách, tvorbu kořenů ), aby déle tvořil kořenovou hmotu a následně listovou, hodně bočních větví a nehnaly překotně do generativní fáze.

Je dobré ho použít, pokud je v půdě zatím dobrá zásoba vody ze zimy nebo po dešti. Nedoporučujeme použít těsně před příchodem mrazů ( to obecně platí pro regulátory, růstu, herbicidy, stimulátory , fungicidy aj. ).

 

Do silně slabých porostů, opožděných a omrzlých je lepší použit opakovaně Lignohumát MAX 0, 3l – 0, 4l/ha ( Lignohumát AM 60 g/ha )  v odstupu 7-14 dní.

Do slabších, nadějných, normálních až silných či dokonce přerostlých porostů k podpoře jarního odnožování porostů ozimého obilí a regenerace  kořenové a nadzemní hmoty řepky ozimé vč. bočních pupenů doporučujeme LignoAktivátor 0, 8l/ha

 

Moření osiva LignoAktivátorem – jako přídavek k mořidlu.

Proč moříme Lignohumátem nebo LignoAktivátorem:

·         k omezení inhibičních účinků mořidel

·          ke zvýšení energie klíčení a vzcházení ( polní vzcházivosti )

·          dodání stimulačních látek k rychlejší tvorbě kořenů

Dávkování Ligno Aktivátoru na 1 tunu osiva:

Obilniny - 1,5-2 l ..orientační cena..45-90 Kč/ha dle výsevku

Oves - 2 l ..orientační cena ..45-90 Kč/ha dle výsevku

Kukuřice, slunečnice - 2 - 3 l ..orientační cena …15

Kč/ha dle výsevku

Řepka - 15 l ..orientační cena ..15 Kč/ha dle výsevku

Mák - 30 l ..orientační cena ..10 Kč/ha dle výsevku

Pokud nebudete mít k dspozici Ligno Aktivátor, k moření použijte Lignohumát MAX. Lignohumát MAX dávkujeme cca 70% dávky LignoAktivátoru .

Firma AMAGRO přeje všem klientům a přátelům vše nejlepší v roce 2019

Vážení přátelé, přejeme Vám v nastávající sezoně jen to nejlepší, dostatek vláhy na polích a dobré výkupní ceny. Vám, Vašim rodinám a přátelům pevné zdraví a štěstí a úspěchy v osobním životě. Již dvacet let jsme s Vámi a uděláme vše, aby to tak zůstalo i nadále.

Kalendář 2019 připraven k distribuci

Jako každým rokem i touto dobou je již připraven k distribuci náš tradiční kalendář, v letošním roce obzvláště vydařený..... Jako vždy, tisk ve špičkové kvalitě provedla tiskárna pana Blechy BOFTISK z Nymburka. Těšíme se na setkání s našimi klienty a partnery při příštích seminářích a věříme, že i v jubilejním roce existence naší firmy Vás tento dárek potěší. Na obrázku pan Jiří Blecha.

Traktoriáda v Košíku 2018

Dožínky v Košíku aneb Traktoriáda trochu jinak - v sobotu dne 25.8.2018 se konalo již tradiční setkání v obci Košík, tentokráte se poprvé v celé historii odehrála celá akce v areálu zemědělského podniku pana Jana Buryana. Akce byla zahájena pietním aktem u pomniku před Městským úřadem a pokračovala za zvuků řízné dechovky slavnostním průvodem na místo konání. O dobrou zábavu se starala dechovka Budvarka a večer živá hudba v podání Luboše Jeníka. Po celý den měli všichni návštěvníci možnost si vychutnat zblízka historickou zemědělskou techniku, dobře se bavili při závodech traktorů a nikomu se večer nechtělo domů. Návštěvnost se přiblížila k dvěma tisícovkám návštěvníků, děkujeme každému z nich za účast a těšíme se na příští ročník. Další fotografie najdete v galerii.

 

Aktuality březen 2018

Jarní doporučení pro regeneraci ozimů  po silných mrazech nastalých koncem února a v březnu 2018

Cíl: podpořit tvorbu kořenové soustavy, silného aparátu pro příjem vody a živin a zejména aby rostliny nehnaly překotně do generativního stavu při případném rychlejším oteplení. Tím  docílíme delší odnožování u obilnin respektive zachování a rozvoj bočních větví u řepek ( rostliny déle „ sedí“ a regenerují ). Tedy nárůst listové hmoty.

Lignohumát silně podporuje do rostlin příjem špatně mobilních prvků  - Mg, P, Ca z půdy a listových hnojiv, což je pro rychlou regeneraci silně důležité. P je důležitý pro rozvoj kořenů na jaře ( + je součást energetických sloučenin ), Mg pro tvorbu  chlorfylu a aktivaci enzymů, Ca pro tvorbu pletiv

1.       Doporučení pro porosty velmi slabé, omrzlé, velmi slabě odnožené, které ale  budeme chtít zachovat a budeme chtít regenerovat. Nebo porosty opožděné, opět velmi málo odnožené nebo málo narostlé z podzimu          = Porosty bídné

Lignohumát MAX 0, 4l/ha + regulátor na bázi CCC  ( Stabilan ) u obilnin,   

-          Aplikaci je vhodné cca po 10 dnech zopakovat

-          Vhodné k tomuto ošetření  přidat:

5-10% roztok močovinového N +  2-5 kg hořké soli ( zdroj Mg a S ) + jsou vhodné mikroprvky  ( Fe, Mo, , Cu, Mn, Zn, B, ..) zejména jako aktivátory enzymů.

Cena Lignohumátu MAX na 1ha – cca 130 Kč

2.       Doporučení pro slabší, normální až silné porosty, tedy takové, které budou chtít podpořit, ale také umí na regeneraci počkat a zatím zvládají situaci po odeznělých mrazech víceméně dobře. Například porosty omrzlé, ale s dobře zachovaným vegetačním vrcholem

LignoAktivátor roztok 0,75 l/ha +  5-10% roztok močovinového N ( močoviny, či SAMu, AMISANu ) + 2-5 kg/ha  Hořké soli + mikroprvky Fe, Zn, Mn, Cu, B …..

LignoAktivátor obsahuje navíc výtažek z hnědých mořských řas Ascophyllum nodosum. 

Lignohumát v něm podpoří rychlý aktivní příjem spoluaplikovaných protistresových aminokyselin z řasy na tvorbu protistresových bílkovin, které rostlina ve stresu a po stresu potřebuje systetizovat a dodá tak rychlou Energii, kterou by rostlina musela získávat jinak sama po delší dobu z vlastních zdrojů. Řasa je také zdroj rychlých enzymů, přírodních hormonů, polysacharidů a živin, zejména K( mimo jiné rychle podpoří tvorbu sacharidů a zahustí cytoplasmu a rostlina tak získá větší odolnost k dalším případným mrazíkům a chladu ). Lignohumát zde dále podrží kořenovou soustavu v aktivitě a příjem živin a vody kořeny, stimuluje příjem a zabudování živin a urychlí tím obnovu růstu. Nejlépe je tuto aplikaci provést v kombinaci s rychlou listovou výživou – např. močovinovým N a hořkou solí ( zdroj S a Mg ), mikroprvky Mn, Fe, Cu, Mo, Zn.

Cena LignoAktivátoru na 1 ha – cca 240 Kč

19.3.2018

Ing. Zora Špirakusová, Amagro s.r.o 

IPM MESSE ESSEN

Ve dnech 23. - 26.1.2018 jsme navštívili jeden z největších zemědělských veletrhů Evropy - IPM MESSE v německém Essenu. Místo - a dobrá příležitost setkat se s našimi partnery a dodavateli. Těšíme se na nadcházející sezonu.

Aktuality pro jaro 2017

 Doporučení do pšenic jaro 2017:

Tam, kde jsou porosty nevyrovnané a zejména řídké, ale nikoliv příliš slabé, dáme na podporu nárůstu kořenů a hlavně podporu odnožování ve fázi  od počátku do konce odnožování

LignoAktivátor roztok 0, 8l/ha + 10 - 15% roztok močovinového dusíku ( močovina, DAM, SAM, Amisan )  na podporu tvorby cytokininů v listech a následně v kořenech.  Rostliny to přidrží po delší dobu v produktivním  odnožování. Dále je vhodné toto spojit s regulátorem růstu na bázi CCC na vyrovnání odnoží + S a mikroprvky  Mg, Mn, Mo, na podporu přijmu dusíku do organických vazeb ( fotosynétzy ). Vhodné je přidat k LignoAktivátoru např. Hořkou sůl.

Je možno i kombinovat s herbicidem na nestresovaný porost.

LignoAktivátor pak použijeme v druhé polovině sloupkování na podporu apikalní dominance hlavních stébel ( přírodní auxiny z mořské řasy )  na urychlení redukce nejslabších parazitických odnoží, které by ubíraly výživu hlavním stéblům.

 

Tam, kde jsou prosty slabé a neduživé, dáme na maximální podporu tvorby kořenů Lignohumát MAX roztok 0, 4 l/ha , opět spojené s listovou výživou 10-15% roztokem močovinového dusíku, S, B,  a mikroprvky Mg, Mn, Mo, a Cu  a regulací růstu na bázi CCC.

Aplikac LIgnohumátu po 7-10 dnech zopakujeme.

Opět je vhodní Hořká sůl dodávající jak S, tak Mg důležitých pro fotosyntézu a zabudování N.

Řepka:

Do řídkých porostů dáme  na počátku prodlužování přednostně LignoAktivátor roztok 0, 8 l/ha spolu s listovou výživou nejlépe močovinovým dusíkem, B, S, regulací, mikroprvků dle rozborů listů ( Mn, Mn, Cu, Mo ) a fungicidy. Lze také s herbicidy na nestresovaný porost. Podpoříme tvorbu bočních větví a násadu bočních šešulí. Rostliny nebudou tak rychle hnát při výskytu horkých dnů nahoru .

Druhou dávku dáme na konci prodlužovacího růstu nebo na počátku kvetení např. s fungicidy.

Do hustých porostů dáme lépe Lignohumát MAX 0, 4 l/ha. Zamezíme redukci kořenové soustavy vzájemnou konkurencí rostlin. A podržíme  podporou tvorby kořenů rostliny déle dole, aby nehnaly příliš rychle nahoru do slabých nevětvených „košťátek“.

Opět vhodné aplikaci Lignohumátu zopakovat za 10-14 dní.

Jarní plodiny:

Od 3 listů a u obilnin od počátku odnožování začínáme s Lignohumátem MAX 0, 4l ha a pak ve 10-14 denních intervalech s každým vstupem do porostu. V případě řídkých porostů aplikujeme LignoAktivátor 0, 8 l/ha.

 

Zora Špirakusová, Amagro s.r.o

4.4.2017

Dočasná nedostupnost některých odkazů

Omlouváme se návštěvníkům našeho webu - vzhledem k technickým změnám jsou dočasně nedostupné některé soubory v sekci "stáhněte si". V nejbližší době bude vše zprovozněno. Tým amagro.

Regenerace půdy Lignohumátem a stimulace rostlin na podzim

Lignohumát na rozklad slámy nebo do půdy:

Na podporu rychlejšího rozkladu slámy k dusíku  ( např. močovině nebo DAMu ), který používáme na urychlení jejího rozkladu, ještě přidáme Lignohumát MAX roztok v dávce 0,5-1 l/ha. Lignohumát urychluje rozvoj celulytických bakteríí a humifikaci.

Sláma má široky poměr C:N, tedy hodně uhlíku a pro rozvoj celulytických bakteríí a mykromycetů, které působí její rozklad, je potřeba dodat dusík. Lignohumát přidaný do kombinace k tomuto dusíku ještě navíc působí jako živná půda pro tyto bakterie a mikromycety. Zlepší se tím další využití dusíku aplikovaného na rozklad slámy a také rozklad samotný.

Navíc si tím obohatíme půdu o vzácné huminové kyseliny a fulvokyseliny, které budou stimulovat rozvoj kořenů a využití živin následnými plodinami.

K regeneraci vyhospodařené půdy nebo půdy, kde potřebujeme zvýšit obsah organické hmoty a humusu, použijeme aplikaci práškového Lignohumátu A nebo AM či tekutého Lignohumátu MAX roztok, a to přímo do půdy. Dávku volíme 0,7-1 kg Lignohumátu  A nebo AM na 1 ha rozmetadlem např. s ostatními hnojivy, se zapravením. Ekvivalentem je užití 4- 5 l Lignohumátu MAX roztok / 1 ha, který aplikujeme postřikem na půdu, opět nejlépe se zapravením.

K posílení a stimulaci ozimé řepky a ozimého obilí

V tomto podzimním období použijeme u nevyrovnaných slabých porostů ( zvláště po ztíženém vzcházení za sucha ) – Lignohumát MAX roztok v dávce 0,4-0,5 l /ha nejlépe v tankmixu s listovou výživou, podzimní regulací či fungicidy, insekticidy.

Po zvážení kondice porostu, odrůdy, místních podmínek, počasí a zejména vlastností herbicidu,  lze na nestresovaný porost použít i s herbicidy. Pak užíváme dávku herbicidu lépe na jeho spodní hranici či až o 20% nižší, protože Lignohumát účinnost herbicidu zlepšuje. Možná kombinace Lignohumátu je např.s graminicidy do řepky. Vždy musíme mít na paměti účinek samotného herbicidu na plodinu, který je sám o sobě vždy pro plodinu zatěžující.

U silnějších a vyrovnanějších porostů použijeme LignoAktivátor v dávce 0,75 l/ha opět nejlépe v kombinaci s podzimní regulací a prostředky ochrany nebo  použijeme výtažek se severských řas Amagro Alga 1-2 l/ha, který obsahuje nejvíce protistresových látek a aminokyselin z našeho sortimentu.

Amagro s.r.o.

Ing. Zora Špirakusová

pokusnictní, poradenství

3.10.2016

Posílení a regenerace po krupobití

 Regenerace  po krupobití

K posílení a rychlejší regeneraci porostů po proběhlém krupobití doporučujeme k regeneraci užít Lignohumát MAX roztok 0,4 l/ha  nebo vydatnější  LignoAktivátor s přídavkem mořských řas 0,8 l/ha. Urychlí regeneraci, podrží celou rostlinu vč. kořenů, jemně urychlí tvorbu chlorofylu a příjem živin listem, omezí ztráty vody.  U obilnin je vhodné je použít  dohromady s fungicidy aplikovanými na ochranu klasu.

Je to levné, účinné a " nasekaným " porostům to pomůže ušetřit vzácnou energii a rychleji se zotavit. 

26.5.2016

Zora Špirakusová

Amagro s.r.o.

Pokusnictví a poradenství

Regenerace po jarních mrazících a ochrana před nimi

 Regenerace po jarních mrazících a ochrana před nimi

Pozor, nastala doba přízemních mrazíků, které kvetoucím řepkám, klíčním rostlinkám řepy, máku,  brambor, zeleniny, jahod, kvetoucím ovocným stromkům,  ale i vzcházejícím jarním obilninám a slabším ozimým obilninám způsobily  v lepším případě zpomalení růstu, v horším případě namrznutí až popálení a teplotní šok.

K  regeneraci porostů po mrazících a chladu a ochranu před možnými novými mrazíky nebo k překlenutí jiných stresových období doporučujeme naše přírodní stimulátory na bázi lignohumátu a přírodního extraktu z mořskýh řas.

 

Možnosti regenerace ve zkratce:

1.       1. Rychlá intenzivní – kombinace huminových látek ( Lignohumát ) a protistresových látek z mořské řasy z chladných vod Atlantiku : LignoAktivátor 0,75 l/ha ( prášek 100 g/ha ). Aplikace po marazících nebo nejlépe těsně před ním 

 

2.       2. Rychlá jemnáLignohumát MAX 0,3 – 0,4 l/ha ( Lignohumát AM 50-60 g/ha ). Huminové látky v podobě solí huminových kyselin a fulvokyselin 1:1. Aplikace po marazících nebo nejlépe těsně před ním 

3.       3. Vydatná pomalejší – protistresové látky z mořské řasy z chladných vod Atlantiku – Amagro Alga 1-3 l/ha. Aplikace po marazících nebo nejlépe těsně před ním- cena od cca 160 Kč/ha

K rychlejší regeneraci po mrazovém šoku nebo popálení doporučujeme  určitě aplikaci protistresových regeneračních látek na bázi huminových látek se silným podílem fulvokyselin - Ligohumátu ( Lignohumát MAX nebo AM ) , lignohumátu v kombinaci se severskou mořskou řasou ( LignoAktivátor ) nebo samostatnou severskou mořskou řasu Amagro Alga  ( zdroj rychlých protistresových aminokyselina, organických makro- a mikroživin zejména K, fytohormonů, enzymů polysacharidů, vitaminů,… ). Podpoříme kořenovou soustavu, rychlý příjem živin přes list, aktivaci fotosyntézy a zabudování dusíku a tím tvorbu chlorofylu a rychlejší tvorbu zásobních látek.

Optimálně pro slabé, normální až silné porosty doporučujeme po stresu k rychlé regeneraci a stimulaci  LignoAktivátor roztok 0,75 l/ha ( LignoAktivátor prášek 100 g/ha ) nebo ještě lépe opakovaně po 7-10 dnech ve snížené koncentraci cca 0,5 l/ha  ). Lignohumát zde podpoří aktivní příjem spoluaplikovaných protistresových aminokyselin z řasy na tvorbu protistresových bílkovin, které rostlina ve stresu a po stresu potřebuje systetizovat a dodá tak rychlou Energii, kterou by rostlina musela získávat jinak sama po delší dobu z vlastních zdrojů. Řasa je také zdroj rychlých enzymů, přírodních hormonů, polysacharidů a živin, zejména K( mimo jiné rychle podpoří tvorbu sacharidů a zahustí cytoplasmu a rostlina tak získá větší odolnost k dalším případným mrazíkům a chladu ). Lignohumát zde dále podrží kořenovou soustavu v aktivitě a příjem živin a vody kořeny, stimuluje příjem a zabudování živin a urychlí tím obnovu růstu. Nejlépe je tuto aplikaci provést v kombinaci s rychlou listovou výživou – např. močovinovým N a hořkou solí ( zdroj S a Mg ), mikroprvky Mn, Fe, Cu, Mo, Zn

LignoAktivátro roztok 0,75 l/ha + např. 5-10% roztok močoviny ( či SAMu, AMISANu Zn, Mn, B ) + 2-5 kg/ha  Hořké soli.

K vydatnější pomalejší regeneraci doporučujeme Amagro Alga 1-2 l/ha – samostatný roztok severské mořské řasy z chladných vod jako zdroj rychlých protistresových  Aminokyselin, polysacharidů, enzymů vitaminů, fytohormonů( zejm. auxinů) a  organických živin s převahou rychlého organického draslíku, který ochraňuje rostliny před chladem.

V případě sucha a pokud máme sloupkující slabě odnožené obilí nebo velmi slabé  vzcházející obilí či jinou velmi slabou plodinu, volíme Lignohumát MAX roztok 0,4 l/ha ( Lignohumát AM prášek 60 g/ha ) bez jakéhokoli obsahu hormonů ( ani přírodní fytohormony -auxiny z řasy ). Nejlépe opět v kombinaci s rychlou listovou výživou – např. močovinovým N a hořkou solí a mikroprvky . Ještě lepší jsou opakované nižší dávky ( 0,2-0,3 l ) v odstupu 7-10 dní.

 

Zora Špirakusová

Amagro s.r.o.

Pokusnictví a poradenství

25.4.2016

Duben 2016 - Doporučení

 Ve většině případů dosáhly porosty ozimých ječmenů a pšenic fáze počátku sloupkování nebo v nejbližší době budou. Díky teplé zimě a vlhkému jaru dochází k rozvoji chorob pat stébel, padlí a braničnatky pšeničné.  Porosty v relativně vlhkém jaru dobře doodnožují a zahušťují.  Rovněž  porosty řepek díky regulacím dobře zahustily a směřují do květu. Ve spodních vrstvách půdy ale přetrvává vláhový deficit. Proto je stále aktuální stimulace tvorby a udržení kořenů a podpora zdravotního stavu.

K redukci nejslabších nadměrných parazitických odnoží, podpoře hlavních produkčních stébel a podpoře toku asimilátů přednostně do nich a zdravotního stavu,  máme určen LignoAktivátor roztok v dávce 0,75-1 l/ha nebo prášek 100 g/ha. Ten podpoří jak tvorbu kořenů, tak posílí produkční odnože ( přírodní auxiny z řasy ) a ochranu před případnými přísušky a dalšími stresovými faktory. Aplikaci můžeme spojit s postřikem fungicidy proti Chorobám pat stébel a listovým chorobám ,  insekticidy i případnou regulací v tomto období.

Aplikaci provedeme nejlépe v druhé polovině sloupkování bez přidané výživy, aby se nepřiživovaly znovu nadměrné odnože. Pokud bude panovat spíše sucho a bude třeba porost více podpořit, je lépe tuto aplikaci spojit s listovou výživou (např. SAM, DAM, močovina, mikroprvky ).

U nejslabších porostů s nedostatkem odnoží volíme variantu Lignohumát MAX roztok 0,4 l/ha + listová výživa ( např.SAM,DAM, močovina, mikroprvky ) + případný fungicid, insekticid, regulátor růstu.

 LignoAktivátor také použijeme v tomto období u řepky na podporu postranních větví a šešulí a podržení  rozvoje kořenového systému a zdravotního stavu a také  u jarních plodin od 3 listů ( počátku odnožování ).

 

Dále doporuVe většině případů dosáhly porosty ozimých ječmenů a pšenic fáze počátku sloupkování nebo v nejbližší době budou. Díky teplé zimě a vlhkému jaru dochází k rozvoji chorob pat stébel, padlí a braničnatky pšeničné.  Porosty v relativně vlhkém jaru dobře doodnožují a zahušťují.  Rovněž  porosty řepek díky regulacím dobře zahustily a směřují do květu. Ve spodních vrstvách půdy ale přetrvává vláhový deficit. Proto je stále aktuální stimulace tvorby a udržení kořenů a podpora zdravotního stavu.

K redukci nejslabších nadměrných parazitických odnoží, podpoře hlavních produkčních stébel a podpoře toku asimilátů přednostně do nich a zdravotního stavu,  máme určen LignoAktivátor roztok v dávce 0,75-1 l/ha nebo prášek 100 g/ha. Ten podpoří jak tvorbu kořenů, tak posílí produkční odnože ( přírodní auxiny z řasy ) a ochranu před případnými přísušky a dalšími stresovými faktory. Aplikaci můžeme spojit s postřikem fungicidy proti Chorobám pat stébel a listovým chorobám ,  insekticidy i případnou regulací v tomto období.

Aplikaci provedeme nejlépe v druhé polovině sloupkování bez přidané výživy, aby se nepřiživovaly znovu nadměrné odnože. Pokud bude panovat spíše sucho a bude třeba porost více podpořit, je lépe tuto aplikaci spojit s listovou výživou (např. SAM, DAM, močovina, mikroprvky ).

U nejslabších porostů s nedostatkem odnoží volíme variantu Lignohumát MAX roztok 0,4 l/ha + listová výživa ( např.SAM,DAM, močovina, mikroprvky ) + případný fungicid, insekticid, regulátor růstu.

 LignoAktivátor také použijeme v tomto období u řepky na podporu postranních větví a šešulí a podržení  rozvoje kořenového systému a zdravotního stavu a také  u jarních plodin od 3 listů ( počátku odnožování ).

 

Dále doporučujeme  v tomto období jako alternativu aplikaci protistresového přípravku na bázi severských mořských řas Amagro Alga 1-3 l/ha, která dodává rychlé protistresové aminokyseliny, mikroprvky a makroprvky ( zejména K, který ochraňuje před mrazíky ), enzymy a přírodní rostlinné hormony ( auxiny ) jako stimulující prostředek na podržení a rozvoj kořenů, podporu tvorby chlorofylu a zabudování N a zdravotní stav. Přírodní auxiny z řasy podpoří hlavní odnože na úkor parazitických a u dvouděložných rozvoj bočních větví.

Všechny tyto produkty použijeme  také velmi dobře jako regeneraci po stresovém období ( mrazíky, přísušek, zamokření, herbicidní šok,… ).

 

Zora Špirakusová

Amagro s.r.o.

Dále doporučujeme  v tomto období jako alternativu aplikaci protistresového přípravku na bázi severských mořských řas Amagro Alga 1-3 l/ha, která dodává rychlé protistresové aminokyseliny, mikroprvky a makroprvky ( zejména K, který ochraňuje před mrazíky ), enzymy a přírodní rostlinné hormony ( auxiny ) jako stimulující prostředek na podržení a rozvoj kořenů, podporu tvorby chlorofylu a zabudování N a zdravotní stav. Přírodní auxiny z řasy podpoří hlavní odnože na úkor parazitických a u dvouděložných rozvoj bočních větví.

Všechny tyto produkty použijeme  také velmi dobře jako regeneraci po stresovém období ( mrazíky, přísušek, zamokření, herbicidní šok,… ).

 

 

Zora Špirakusová

Amagro s.r.o.

12.4.2016

Aktuality z porostů po aplikacích Lignohumátů

V dokumentech ke stažení jsou Vám k dispozici informace dokazující příznivý vliv našich přípravků:

Jak jahodník zvládá za pomoci Lignohumátu stres po aplikaci herbicidů

Ječmen jarní - ilustrační protokol - vzcházení

Pšenice ozimá - pšenice ELLY - ilustrační protokol

 

Jarní sucho - postupy ochrany a regenerace porostů po zimě

Lignohumáty velmi dobře poslouží k překonání jarního sucha, které se začíná na řadě míst republiky objevovat. Podpoří rozvoj kořenů a jejich zdárný vývoj tak, aby co možná nejvíce vytvořily objem a hloubku a sáhly si pro vodu do hlubších vrstev půdy a překonaly tak lépe delší periody sucha.

Protože když je kořenová soustava dost mohutná a hluboká, dokáže porost přežít sucho nebo jiný negativní vliv ( choroby, přemokření,…) v mnohem lepší kondici a bez většího poškození. Lignohumáty podpoří kořeny, regeneraci o odnožování také pozdě založených porostů, nevyrovnaných porostů nebo špatně vzcházejících např . z důvodu silného zamokření či utužení pozemku z podzimu. Obsahuje mikroelementy a přirozeně nejméně 3% organické síry, která je důležitá k ochraně proti chorobám a pro plodiny náročné na síru ( řepka, obiloviny, hořčice, .. ).

V tomto intenzivním růstovém období také dobře využijeme vynikající vlastnost Lignohumátů, tedy tu, že:

 • slouží jako vynikající přirozené nosiče živin do pletiv rostlin ( zejména fulvové kyseliny ).

 • huminové kyseliny a fulvokyseliny ulehčují navázání živin na půdu a zároveň jejich udržení v lehce přístupné formě.

 • brání zvrhávání P v půdě

 • stimulují mikrobiální život

 • omezují toxicitu hnojiv a přípravků ochrany

Tam, kde je v rannějších fázích porostu dostatek místa a porost chceme po zimě regenerovat, podpořit kořeny a tvorbu další nadzemní hmoty (podpořit tvorbu bočních větví, udržet co nejvíce základů květů nebo podpořit další odnožování v období odnožování obilovin ), u normálních až slabších porostů, přednostně použijeme :

LignoAktivátor roztok 0, 75 l /ha ( nebo prášek 100 - 150 g/ha )

+ listová výživa např. roztok močoviny ( DAM, SAM, Amisan,……) + reg. růstu CCC např. Retacel + mikroelementy Mg, S ( Hořečnatá sůl ) + Mn, Zn, Cu + případné fungicidy, insekticidy.

Tam, kde v raných fázích porostu nepotřebujeme dozahustit porost nebo podpořit další odnožování např. z důvodu, že už přehuštěný porost máme nebo máme v období odnožování obilovin prost přeodnožený a není tedy dostatek místa a světa pro další tvorbu bočních větví, volíme spíše:

Lignohumát MAX roztok 0, 4 l /ha nebo Lignohumát AM prášek 50 -100 g/ha

+ listová výživa např. roztok močoviny ( DAM, SAM, Amisan,……) + reg. růstu CCC např. Retacel + mikroelementy Mg, S ( Hořečnatá sůl ) + Mn, Zn, Cu + případné fungicidy, insekticidy.

Regenerujeme tímto porosty po zimě a připravujeme je na zdárnější překonání budoucích stresových období ( sucha, choroby, škůdci,

LignoAktivátor kromě huminových kyselin a fulvokyselin obsahuje i severské mořské řasy jako zdroj protistresových aminokyselin, enzymů, přírodních fytohormonů a řadu makro- i mikroprvků.

LignoAktivátor také použijeme v obilovinách v období sloupkování na podporu silných hlavních odnoží a omezení vlivu parazitických nadměrných odnoží. V tomto případě je lepší výživu posunout na jindy, před nebo po aplikaci LignoAktivátoru, tedy abychom nepřiživovaly současně slabé odnože. Zejména v období dostatku vláhy.

K jarnímu přihnojení a přihnojení během vegetace použijeme listové humatizované honjivo Ligno Super NPK 7,5 – 8 – 6 s mikroprvky vč. B a stimulátorem růstu. Jeho dávka činí 2 – 5 l/ha.

 

Moření osiva, máčení sadby

K moření osiva, máčení sadby zelenin a jahod doporučujeme stimulačně-protistresový produkt v podobě výrobku Ligno Aktivátor roztok. Používá se jako přídavek do mořící směsi např. s fungicidy nebo insekticidy, kde posiluje jejich účinnost a zároveň osivo chrání před jejich případným negativním vlivem.

Je to levné, rychlé a účinné. Doslova za pár korun

Výhody moření semen Lignohumáty:

 • semínka mají k dispozici akcelerátor přijmu živin z půdy i z hnojiva

 • huminové kyseliny váží živiny na půdní sorpční komplex, fulvové k. jsou aktivním nosičem živin do kořínků a listů klíčících rostlin –projdou přes kutikulu

 • podpora rozvoje kořenové soustavy a nárůstu nadzemní hmoty

 • podpoření biologické aktivity mikroorganismů a tedy půdy

 • zlepšení a urychlení výživy přímo pro klíčící semena

 • urychlení humifikace v půdě až 4x– obohacení půdy o humus a uhlík

 • zlepšení F-CH vlastností půdy – tvorba drobtovité struktury

 • rychlé a vyrovnané vzcházení

Ligno Aktivátor roztok:

Jedná se o směs originálního 7% Lignohumátu s obsahem velmi důležitých huminových kyselin a fulvokyselin a výtažku ze severské mořské řasy s celou škálou protistresových a bioaktivních látek v podobě polysacharidů, aminokyselin, enzymů, vitamínů, hormonů , makroprvků a mikroprvků….

Dávkování Ligno Aktivátoru na 1 tunu osiva :

Obilniny - 1,5 l ..orientační cena..45-90 Kč/ha dle výsevku

Oves - 2 l ..orientační cena ..45-90 Kč/ha dle výsevku

Kukuřice, slunečnice - 2 - 3 l ..orientační cena …15

Kč/ha dle výsevku

Řepka - 15 l ..orientační cena ..15 Kč/ha dle výsevku

Mák - 30 l ..orientační cena ..10 Kč/ha dle výsevku

Pokud nebudete mít k dspozici Ligno Aktivátor, k moření použijte Lignohumát MAX s maximálním 20% obsahem Lignohumátu. Lignohumát MAX dávkujeme cca 70% dávky LignoAktivátoru .

Ing. Zorka Špirakusová

26.3.2015

Amagro s.r.o.

 

 

 

 

Jaro se blíží!

Jaro se blíží, Lignohumáty pro moření osiva a regeneraci porostů po zimě jsou připraveny

K moření osiva, máčení sadby zelenin a jahod doporučujeme stimulačně-protistresový produkt v podobě výrobku Ligno Aktivátor roztok. Používá se jako přídavek do mořící směsi např. s fungicidy nebo insekticidy, kde posiluje jejich účinnost a zároveň osivo chrání před jejich případným negativním vlivem. Je to levné, rychlé a účinné. Doslova za pár korun

 

Výhody moření semen přípravky na bázi Lignohumátu:

   

Regenerace rostlin a půdy po zimě se urychluje:

 • semínka mají k dispozici akcelerátor přijmu živin z půdy i z hnojiva

 • huminové kyseliny váží živiny na půdní sorbční komplex, fulvové k. jsou aktivním nosičem živin do kořínků a listů klíčících rostlin –projdou přes kutikulu

 • podpora rozvoje kořenové soustavy a nárůstu nadzemní hmoty

 • podpoření biologické aktivity mikroorganismů a tedy půdy

 • zlepšení a urychlení výživy přímo pro klíčící semena

 • urychlení humifikace v půdě až 4x– obohacení půdy o humus a uhlík

 • zlepšení F-CH vlastností půdy – tvorba drobtovité struktury

 • rychlé a vyrovnané vzcházení

Ligno Aktivátor roztok:

Jedná se o směs originálního 7% Lignohumátu s obsahem velmi důležitých huminových kyselin a fulvokyselin a výtažku ze severské mořské řasy s celou škálou protistresových a bioaktivních látek v podobě polysacharidů, aminokyselin, enzymů, vitamínů, hormonů , makroprvků a mikroprvků….

 

Dávkování Ligno Aktivátoru na 1 tunu osiva :

Obilniny - 1,5 l ..orientační cena..45-90 Kč/ha dle výsevku

Oves - 2 l ..orientační cena ..45-90 Kč/ha dle výsevku

Kukuřice, slunečnice - 2 - 3 l ..orientační cena …15

Kč/ha dle výsevku

Řepka - 15 l ..orientační cena ..15 Kč/ha dle výsevku

Mák - 30 l ..orientační cena ..10 Kč/ha dle výsevku

Pokud nebudete mít k dspozici Ligno Aktivátror, k moření použijte Lignohumát MAX s maximálním 20% obsahem Lignohumátu. Lignohumát MAX dávkujeme cca 70% dávky LignoAktivátoru .

Ligno Aktivátor dále použijeme 1 – 3 x za vegetaci jako postřik na list v dávce 0, 75 l/ha. A to od doby, kdy rostliny již tvoří nové bílé kořínky po zimě, u jařin od fáze cca 3 listů. Nejlépe v kombinaci s listovou výživou, ochranou a regulátory růstu na bázi CCC. Slouží jako přírodní nosič živin do rostliny. Je určen pro rychlý nárůst kořenového systému, udržení a nárůst kořenů ve stresových podmínkách ( přísušky, utužená zhutnělá či zamokřená půda, tlak chorob aj. ) a s tím spojený příjem vody, živin, protistresových a dalších bioaktivních látek a nárůst nadzemní hmoty a generativních orgánů. Podporuje zakládání bočních větví a odnoží. Proto se hodí zejména do řídkých nebo nepřehoustlých porostů. Zlepšuje strukturu půdy, podporuje mikrobiální aktivitu a urychluje humifikaci. Podporuje ukládání asimilátů. Cena aplikace se pohybuje okolo 230,- Kč/ha.

 

Obdobně působí i univerzální Lignohumát MAX roztok ( 20% roztok čistého lignohumátu bez přídavku dalších stimulačních látek ) v dávkách 0, 4 l/ha 1x-3x za vegetaci nebo ještě lépe vícekrát ve snížených dávkách. Ten přednostně použijeme k regeneraci a stimulaci přehoustlých nebo velmi slabých porostů. Opět nejlépe spolu s výživou, např. s 5% - 10% roztokem močoviny nebo Ligno Super NPK. Cena za aplikaci je pouhých cca 129,- Kč/ha.

 

K výživě na list k lignohumátům doporučujeme humatizované listové hnojivo Ligno Super NPK 7,5 – 8 - 6. Jedná se o hnojivo s mikroelementy včetně B, Mn, Zn, Fe v lehce přístupné chelátové formě, fytohormony a huminovými látkami v jednom. Lignohumát zde působí jako rychlý přírodní nosič živin do rostlin. Je vynikající v případě nutnosti rychlého vykrytí výživového deficitu. To se může po začátku jara i během následující vegetace lehce stát. Aplikační dávku volíme 2-5l/ha, cena na 1 ha cca od 205,- Kč. 

Lignohumáty slouží kromě jiného i jako náhradní zdroj dostupného uhlíku, který snadno podléhá mikrobiálnímu rozkladu, a proto je využíván půdními mikroorganismy jako zdroj energie. Množství mikrobiálně využitelného uhlíku zastoupeného Lignohumátem vytváří optimální podmínky pro biochemické transformace v půdě a přímo se tak podílí na výživě rostlin.


 

 

Podzimní přihnojení a stimulace před nástupem zimy

Podzim je stále teplý, přenašeči viróz v obilninách a výdrolech jsou stále aktivní a jsou stále i příznivé podmínky pro rozvoj plísní, chorob kořenových krčků a listových skvrnitostí (např. hnědá skvrnitost ječmene, DTR, fuzariózy kořenů a fomová choroba ).

Ozimý ječmen, ozimá pšenice:

Na všechny obilniny a zejména na ty opožděně seté doporučujeme použít aplikaci Lignohumátu v podobě Lignohumátu MAX roztok v dávce 0, 4l/ha nebo Ligno Aktivátoru v dávce 0, 75 l/ha v 5% roztoku močoviny nebo DAMu s přídavkem listového hnojiva s obsahem P, K, Mg a Mn. LignoAktivátor podpoří tvorbu a udrží funkčnost jemných kořenů v přemokřené půdě, podporuje odnožování a zvyšuje odolnost rostlin k chladu. Lignohumát obsažený v Lignoaktivátoru zvyšuje příjem živin listy. Aplikaci můžeme provést až do zámrazu. Tento postřik je vhodné spojit s fungicidním zásahem nebo insekticidním zásahem proti křísům.

Řepka:

Ligno Super NPK 7,5-8-6 vynikající na rychlé podzimní přihnojení silné i slabší řepky, které začínají žloutnout a červenat listy z nedostatku dusíku, dalších prvků jako P a S anebo rostoucí v utužené přemokřené půdě.

LignoSuper NPK 7,5-8-6 obsahuje kromě základních živin i mikroprvky vč. B v chelátové dobře přijatelné podobě, dále mírnou dávku auxinu jako stimulátoru růstu a přijmu živin , ale hlavně Lignohumát, který slouží jako akcelerátor přijmu živin. Urychluje příjem, výživu a distribuci živin z hnojiva do rostliny jak listy, tak kořeny. Navíc brání vyplavování prvků z půdního roztoku, takže můžeme přihnojit i před zimou.

Dávkování 2-5l/ha LignoSuper NPK.

Na slabší a opožděné řepky seté po termínu nebo rostoucí v utužených anaerobních podmínkách doporučujeme ještě v tomto období maximální podporu kořenové soustavy a zakládání bočních větví pomocí

Lignohumát MAX v dávce 0, 4l/ha s maximálním 20% obsahem huminových látek.

Nebo Ligno Aktivátoru v dávce 0, 75 l/ha , který kromě Lignohumátu obsahuje přírodní stimulátory a protistresové látky ze severské řasy.

Postřik lignohumáty je vhodné spojit s aplikací morforegulátorů, fungicidů nebo insekticidů, kterým podpoří jejich účinnost.

Ing. Zora Špirakusová

22.10.2014

 

Lignohumáty nejen na vzcházející žloutnoucí řepky

Tam, kde se nyní po vydatných deštích objevují žloutnoucí řepky např. po použití herbicidů na bázi klomazonu, můžeme porosty rychleji zregenerovat aplikací protistresových Lignohumátů.

Lignohumát podpoří lepší zakořenění, rychlejší tvorbu chlorofylu a ušetří tak rostlinám energii na regeneraci a vývoj před zimou:

Lignohumát MAX roztok ( 20% humin. látek v roztoku ) dávkujeme 0,4 l/ha

Ligno Aktivátor roztok ( humin. látky a mořská řasa ) dávkujeme 0, 75 l/ha

Ligno Aktivátor prášek ( humin. látky a mořská řasa ) dávkujeme 50 – 100 g/ha

nejlépe od 4 pravých listů řepky,

samostatně nebo ještě lépe v kombinaci s regulátory růstu, fungicidy či přihnojením.

Na řadě míst republiky řepky žloutnou vzcházející řepky po aplikaci preemergentního herbicidu s účinnou látkou klomazon ( např. Brasan 540 EC, Command 36 CS, Reactor 360 CS, Nero,… ), který se díky vydatným dešťům proplavil až ke kořenovému systému řepky a mohl vyvolat žloutnutí mladých listů. Řepka se s tímto stresem časem vyrovná, ale přesto je to pro ni zátěž a opožďuje se ve vývoji.

Proto doporučujeme Lignohumáty k regeneraci po herbicidním stresu. Ale také samozřejmě doporučujeme Lignohumáty k podzimní aplikaci před příchodem zimy k bohatšímu zakořenění, lepšímu nasazení bočních pupenů, k tvorbě nadzemní hmoty a k tvorbě silného kořenového krčku. Abychom co nejlépe porost ošetřili před příchodem zimy a minimalizovali rizika přezimování.

 

15.9.2014 Ing. Zorka Špirakusová

 

Doporučení k ozimům

Kvalitně ošetřené osivo zaseté do kvalitně připravené půdy s pohotovou dávkou živin je základem kvalitního rychlého a vyrovnaného vzcházení. V době příprav půdy a osiva na novou sezónu pro ozimy využijte z naší bohaté nabídky kvalitních LIGNOHUMÁTŮ s vysokým podílem prospěšných fulvokyselin k biostimulačnímu moření osiva a TAKÉ HUMATIZOVANÁ HNOJIVA nebo LIGNOHUMÁTY k základnímu předosevnímu hnojení.
 

1. BIOSTIMULAČNÍ MOŘENÍ


Při moření osiv je velmi účinné a levné použít k mořidlu přídavek látek s protistresovým a stimulačním účinkem. Je to ta nejlevnější stimulace, kterou můžeme osivu dopřát. Zároveň zmírníme i stres, který může nastat samotným fungicidním nebo insekticidním mořidlem. Pro tento účel doporučujeme vysocejakostní huminový preparát Ligno Aktivátor roztok jako přídavek k mořidlu. LignoAktivátor roztok je na bázi superčistého vysocekoncentrovaného Lignohumátu obohaceného bioaktivními látkami ze severských mořských řas chladných vod Atlantiku rodu Ascophyllum nodosum. Tato řasa oplývá množstvím přírodních protistresových látek jako aminokyselin, oligopeptidů, enzymů a makro i mikroživin a přírodních hormonů. Fulvové kyseliny v Lignohumátu sloužící jako akcelerátor příjmu živin. Huminové látky ( Hum.k. a Ful.k. ) a protistresové stimulační látky z řas stimulují zakořeňování, chrání proti suchu, chladu a fytopatogenním houbám v průběhu klíčení. Dodávají klíčícím semenům pohotovou startovací dávku živin. Kyselina alginová z řasy má bobtnací schopnost a umí po namoření poutat vodu v půdě a tak ochránit osivo déle v suchých podmínkách.
 

METODIKA: Pro moření použijeme : LignoAktivátor roztok jako přídavek k mořidlu.


Dávkování na 1 tunu osiva:
 

Plodina
dávka v litrech/ha orientační cena dle výsevku
obilniny 1,5 45,00 - 90,00 Kč
oves 2 45,00 - 90,00 Kč
Kukuřice, slunečnice 2 - 3 15,00 Kč
řepka 15 15,00 Kč
mák 30 10,00 Kč

Domořování nebo směs s jinými stimulanty nedoporučujeme. Mohlo by dojít k smyvu původního mořidla. Stimulační účinek přidáním dalších fytohormonů by se pravděpodobně nezvýšil.

 

2. ZÁKLADNÍ HNOJENÍ

Humatizovaný amofos HAP 0,25 – 12 – 52 - granulovaný Amofos obalený originálním Lignohumátem jako aktivním nosičem živin z hnojiva do rostlin podporujícím nárůst kořenového systému a lepší přezimování porostu. Hnojivo díky Lignohumátu nepráší a nespéká se. Doporučená aplikace je k podzimnímu hnojeni fosforem. Také se dá použít k výrobě směsných hnojiv. Dávku volíme 160 – 200 Kg/ha, pod patu nebo hlouběji do depa. Oproti klasickému Amofosu můžeme dávku ponížit až o 20% bez ztráty na výnose právě díky Lignohumátu, který zabezpečí lepší příjem živin z hnojiva. Cena hnojiva je cca o 10% vyšší než klasického Amofosu. Tento produkt je možno objednat u firmy ZZN Polabí Kolín.

Pro ozimy a řepku můžeme výhodně použít k  podzimním předosevním hnojení a stimulaci k rychlejšímu zakořeňování a překonání nepříznivých vlivů prostředí Lignohumáty s unikátními fulvovými a huminovými kyselinami.

Ligno Aktivátor prášek – 100% účinná látka- po rozpuštění v dávce 150 g/ha,( cca 159,-Kč/ha )
LignoAktivátor roztok – 15% roztok humin. látek a řas- v dávce 0, 75 l/ha, ( cca 223,-Kč/ha )
Lignohumát MAX roztok – 20% roztok huminových látek - v dávce 0, 4 l/ha( cca 131,- Kč/ha )
Lignohumát AM prášek – 100% účinná látka- po rozpuštění v dávce 100 g/ha( cca 105,- Kč/ha )

Díky jejich aktivnímu zapojení do metabolismu rostlin, lepší přijatelnosti a utilizaci živin ( fulvokyseliny slouží jako aktivní nosič do rostlinných pletiv ) můžeme ušetřit i na minerálních hnojivech. Při správné a promyšlené aplikaci Lignohumátů můžeme celkovou dávku dusíku snížit o 15-20%.
 

 

Aplikace pozdního jara

 

V současné době pozdního jara lignohumáty patří všude tam, kam půjdeme s fungicidním a insekticidním postřikem nebo listovou výživou. Mohou ale jít i samostatně.

Lignohumáty zlepšení účinnost fungicidů, insekticidů a přidané listové výživy. Přispějí k udržení kořenů a lepší vitalitě rostlin. Pomohou tak rostlinám lépe odolávat nástupu chorob. Na pokrytí výživových potřeb během vegetace doporučujeme humatizované listové hnojivo Ligno Super NPK 7,5-8-6.

Lignohumát MAX v dávce 0, 4 l/ha. Ligno Aktivátor 0, 75 l/ha a Lignohumát AM 50-100 g/ha. Dávka postřikové kapaliny 250-300 l/ha. Tam, kde množství postřikové kapaliny plánujeme větší, zvýšíme poměrně i množství lignohumátu.

Ligno Super NPK dávkujeme 2-3 l/ha. HAP dávkujeme 120 – 160 ( 200 ) kg/ha dle plodiny. Oproti klasickému Amofosu můžeme HAPu dát až o 20% méně , protože Lignohumát zajistí v HAPu lepší příjem a utilizaci živin.

V ozimých a jarních obilninách přidáváme lignohumát k fungicidnímu nebo insekticidnímu postřiku nebo i samostatně. Pokračujeme s aplikací Lignohumátů až do mléčné zralosti. K listové výživě aplikujeme Ligno Super NPK v dávce 2-3 l/ha.

V řepce ozimé přidáváme Lignohumát k poslednímu fungicidnímu a insekticidnímu postřiku.

V chmelu a vinné révě, jahodách a ovocných kulturách pokračujeme s přídavkem lignohumátů do každého postřikového vstupu vyjma herbicidního. Lignohumáty se zde používají mimo jiné k lepší akumulaci aromatických látek a cukrů.

V kukuřici začínáme s aplikaci Lignohumátů od fáze 4 listu a pokračujeme cca po 3 týdnech.

Ve slunečnici začínáme ve fázi do 30 cm výšky porostu a dále ve fázi prodlužování.

V cukrovce začínáme ve fázi 2-3 listů a dále ve fázi uzavírání řádků.

U brambor aplikujeme při výšce porostu cca 8-20 cm a dále 2 – 3x po 10 – 14 dnech až do fáze kvetení. Zde Lignohumáty přispějí k násadě pupenů, velikosti a vyrovnanosti hlíz.

V máku aplikujeme ve fázi listové růžice a ve fázi dlouživého růstu.

Ten, kdo má náš produkt Vitalic z minulých sezón, může využít jeho synergického simulujícího účinku nitrofenolátů draselných a Lignohumátu. Je vhodný zvláště k omezení vlivu stresů během vegetace, k intenzivnějšímu růstu rostlin a ke zlepšení násady plodů a semen. Základní dávka je 0, 4 l/ha.

V řepce je výhodné nitrofenoláty použít nyní např. ke zpevnění šešulí při sklizni a proti škodám způsobovaných bejlomorkou. Aplikace se provádí v době, kdy se tmavě zelená barva šešulí mění na světlou.

V ozimých obilninách aplikované v období počátku metání přispívají ke zvýšení N-látek v zrnu.

 

 

 

Jaro je tady – moříme, hnojíme, regenerujeme, stimulujeme

Jaro se již rozjíždí plným proudem, trochu rychleji než obvykle.

Od této doby proto doporučujeme do porostů aplikaci na podporu tvorby kořenů a na ochranu proti suchu – Ligno Aktivátor nebo Lignohumát MAX . Ligno Aktivátor v sobě spojuje účinek huminových kyselin a fulvokyselin na urychlení příjmu vody a živin a účinek extraktu ze severských mořských řas s řadou protistresových a stimulačních látek. Lignohumát MAX obsahuje pouze čisté huminové látky a žádné daší přidané stimulátory.

Tyto aplikace jsou v tomto období také velmi účelné všude tam, kde jsou porosty obilnin slabší, teprve začínají odnožovat, u řídkých slabých řepek, dále na půdách zhutněných či utužených nebo kde se z loňského podzimu se stále drží voda a rostliny trpí nedostatkem vzduchu v půdě. Podpora mikrobiální aktivity půdy, aerifikace a humifikace podpoří i nárůst nových kořenů.

Aplikaci provádíme nejlépe ve fázi odnožování, pak sloupkování a u jarních obilnin až do fáze nalévání zrna = od aktivního růstu ( bílé kořínky, tvorba hmoty)

1x – 3x Ligno Aktivátor roztok……. 0, 75l/ ha…cca 225,- Kč/ha ( nebo Ligno Aktivátor prášek 100 - 150 g/ha ) + na regeneraci 5% - 10% roztok Močoviny na list + Mn + antigiberelinový regulátor růstu na bázi CCC + další dle rozborů ( S, Mg,..)

+ listové hnojivo Ligno Super NPK 7,5-8-6 s obsahem mikroelementů a růstových stimulátorů … 2 – 3 l/ha…cca od 205 Kč/ha …… aplikovat dle rozborů listů – přehoustlé porosty nyní v odnožování hnojit omezeně či vůbec. Lépe počkat na sloupkování

U velmi slabých porostů nebo tam, kde by hrozilo, že přijdou následné silnější mrazy nebo např. intenzivní sluneční záření spojené s vysokými teplotami, je lépe tuto aplikaci provést bezrizikovým Ligohumátem MAX nebo Ligno Lignohumátem AM .

Lignohumát MAX 0, 4 l/ha, Lignohumát AM 50 – 100 g/ha

JEŠTĚ LEPŠÍ JSOU APLIKACE VE SNÍŽENÝCH DÁVKÁCH VÍCEKRÁT ZA SEBOU, NAPŘ V INTERVALU 7-10 DNÍ.

Výborné je tyto aplikace spojit s aplikací fungicidů, insekticidů nebo listových hnojiv.

Většina řepek a ozimých obilnin po zimě je v dobré kondici, v půdě se vláha ještě vyskytuje. Obilniny mají často dostatečný počet produktivních odnoží, někde jsou prosty i přehoustlé. Takovéto porosty si zaslouží ochranu kořenů a následně nadzemní hmoty před případnou redukcí z nastávajícího nebo pokračujícího sucha nebo z přehoustlého porostu.

Protože se na většině našeho území neobjevily dlouho dobu srážky a ani předpověď není dešti moc příznivá, je ideální čas začít s regenerací porostů spojenou s ochranou proti přísuškům. V současné době se začíná oteplovat vzduch i půda a rostliny začínají plně regenerovat a přijímat vodu a živiny. Oteplení přivedlo první nálety krytonosců, někde se objevuje postupující napadení phomovou hnilobou na spodních listech řepky ale i na kořenových krčcích. Na obilninách jsou viditelné na nejstarších listech léze a plodničky braničnatky pšeničné, která díky teplé zimě přežila z podzimního napadení listů. Postřik fungicidy bude v těchto případech nutností.

Většina řepek a ozimých obilnin po zimě je v dobré kondici, má dostatečný počet produktivních odnoží. V půdě se ještě vláha vyskytuje. Takovéto porosty si zaslouží ochranu kořenů a následně nadzemní hmoty před případnou redukcí z nastávajícího sucha.

 

Z minulého příspěvku:

Pro jarní moření osiva máme pro vás připraven jedinečný stimulačně-protistresový produkt v podobě výrobku Ligno Aktivátor roztok. Používá se jako přídavek do mořící směsi např. s fungicidy nebo insekticidy.

Je to levné, rychlé a účinné.

 1. Výhody moření semen Lignohumáty:

Regenerace rostlin a půdy po zimě se urychluje:

 • semínka mají k dispozici akcelerátor přijmu živin z půdy i z hnojiva

 • huminové kyseliny váží živiny na půdní sorbční komplex, fulvové k. jsou aktivním nosičem živin do kořínků a listů klíčících rostlin –projdou přes kutikulu

 • podpora rozvoje kořenové soustavy a nárůstu nadzemní hmoty

 • podpoření biologické aktivity mikroorganismů a tedy půdy

 • zlepšení a urychlení výživy přímo pro klíčící semena

 • urychlení humifikace v půdě až 4x– obohacení půdy o humus a uhlík

 • zlepšení F-CH vlastností půdy – tvorba drobtovité struktury

 • rychlé a vyrovnané vzcházení

Ligno Aktivátor roztok:

Jedná se o směs originálního 7% Lignohumátu s obsahem velmi důležitých huminových kyselin a fulvokyselin a výtažku ze severské mořské řasy s celou škálou protistresových a bioaktivních látek v podobě polysacharidů, aminokyselin, enzymů, vitamínů, hormonů , makroprvků a mikroprvků….

Dávkování Ligno Aktivátoru na 1 tunu osiva :

Obilniny - 1,5 l ..orientační cena..45-90 Kč/ha dle výsevku

Oves - 2 l ..orientační cena ..45-90 Kč/ha dle výsevku

Kukuřice, slunečnice - 2 - 3 l ..orientační cena …15

Kč/ha dle výsevku

Řepka - 15 l ..orientační cena ..15 Kč/ha dle výsevku

Mák - 30 l ..orientační cena ..10 Kč/ha dle výsevku

Pokud nebudete mít k dspozici Ligno Aktivátror, k moření použijte Lignohumát MAX s maximálním 20% obsahem Lignohumátu. Lignohumát MAX dávkujeme cca 70% dávky LignoAktivátoru .

Ligno Aktivátor dále použijeme 1 – 3 x za vegetaci jako postřik na list. Je určen pro rychlý nárůst kořenového systému, udržení a nárůst kořenů ve stresových podmínkách ( přísušky, utužená zhutnělá či zamokřená půda, tlak chorob aj. ) a s tím spojený příjem vody, živin, protistresových a dalších bioaktivních látek a nárůst nadzemní hmoty a generativních orgánů. Zlepšuje strukturu půdy, podporuje mikrobiální aktivitu a urychluje humifikaci. Podporuje ukládání asimilátů.

2.Hnojení hnojivy obohacenými Lignohumátem

Ligno Super NPK -7,5 – 8 – 6

je listové hnojivo s mikroelementy v lehce přístupné chelátové formě, fytohormony a huminovými látkami v jednom. Je vynikající v případě nutnosti rychlého vykrytí výživového deficitu. To se může po začátku jara lehce stát. Aplikační dávku volíme 2-5l/ha, cena na 1 ha cca od 205,- Kč. Lignohumát slouží kromě jiného i jako náhradní zdroj dostupného uhlíku, který snadno podléhá mikrobiálnímu rozkladu, a proto je využíván půdními mikroorganismy jako zdroj energie. Množství mikrobiálně využitelného uhlíku zastoupeného Lignohumátem vytváří optimální podmínky pro biochemické transformace v půdě a přímo se tak podílí

na výživě rostlin.

 

Humatizovaný amofos HAP 0,25 – 11 - 52

K jarnímu hnojení před setím pro vás doporučujeme granulovaný amonium fosfát – HAP 0,25-11–52. Jedná se o granulovaný amofos obalený originálním Lignohumátem jako aktivním nosičem živin z hnojiva do rostlin a stimulačním preparátem podporujícím nárůst kořenového systému. Doporučená aplikace je k podzimnímu hnojeni fosforem. Protože je hnojivo dobře rozpustné ve vodě, lze jej využít i k regeneračnímu hnojení, zvláště na ách s vysokou zásobou draslíku, nebo se používá k výrobě směsných hnojiv. Dávku volíme 160 – 200 Kg/ha, pod patu nebo hlouběji do depa. Oproti klasickému amofosu můžeme dávku ponížit až o 20% právě díky Lignohumátu, který zabezpečí lepší příjem živin z hnojiva.

(cena ZZN Kolín – o cca 10% více jak čistý Amofos – cca 14 Kč/kg)

Než se jaro otevře

Ještě před příchodem jara můžeme v klidu naplánovat potřebu jarního moření, hnojení a stimulace plodin. Zvláště tam, kde jsou půdy stresované, utužené, přemokřené, nebo naopak trpí přísušky až vysycháním, doporučujeme použít protistresové a stimulační látky na bázi lignohumátů - huminových látek, které prospějí nejen rostlinám, ale i „unavené“ půdě.

Pro jarní moření osiva máme pro vás připraven jedinečný stimulačně-protistresový produkt v podobě výrobku Ligno Aktivátor roztok. Používá se jako přídavek do mořící směsi např. s fungicidy nebo insekticidy.

Je to levné, rychlé a účinné.

 1. Výhody moření semen Lignohumáty:

Regenerace rostlin a půdy po zimě se urychluje:

 • semínka mají k dispozici akcelerátor přijmu živin z půdy i z hnojiva

 • huminové kyseliny váží živiny na půdní sorbční komplex, fulvové k. jsou aktivním nosičem živin do kořínků a listů klíčících rostlin –projdou přes kutikulu

 • podpora rozvoje kořenové soustavy a nárůstu nadzemní hmoty

 • podpoření biologické aktivity mikroorganismů a tedy půdy

 • zlepšení a urychlení výživy přímo pro klíčící semena

 • urychlení humifikace v půdě až 4x– obohacení půdy o humus a uhlík

 • zlepšení F-CH vlastností půdy – tvorba drobtovité struktury

 • rychlé a vyrovnané vzcházení

Ligno Aktivátor roztok:

Jedná se o směs originálního 7% Lignohumátu s obsahem velmi důležitých huminových kyselin a fulvokyselin a výtažku ze severské mořské řasy s celou škálou protistresových a bioaktivních látek v podobě polysacharidů, aminokyselin, enzymů, vitamínů, hormonů , makroprvků a mikroprvků….

Dávkování Ligno Aktivátoru na 1 tunu osiva :

Obilniny - 1,5 l ..orientační cena..45-90 Kč/ha dle výsevku

Oves - 2 l ..orientační cena ..45-90 Kč/ha dle výsevku

Kukuřice, slunečnice - 2 - 3 l ..orientační cena …15

Kč/ha dle výsevku

Řepka - 15 l ..orientační cena ..15 Kč/ha dle výsevku

Mák - 30 l ..orientační cena ..10 Kč/ha dle výsevku

Pokud nebudete mít k dspozici Ligno Aktivátror, k moření použijte Lignohumát MAX s maximálním 20% obsahem Lignohumátu. Lignohumát MAX dávkujeme cca 70% dávky LignoAktivátoru .

Ligno Aktivátor dále použijeme 1 – 3 x za vegetaci jako postřik na list. Je určen pro rychlý nárůst kořenového systému, udržení a nárůst kořenů ve stresových podmínkách ( přísušky, utužená zhutnělá či zamokřená půda, tlak chorob aj. ) a s tím spojený příjem vody, živin, protistresových a dalších bioaktivních látek a nárůst nadzemní hmoty a generativních orgánů. Zlepšuje strukturu půdy, podporuje mikrobiální aktivitu a urychluje humifikaci. Podporuje ukládání asimilátů.

2.Hnojení hnojivy obohacenými Lignohumátem

Ligno Super NPK -7,5 – 8 – 6

je listové hnojivo s mikroelementy v lehce přístupné chelátové formě, fytohormony a huminovými látkami v jednom. Je vynikající v případě nutnosti rychlého vykrytí výživového deficitu. To se může po začátku jara lehce stát. Aplikační dávku volíme 2-5l/ha, cena na 1 ha cca od 205,- Kč. Lignohumát slouží kromě jiného i jako náhradní zdroj dostupného uhlíku, který snadno podléhá mikrobiálnímu rozkladu, a proto je využíván půdními mikroorganismy jako zdroj energie. Množství mikrobiálně využitelného uhlíku zastoupeného Lignohumátem vytváří optimální podmínky pro biochemické transformace v půdě a přímo se tak podílí

na výživě rostlin.

 

Humatizovaný amofos HAP 0,25 – 12 - 52

K jarnímu hnojení před setím pro vás doporučujeme granulovaný amonium fosfát – HAP 0, 25-12 – 52. Jedná se o granulovaný amofos obalený originálním Lignohumátem jako aktivním nosičem živin z hnojiva do rostlin a stimulačním preparátem podporujícím nárůst kořenového systému. Doporučená aplikace je k podzimnímu hnojeni fosforem. Protože je hnojivo dobře rozpustné ve vodě, lze jej využít i k regeneračnímu hnojení, zvláště na ách s vysokou zásobou draslíku, nebo se používá k výrobě směsných hnojiv. Dávku volíme 160 – 200 Kg/ha, pod patu nebo hlouběji do depa. Oproti klasickému amofosu můžeme dávku ponížit až o 20% právě díky Lignohumátu, který zabezpečí lepší příjem živin z hnojiva.

(cena ZZN Kolín – o cca 10% více jak čistý Amofos – cca 14 Kč/kg)

Nastalo období

NASTALA DOBA „ BABÍHO LÉTA“ - MOŽNOST ZACHRÁNIT SLABÉ A OPOŽDĚNÉ POROSTY ČI PŘED ZAČÁTKEM ZIMY CO NEJVÍCE PODPOŘIT I TY VYROVNANÉ

Protože, co je důležité: Mít co nejsilnější rostlinu před zimou a na jaře rychlý start nebo doufat, že to na jaře tostlina „nějak“ dožene.

K tomuto jsou ideální naše praxí ověřené přípravky na bázi Lignohumátu – koncentrátu prospěšných huminových kyselin a fulvokyselin s obsahem důležitých makro i mikroprvků.

Jedná se opravdu o velmi levný zásah v podobě postřiku, který lze zkombinovat s insekticidním a fungicidním ošetřením nebo s přihnojením. Tam, kde vlhkostně půdní podmínky umožní vjet do pole, doporučujeme porosty přídavkem Lignohumátů jednoznačně posílit. Postřik provedeme nejlépe od fáze 3 listů až do zámrazu. Nevadí ani postřik na ještě slabší porosty, Lignohumáty působí i přes půdu, kde významně posilují její úrodnost. Pozitivní účinek na úrodnost půdy a na podporu utváření drobtovité struktury považuji vůbec za nejdůležitější vklad a zúročení vynaložených prostředků!

Vhodným přípravkem pro podzimní podporu a stimulaci porostů je postřik přípravkem Lignohumát MAX v dávce 0, 4 l/ha nebo Ligno AKTIVÁTOR v dávce 0,75 l/ha. Lignohumát MAX je vhodný všude tam, kde máme porosty přehoustlé, nevyrovnané, slabé a kde potřebujeme maximálně podpořit tvorbu mohutné kořenové soustavy a podpořit odnožování. Ligno AKTIVÁTOR oproti Lignohumátu MAX obsahuje ještě navíc výtažek z mořských severských řas s protistresovými účinky a účinky stimulující zakládání bočních větví a akumulaci živin včetně dusíku, což je důležité v tomto období zejména pro ozimu řepku. Ta již na jaře nemá čas tolik bočních větví založit. Na podzim tak zabezpečíme, aby porosty do zimy byly co nejlépe připraveny!

Něco pod čarou:

Nastalé výrazné oteplení nad 15°C až dokonce „Babí léto“ vytváří ideální podmínky pro rozvoj houbových patogenů a představuje ohrožení ozimých obilnin nálety přenašečů nebezpečných virových zakrslostí - mšic a křísů. A vypadá to, že teplé počasí potrvá ještě nějakou dobu. Porosty budou za teplého počasí dále poporůstat a spotřebovávat živiny. Někde se již projevuje deficit živin žloutnutím až fialověním listů ozimé řepky. To nám signalizuje potřebu akutního přihnojení zejména dusíkem, fosforem a sírou. V první řadě ale vždy dusíkem, na jehož dostatku závisí příjem dalších živin. Aby rostliny živiny kvalitně zabudovaly, pomůžeme jim aplikací huminových látek v podobě podzimní aplikace Lignohumátu MAX nebo Ligno AKTIVÁTORU sólo aplikací nebo spojenou s podzimním přihnojením, aplikací fungicidů proti chorobám, insekticidů proti křísům.

Zejména tam, kde hrozí riziko výskytů křísů a mšic z plevelných trav, obilného výdrolu nebo trvalých travních porostů, je akutní nebezpečí jejich náletu mladé šťavnaté rostlinky ozimých obilnin, jejich sání a přenosu virový zakrtslostí BWD a BYDW, je nutnost chemicky ošetřit. Virové zakrslosti mohou pak učinit významné ztráty na výnosech. Povolené jsou přípravky na bázi Cypermethrinu ( Cyperkil 0,1 l/ha, Fury 10 EW 0, 1/ha ), Cypermetrinu a Chlorpyriphosu ( Nurelle D 0,6l/ha ) proti křísku polnímu. Proti mšicím jsou povoleny účinné látky Lambda-cyhalothrin ( Karate se Zeon technologií 5 CS 0,15 l/ha ), Zeta-cypermetrin ( Faraon 10 EW 0, 1 l/ha aj. ), Deltamethrin ( Decis Mega 0, 125 l/ha , Poleci 0, 3 l/ha ), Pyrimicarb ( Pyrimor 50 WG 0, 3 kg/ha ,aj. ).

Lignohumáty svým smáčivým účinkem a obsahem huminových kyselin a fulvokyselin přispějí k zlepšení jejich účinnosti. Velkým bonusem bude podpora tvorby mohutného kořenového systému, podpora tvorby podzimních odnoží u ozimých obilnin, posílení nadzemní hmoty u dvouděložných rostlin, zvýšené ukládání zásobních látek a zvýšení mrazuvzdornosti. To vše je velmi důležité před příchodem zimy.

Ing. Zora Špirakusová, AMAGRO

 

Celoslovenské dni pole 2013

V uplynulých dnech 4.-5.6.2013 se naše firma zúčastnila akce pořádané nakladatelstvím Profipress "Celoslovenské dni pole" ve Dvorech nad Žitavou. Domníváme se, že naše podpora dynamicky se rozvíjejícímu se slovenskému trhu byla účinná a těšíme se na další setkání na Slovensku. děkujeme organizátorům za dobře připravenou akci. Ve fotogalerii si můžete prohlédnou několik fotografií z výstavy i ze souběžně probíhajícího mistrovství Slovenska v orbě koňským zápřahem.

STIMAP - aktuální stav porostů ozimé pšenice

V sekci "Stáhněte si" doporučujeme si přečíst situační zprávu firmy STIMAP k aktuálnímu stavu porostů ozimé pšenice.

Situační zpráva - jaro 2013

Vzhledem ke zpožděnému nástupu jara budou v nejbližších dnech aktuální aplikace našich přípravků na regeneraci ozimých porostů. Naše přípravky kromě mnoha dalších výhod jsou jedním z mála huminových preparátů na trhu, jež jsou prodávány jako čistá účinná látka, což umožňuje použít je v každém agrotechnickém postupu dle zvyků agronoma a místních podmínek. V sekci "stáhněte si" je k nahlédnutí situační zpráva jednoho z našich distributorů, slovenské firmy STIMAP, kde její majitel, ing. Stanislav Jánošík doporučuje použití Lignohumátu MAX právě v nadcházejícím období.

Ligno AKTIVÁTOR roztok v prodeji

Firma AMAGRO  souladu se svou koncepcí uvádění na trh komplexních přípravků s obsahem vlastních huminových látek úspěšně prošla registracemi výrobku Ligno AKTIVÁTOR v podobě 15% roztoku. Mnohým sedlákům důvěrné známý  AKTIVÁTOR, tedy kombinace Lignohumátu + extraktu hnědé mořské řasy kanadské výroby Acadian Agritech je nyní nabízen přímo výrobcem a to v nejvyšší garantované kvalitě. Čtyři roky společného vývoje naše firmy (AMAGRO a ACADIAN AGRITECH) dovedly k optimálnímu složení při jistotě nevyšší stability. Výrobek je dlouhodobě skladovatelný, vyniká vysokou biologickou aktivitou a představuje vrchol ve své kategorii. Příjemná cena 190,00 Kč za hektarovou dávku také napovídá, že výrobek je skutečně výsledkem dlouholetého vývoje dvou výrobních firem, jež postupně směřují k stejným cílům.

 

Populární Lignohumát pro zahrádkáře v novém kabátě

Od letošní sezony bude oblíbený Lignohumát  pro zahrádkáře exkluzivně k dostání v distribuční síti firmy Forestina Mnichov. Jedná se o originální Lignohumát dodávaný naší firmou, jež obsahuje 6% účinné látky. Tento krok zpřístupnil náš kvalitní a osvědčený výrobek širokým vrstvám zahrádkářské obce. Nyní může luxus osvědčeného Lignohumátu dopřát své zahrádce opravdu každý.

Humatizovaný amofos zaregistrován a v prodeji!!!

V uplynulých dnech byla úspěšně zakončena registrace hnojiva HAP 0,25+11-52 - tedy humatizovaného amofosu. Projekt nám celkem zabral 5 let a v současné době jsme se svými partnery realizovali sen, jež jsme ve skutečnosti nabízeli všem českým firmám od roku 2002. HAP je klasický amofos humatizovaný nástřikem Lignohumátu na povrch granulí a následně sušen. Zde jsou plně využity smáčivé vlastnosti našeho přípravku. Kromě jednoznačných výsledků v polních a poloprovozních pokusech se efekt Lignohumátu v tomto přípradě potvrdil i v nádobových pokusech provedených ÚKZUZem (viz. sekce "ke stažení"). Humatizovaným amofosem - tedy hnojivem HAP firma Amagro přímo neobchoduje, ale předáváme licence na humatizaci na jednotlvé míchárny, kde pod naší kontrolou jsou hnojiva obohacovaná. V současné době je HAP ke koupi na ZZN Polabí, Kolín. Cena tohoto pokrokového hnojiva vychází z aktuální ceny čistého amofosu povýšené o 10%, což při dávkách snížených o 20% přináší konečnému spotřebiteli úsporu na hektarové dávce a distributorovi garantovaný zisk při snížení logistických nákladů. Nikoli nezanedbatelý je fakt, že humatizací amofos ztrácí prašnost a tím se zlepšuje i pracovní prostředí obsluhy. Velkou pozornost jsme po celou dobu vývoje tohoto hnojiva věnovali metodice kontroly obsahu Lignohumátu v hnojivu. Tuto metodiku pro nás vyvinulo pracoviště VUT Brno pod vedením prof. Pekaře. Metodika je v současnosti v procesu evropské certifikace. První tuny HAP jsou v současné době distribuovány a naše firma nabízí i dalším míchárnám a provozům spolupráci při realizaci tohoto úspěšného projektu. Naše firma je přesvědčena, že obohacování minerálních hnojiv biologicky aktivními látkami představuje jednu z možných cest do budoucnosti, jež umožňuje šetřit v mezích možností životní prostředí a přitom udržet či zvýšit výkon zemědělské produkce (viz. článek "Perspektivy minerálních hnojiv obohacených huminovými látkami - sekce "O humátech" - 2003!).

Spolupráce AMAGRO a DAYMSA

Na jaře 2013, v souvislosti se strategií firmy AMAGRO dochází k rozšíření portfolia naší firmy o 2 výrobky významné španělské firmy DAYMSA. Vzhledem ke skutečnosti, že obě naše firmy disponují kvalitními huminovými přípravky a jsou také registranty REACH v této kategorii, bude se naše spolupráce opírat o výrobky, jež nepatří do oblasti huminových látek. Produkty firmy DAYMSA budeme registrovat, testovat a prodávat pod originálními názvy jako přímý zástupce firmy DAYMSA.

Horti Fair 2012

Již třetím rokem se naše firma zúčastnila jako vystavovatel prestižní (a obchodně užitečné) výstavy Horti Fair 2012 v holanském Amsterdamu. 3 haly plné nejmodernějších technologií přivítaly ve dnech od 30.10. do 2.11. tisíce specialistů z celého světa kteří přišli nakontraktovat příští sezonu anebo se prostě jenom seznámit a dozvědět se něco nového. Společná expozice firem AMAGRO a SYMBIOM měla tu čest přivítat i radu ZÚ v Haagu pana Břetislava Kalůska, který nás podpořil v našem exportním snažení. Děkujeme jemu i všem dalším návštěvníkům a těšíme se na příští setkání. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik fotografií.

Země Živitelka 2012

Ve dnech 30.8. - 4.9.2012 jsme se zúčastnili již tradičně výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. Na našem stánku v pavilonu H jsme přivítali především naše dosavadní klienty a partnery, ale také jsme byli osloveni firmami i agronomy, jež doposud naše výrobky nezkoušeli. V rámci naší strategie hraje roli i blízkost Rakouska jelikož naši jižní sousedé si rádi najdou cestu na výstavu. Letošní ročník byl ve znamení ohlasů na nové produkty VITALIC a Ligno AKTIVÁTOR. Nehledě na klesající počet firem prezentujících hnojiva a stimulátory, agrosalon Země Živitelka má pro nás význam a stal se místem setkání s přáteli a partnery, na něž si během roku ne vždy uděláme čas. Děkujeme všem, kteří navštívili náš stánek a těšíme se na příště. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik fotografií.

Polní den AMAGRO 2012 - setkání s přáteli

Dne 28.6.2012 se v Záhornici u Městce Králové konal již druhý polní den firmy AMAGRO. Skvělé slunečné počasí přívítalo návštěvníky na místním hřišti a po úvodním seznámení účastníků s předběžnými výsledky jarní sezony se hovořilo o konkretních otázkách a problemech. Tematem byly především novinky firmy AMAGRO pro rok 2012 a jejich první sezona - VITALIC a Ligno AKTIVÁTOR. Účastníci se poté přesunuli na pole k demonstračním pokusům na jarní pšenici a ozimé řepce. Závěr setkání patřil tradičně pečenému prasátku a posezení pod slunečníky. Děkujeme všem za účast a slibujeme příští rok se opět setkat s přáteli. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik snímků.

Naše Pole - Nabočany 2012

Ve dnech 21. - 22.6.2012 se naše firma zúčastnila polních dnů organizovaných firmou Profi Press "Naše pole" tradičně v Nabočanech u Chrudimi. Perfektně profesionálně  připravená akce předčila naše očekávání. Velká rozloha celého areálu napomohla klidné atmosféře na výstavišti, dostatek prostoru a široké průchody sice opticky snižují počet návštěvníků, ale v případě Našeho pole se jedná opravdu jenom o optický efekt. Skutečnost byla taková, že na stánku jsme se nezastavili. Naše pole je odborná a pro firmu našeho typu velmi užitečná výstava a přináší mnoho příležitostí nejenom potkat se s klienty, ale také nacházet nové. Děkujeme týmu Profi Press za skvěle zvládnutou akci a těšíme se na příští ročník. Ve fotogalerii si můžete prohlédnou několi fotografií.

Stimulátory AMAGRO zaregistrovány v Egyptě

Firma AMAGRO dosáhla významného úspěchu na trzích Blízkého Východu. Minulý týden jsme obdrželi rozhodnutí o registraci dvou našich produktů v Egyptské arabské republice. Celý proces registrace zahrnoval i vývoj nových výrobků se sníženým pH (méně než 8), což je jedna z přísných podmínek dovozu hnojiv a stimulátorů do Egypta a začal na podzim roku 2008. V současné době jsme jedinou firmou, jež má v Egyptě zaregistrovány práškové produkty podle nové legislativy v kategorii huminových preparátů. V rámci registrace naše výrobky prošly přísnými rozbory na univerzitách v Cairu a Paříži. Více než 3 roky trvající procedura vypovídá kromě  jiného i o koncepční práci naší firmy. Vstup na egyptský trh nám otevírá dveře i do dalších zemí regionu. Epypt v současné době prochází hlubokými změnami a levné, kvalitní a vysoce koncentrované přípravky naší výroby zde najdou své významné místo. Děkujeme řediteli naší pobočky v Káhiře panu Štěpánu Macháčkovi.

Nové balení našich tekutých výrobků

Pro sezonu 2012 firma AMAGRO nabízí své tekuté výrobky v  nových kanystrech 10 a 5 litrů.

Horti Fair Amsterodam 2011

Ve dnech 1. - 4. listopadu 2011 se firma AMAGRO zúčastnila veletrhu Horti Fair v holandském Amsterodamu. Čtyři dny nabité rozhovory s klienty navázaly na loňskou - úvodní účast. Nyní již naši klienti přicházeli najisto na náš stánek. Většina firem, jež na loňském ročníku dostala vzorky stihla během uplynulého roku udělat kvalifikované rozbory složení a první pokusy a proto letos již můžeme hovořit o úspěšném  ročníku i vzhledem k prodejům. Naše firma představila novinky ve svém portfoliu a to především práškový Ligno AKTIVÁTOR, který je prioritně určený pro západní trhy, ale také VITALIC - pokročilý stimulátor růstu s obsahem huminových látek a nitrofenolátů draselných. Jsme rádi, že v nejbližší době se na českém trhu objeví další výrobky z obsahem Lignohumátu i ze zahraničí, což je naším cílem již řadu let. Děkujeme všem návštěvníkům našeho stánku a těšíme se na další ročník. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik fotografií.

Země Živitelka 2011

Firma AMAGRO děkuje všem návštěvníkům výstavy Země Živitelka a především těm našim přátelům a spolupracovníkům, kteří si našli čas navštívit náš stánek. Jako obvykle naše účast na výstavě sloužila především jako možnost setkání na která není během roku čas. Vzhledem k našim aktivitám v Rakousku se zúročuje i blízkost Českých Budějovic k hranicím a tak i rakouští klienti si zvykli udělat si malý výlet a navštívit své dodavatele. Výstavy Země Živitelka jsme se za devět let na trhu zúčastnili podeváté a podeváté jsme odjížděli s dobrými pocity že náš otevřený přístup ke klientům je tou jedinou správnou cestou. Těšíme se na příští ročník. Ve fotogalerii můžete shlédnout několik fotografií.

Polní den firmy AMAGRO

Dne 29.7.2011 naše firma zorganizovala první samostatný polní den. Za pomoci pracovníků 1.záhornická zemědělská a.s. jsme přivítali účastníky této akce v prostorách TJ Sokol Záhornice a později na pokusných pozemcích. V teoretické části jsme seznámili účastníky velmi krátce se situací na trhu huminových látek, s výsledky pokusů a poté velká část přednášek byla věnována novým produktům připravovaným do registračního řízení. Účastníci ocenili, že naše firma nejenom otevřeně hovoří o složení svých výrobků, dokládá své informace kvalifikovanými rozbory, ale že i na pokusných parcelkách ukazujeme účinnnost jednotlivých látek a poté jejich kombinace s Lignohumátem. Všechny Kombinace účinných látek  bez rozdílu byly předem prověřeny v našem fytotronu v nádobových pokusech a na poli se jenom potvrdily naše předpoklady. Účastníci polního dne měli možnost na vlastní oči se přesvědčit, že naše firma nepoužívá českého zemědělce jako pokusného králíka aby na jeho porostech testovala podrobněji nespecifikované látky. Naopak, vybudovali jsme si - prozatím malou výzkumnou základnu, posunuli jsme se dále a  jsme připraveni nabídnout svým partnerům vyzkoušené preparáty a hnojiva se stabilním složením. Největší zájem vyvolalo humatizované minerální hnojivo HAP 0,25-12-52 a připravovaný stimulátor růstu VITALIC. V sekci "Ke stažení"budou v nejbližší době k dispozici vyhodnocené výsledky pokusů a ve fotogalerii již nyní můžete shlédnout několik fotografií. Děkujeme všem účastníkům této vydařené akce a těšíme se na další spolupráci. Zvláštní dík patří ing. Matouškovi, řediteli 1. záhornické a.s., panu Smutnému - agronomovi,  fotbalistům Záhornic za obětavou přípravu prasátka a ing. Marcele Suchomelové, odbornému konzultantovi firmy AMAGRO za pečlivě připravené pokusy a přesné aplikace. Nashledanou napřesrok.

Nové balení Lignohumátu AM

Lignohumát AM, především v Rakousku a Německu populární práškový stimulátor naše firma nyní dodává na trh i v reprezentativním balení 1 kg. Jedná se o krabici s úchopem. Uvnitř je 1 kg Lignohumátu AM balený v zavíracím PE sáčku a odměrka na 50 gramů Lignohumátu. Průsvitné okénko v přední stěně krabice zákazníkovi umožní prohlédnoout si strukturu hnojiva a odměrku s firemními znaky. Krabice je zvnějšku označena česko-anglickými informacemi a grafickým návodem k použití. Zadní stěna krabice je tvořena z větší části bílým terčem, který umožňuje nalepení samolepící etikety v libovolném jazyce. Naše firma tím dosáhla ideálního stavu, kdy jsme schopni dodat výrobek s etiketou v místním jazyce do jakékoli země v minimálním množství jeden kus. Původní balení Lignohumátu AM v kilogramových sáčcích zůstane na trhu nadále.

Hasičské slavnosti Velké Zboží 2011

Jako každým rokem, i v letošním roce 11. června, se firma AMAGRO podílela jako sponzor na organizaci tradičních Hasičských slavností ve Velkém Zboží. Letošní hasičské slavnosti Sboru dobrovolných hasičů proběhly v 103. roce existence této organizace. Náš hasičský sbor je od roku 1997 držitelem doposud nepřekonaného rekordu ve štafetě na 100 piv, jež je zapsána v Guinessově knize rekordů. Kromě spousty legrace, dobrého jídla a pití tyto slavnosti měly, jako vždy, i silný výchovný a společenský podtext. Vždyť výchova mladé generace k pomoci ostatním, učení se zodpovědnosti a podpora dobré věci za kterou dobrovolné hasičské hnutí považujeme, by měla dle našeho názoru hrát významnou roli v dnešní složité době a to především u českých firem. Celodenní program zahrnoval soutěže pro děti i dospělé v požárních disciplínách, později kondiční štafetu na 10 piv a večer taneční zábavu. Největších vítězství dosáhli a nejkrásnější poháry a další ceny obdrželi nejmenší účastníci - budoucnost dobrovolného hasičského hnutí. Ve fotogalerii je možno si prohlédnout několik fotografií.

 

Polní dny Naše pole - Chrudim Nabočany

Ve dnech 21. - 22.6.2011 se naše firma zúčastnila polních dnů organizovaných firmou Profi Press "Naše pole" tradičně v Nabočanech u Chrudimi. Naše firma se prezentovala několika preparáty včetně novinek připravovaných do registrací. Vzhledem k nepředvídaným událostem jsme museli omezit osobní účast, ale perfektně připravená akce i tak přinesla své ovoce a proto jsme rozhodnuti se zúčastnit i příště. Ve fotogalerii si můžete prohlédnou několik fotografií z akce.

13. světový kongres pěstitelů olejnin skončil

Ve dnech 5. až 9. června 2011 se v pražském Kongresovém centru konal 13. světový kongres pěstitelů a zpracovatelů olejnatých kultur. Několikadenní jednání více než tisícovky delegátů ze všech kontinentů bylo zaštítěno českým Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Kromě delegátů konference se v přilehlých prostorách jednacích sálů prezentovala přibližně dvacítka firem - vystavovatelů, mezi nimiž jsme nechyběli ani my. Naše firma se prezentovala i demonstračními pokusy ve dvou lokalitách, kam byli delegáti poslední den konference přivezeni. Příležitost účastnit se této, v rámci Evropské unie, bezpochyby nejvýznamnější akce za letošní rok, jsme využili i k představení našeho nového produktu - HAP 0,25-12-52. Jedná se o humatizovaný amofos (zkratka vznikla z anglického Humatized Amonium Phosphate), který je v této době připravován do registrací. Tříleté testování humatizovaných hnojiv  na polích v České republice a Německu ukazují na správnost tohoto kroku. Fotografie z Kongresu si v nejbližší době prohlédnete ve fotogalerii a s novým výrobkem Vás také  seznámíme co nejdříve.

 

Bjelovarski sajam 2011 - AMAGRO na chorvatském trhu

25. - 27. března 2011 se firma AMAGRO za neocenitelné podpory České agentury na podporu obchodu Czech Trade zúčastnila mezinárodní zemědělské výstavy  v chorvatském Bjelovaru - 14.ročníku veletrhu Bjelovarski sajam. Veletržní centrum v Bjelovaru je umístěno v jedné z největších zemědělských oblastí země - v Slavonii. Veletrhu, který má přesah daleko za hranice Chorvatska, se v tomto roce zúčastnilo přes 400 vystavovatelů a navštívilo jej 35 000 návštěvníků. Firma AMAGRO se prezentovala s dalšími českými firmami na společné expozici Czech Trade v hale číslo 2. Jsme přesvědčeni, že v tvrdé konkurenci uspějeme.

Nové odrůdy a výsev rajčat - Lignohumát v televizi

Zahrádkářská sezona začala a v oblíbeném televizním pořadu se objevil Lignohumát, tentokráte v souvislosti s výsevem rajčat. Věříme, že reportáž zaujala a početná zahrádkářská a chalupářská obec v Čechách i na Slovensku ocení kvality tohoto vysoce koncentrovaného a levného přípravku. Reportáž můžete shlédnout na youtube na odkazu:

http://www.youtube.com/watch?v=Ux_AxT1BiWg

Lignohumát v jahodníku

V třetím čísle časopisu Zahradnictví v letošním roce byl uveřejněn článek pracovníků VÚ Holovousy shrnující tříletý srovnávací pokus s různými přípravky a jejich vlivem na ekonomiku pěstování jahodníku.  Velmi pečlivě zpracovaný pokus ukazuje srovnání Lignohumátu s dalšími preparáty - stimulátory.  Při správně spočítané ekonomice jasně pochopíme, že Lignohumát při nízké ceně ukázal velmi dobré výsledky. Jsme velice rádi, že nezávislý výzkumný projekt prokázal vliv našeho produktu na výnos jahod a potvrdil, že neustále se rozrůstající rodina jahodářů používajících Lignohumát jde správnou cestou. Kromě aplikací v růstových fázích doporučených VÚ Holovousy naše firma jednoznačně radí dvě podzimní aplikace Lignohumátu společně s minerální výživou před zazimováním porostu. Z poznatků získaných z  praxe víme, že takovéto ošetření dává  předpoklad k výrazně lepšímu nasazení květů na jaře. K článku jsme si dovolili připojit tabulku se správně spočítanými cenami aplikací Lignohumátu, z níž jasně vyplývá, že Lignohumát je jednoznačně nejlevnější preparát mezi srovnávanými přípravky.Článek najdete v sekci "Napsali o nás".

Výroční konference NPO RET 27.-29.1.2011

V měsíci lednu se v Rusku konala třetí výroční konference NPO RET. Více než 100 delegátů z 21 zemí se dostavilo na tradiční místo setkání přátel Lignohumátu což je Palác Kočubeje v Carském Selu.  Komfort poskytnutý osvědčeným střediskem chránil účastníky před ruskou zimou (-25 st. Celsia, 95% vzdušná vlhkost...) a dal možnost vyměnit si informace  týkající se prodejů Lignohumátu a další budoucnosti. Dvoudenní program dal možnost získat  všem stranám nejnovější informace a všichni účastníci získali dobrý pocit o naší spolehlivosti. Jeden z prvních referátů patřil p. prof. Ivanové, jež stála u zahájení projektu hlubokého přepracování organické hmoty cestou okysličené hydrolytické destrukce lignosulfonanu v roce 1952 a také při zrodu prvních humátů v roce 1972, což lze označit za rok vzniku  Lignohumátu. Další z velmi zajímavých referátů patřil pracovnici ruského registračního úřadu (analog našeho ÚKZUZu), která prezentovala jednak informace o celkové situaci na trhu huminových preparátů (v Rusku celkem 160 registrovaných přípravků, jediný z nich je vyráběn  technologií přepracování lignosulfonanu) a jednak seznámila účastníky konference s výsledky auditu provedeného na novém závodě NPO RET a nejvyšší technologické úrovni v našem segmentu trhu. Lubomír Rákos zastupující firmu AMAGRO podal podrobnou zprávu o registracích REACH, posledních výsledcích pokusů a exportních úšpěších firmy. Profesorka Olga Jakimenko, známá i z konferencí v České republice a především v USA, podala zprávu o činnosti IHSS a seznámila nás s některými zajímavostmi z amerického trhu. Dr. Gladkov ve své podrobné prezentaci seznámil účastníky konference s moderním závodem NPO RET, některé z našich obchodních partnerů jsme poté pozvali na návštěvu samotného závodu, aby bylo jasné, jek vypadá technologie přepracování lignosulfonanu na huminové látky. Večerní program byl tradičně zahájen prohlídkou nejdochovalejší památky Carského Sela - Paláce Kočubeje. Zejména pro zahraniční účastníky bylo zajímavé, že naše konference probíhá v prostředí obklopeném originály vzácných historických předmětů nevyčíslitelné hodnoty. Závěrečný banket se konal za klavírního doprovodu vítěze mezinárodní Grand Prix v improvizaci na klavír , klavírního virtuosa, p. Igora Smirnova. Hudební nástroj - křídlo Bechstein, jedno ze třech na světě dochovaných mahagonových křídel je také originál - je to přímo nástroj, na němž byla poprvé  Dmitrijem Šostakovičem provedena 7. symfonie v obléhaném Leningradě v době blokády. Poslední den konference následovala návštěva Ermitáže.  S dobrým pocitem jistoty jsme se vraceli domů. Naše konference nejsou pouze místem odborných konzultací, ale především setkáním přátel. K našim partnerům, dodavatelům, klientům se chováme čestně a jsme přesvědčeni, že přísné dodržování těchto zásad  má přímý  vliv na stále rostoucí popularitu našich přípravků u klientů.

Lignohumát AM - pH 7,5 skladem

Jak jsme oznámili dne 11.9.2010,  naše firma dosáhla významného úspěchu. Podařilo se nám vyrobit a do standardního výrobního procesu zařadit práškový Lignohumát AM se sníženým pH (na hodnotu 7,5!!!). Jedná se o zcela jednoznačně ojedinělý počin v oblasti huminových látek. Humáty všeobecně, se vyznačují, doposud bez ohledu na výchozí surovinu či výrobní proces, vysokým pH. Toto způsobuje v mnohých případech nepříjemné komplikace v případě použití humátu v tankmixech s nízkým pH. Standardní Lignohumát má tento problém celkem vyřešen díky své vysoké koncentraci - je třeba jej rozpustit odděleně od ostatních komponent a poté, již naředěný (a tedy se sníženým pH), jej doplnit do směsi. Superkoncentrát Lignohumát je v pracovních koncentracích  neutrální. Nicméně i tak pro nás bylo velkou výzvou, vyřešit tento problém jednou provždy  přímo na závodě - a díky naší ojedinělé technologii se nám to podařilo. Lignohumát se sníženým pH můžeme vyrobit jak ze standardního lignosulfonanu, tak i z dřevěných pilin.

Lignohumát  pH 7,5 máme skladem a jsme připraveni jej na požádání dodat do pokusů a laboratorních experimentů. Maximální výrobní kapacita této modifikace je limitována pouze současnou kapacitou závodu, to je 2 500 tun ročně. 

Nové příspěvky v sekci "Napsali o nás"

V sekci "Napsali o nás" jsou k přečtení články z časopisů Zemědělec, Úroda a Agromagazín. Čtenáři se zde mohou seznámit s výsledky pokusů s Lignohumátem z let 2008, 2009 a 2010, jež byly zaměřeny na snižování dávek minerálních hnojiv v případě aplikací Lignohumátu. Na základě tříletých pokusů je jednoznačně prokázán vliv LIgnohumátu na zvýšení příjmu živin, neboť ve všech vlnách pokusů a  na obou testovaných plodinách (tedy ozimá pšenice a jarní ječmen) bylo  dosaženo minimálně stejného výnosu jako při plné dávce minerálních hnojiv. Tato skutečnost, ve spojení se spolehlivostí naší firmy jako dodavatele a dlouhodobě stabilními nízkými cenami Lignohumátu  oproti neustále se zvyšujícím cenám minerální výživy, by  logicky měla v sezoně 2011 vést zemědělce k rozhodnutí používat Lignohumát jako standard a to i preventivně.

Nové příspěvky v členské sekci

V zabezpečené členské sekci jsou kromě základních registračních dokumentů ke stažení výsledky z našich experimentů souvisejících s možnostmi výroby huminových látek z různých organických odpadů. Prozatím uveřejňujeme informace o huminových látkách, jež jsme vyrobili z dřevěných pilin, z vyhořelých odpadů z bioplynových stanic a  různých druhů lignosulfonanu. Další, zde zveřejněnou  prací je srovnání Lignohumátu vyrobeného z lignosulfonanu firmy Biocen Paskov. Podrobné analýzy na spektrometru prokazují, že z lignosulfonanu české výroby lze vyrobit produkt identický se standardním Lignohumátem z lignosulfonanu Vyborg v Rusku. Práce na doladění technologie trvaly specialistům NPO RET téměř dva roky a dávají dobrý základ pro případnou stavbu závodu v ČR. Požádejte na info@amagro.com o přístupové údaje do členské sekce.

Náš projekt vítězem Grantového programu ASMP

Firma AMAGRO jako dlouholetý člen AMSP (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) se v letošním roce zúčastnila Grantového programu pro členy AMSP a obsadila první místo. Vyhodnocení bylo slavnostně vyhlášeno na slavnostním galavečeru Dne podnikatelů v hotelu AMBASSADOR-Zlatá Husa dne 8.12.2010. Vyhlašovatelem Grantového programu pro členy AMSP ČR byla přímo Asociace, titulárním partnerem  společnost Vodafone Czech Republic, a.s.  Ocenění jsme převzali z rukou pana Milana Štěcha, předsedy Senátu ČR. Současné s finanční částkou, která bude dle podmínek Grantového programu použita na vývoj nového produktu, jsme obdrželi čestnou stříbrnou medaili Senátu ČR. AMSP potvrzuje správnost dlouhodobé strategie firmy AMAGRO - malé firmy  musí v dnešní složité době spolupracovat! Děkujeme Asociaci za dlouholetou spolupráci, pomoc a podporu.

 

Pozitivní výsledky pokusů s Lignohumátem v roce 2010

Naše firma provedla v letošní sezoně 2010 celou řadu provozních, poloprovozních i maloparcelkových pokusů na různých plodinách a lokalitách. V sekci "Napsali o nás" si prozatím, do doby, než  podrobně zpracujeme všechny výsledky, si můžete přečíst několik článků v různých zemědělských periodikách. Opět se potvzuje pozitivní efekt pro rostlinu srozumitelného, pro agronoma jednoduchého, pro ekonoma levného a pro všechny spotřebitele univerzálního produktu Lignohumát. Kromě tohoto jsme také zařadili do pokusů i letos nový výrobek  Ligno SUPER NPK 7,5-8-6 a humatizovaný amofos. V cyklu 4 let se prokázalo, že při společných aplikacích Lignohumátu a výživy lze snižovat dávky minerálních hnojiv o 20% při (minimálně) zachování výnosu.

 

Strategická dohoda mezi firmami AMAGRO a Rašelina Soběslav podepsána

Firmy AMAGRO a Rašelina Soběslav po dvou letech spolupráce podepsaly strategickou dohodu o výhradním zastoupení  firmy Rašelina v prodejích Lignohumátu v  maloobchodním sektoru České republiky, Slovenska, Slovinska a Rakouska. Oboustranně výhodná a oboustranně  zavazující smlouva představuje vyvrcholení  naší spolupráce a zajišťuje rozvoj na další roky. Smlouva byla slavnostně podepsána na setkání zákazníků a partnerů firmy Rašelina Soběslav a reaguje na - námi před několika lety - prognozovaný prudký rozvoj trhu s huminovými preparáty. Náš produkt Lignohumát B, oceněný Zlatým klasem s kytičkou 2006 a Cenou Inovace roku 2007 vstoupil rasantně na maloobchodní trh právě díky firmě Rašelina a naším společným cílem je upevnit jeho pozice.  Jedinou cestou garantující další rozvoj byla "adopce" spolehlivým českým prodejcem. Firma Rašelina Soběslav jako jediný významný český distributor projevila již před několika lety zájem o spolupráci s námi a tak naše volba nebyla složitá. Přejeme našemu Lignohumátu mnoho štěstí v nové rodině v Jižních Čechách a jsme si jisti, že se mu zde bude líbit. Na snímku majitel společnosti Rašelina Soběslav ing. Staněk a Lubomír Rákos za AMAGRO s.r.o těsně po podpisu klíčové smlouvy.

 

Lignohumát v zemědělském periodiku na Kypru

Naše dceřiná společnost AMAGRO Mediteranean ve spolupráci s naším dealerem na Kypru, firmou Premier Shukuroglou uveřejnila v právě probíhající druhé zemědělské sezoně 2010 článek o Lignohumátu v předním zemědělském časopise ostrova. Naše produkty jsou uplatňovány především v pěstování brambor a velice úspěšně se zde střetávají s anglickými uhelnými humáty. Malý ostrov má pro nás velký význam - dvě zemědělské sezony nám umožňují provádět tříleté pokusy ve výrazně kratším čase a navíc - díky naší spolupráci s místním výzkumným ústavem zemědělským jsme zahájili řadu pokusů na zelenině. Článek je ke stažení v sekci "Napsali o nás".

 

Horti Fair Amsterodam - další krok vpřed

Naše firma se ve dnech 12.-15. října 2010  zúčastnila poprvé jako vystavovatel výstavy Horti Fair 2010. Společně s naším závodem jsme vyvinuli to největší úsilí pro správnou organizaci každého detailu souvisejícího s touto náročnou akcí a můžeme říci, že se nám podařilo využít  vložené prostředky efektivně a účinně do  naší budoucnosti. S většinou účastníků výstavy již několik let udržujeme těsné styky a tak náš poslední krok - tedy účast v pozici vystavovatele - mnohé aktivoval ke konkretním krokům s kterými doposud otáleli. Trh Západní Evropy je pro nás samozřejmě nejdůležitější a tak konzultace provedené přibližně s dalšími dvaceti výrobci huminových látek byly zaměřeny na koordinaci společných kroků směřujících k prosazení přísných kontrol zaměřených na obsah huminových látek deklarovaných v některých výrobcích aniž by v nich byly obsaženy. Shodli jsme se na společném postupu zaměřeném proti podvodníkům vyskytujícím se v každé zemi. Vzhledem ke stále se zvyšující profesionální úrovni veletrhu Horti Fair ale samozřejmě nejdůležitější byl kontakt se současnými  i budoucími klienty a dodavateli. "Posádka" našeho stánku disponovala dohromady 11ti jazyky a tak větší část  návštěvníků veletrhu se u nás domluvila svou rodnou řečí. Pokusili jsme se atmosféře na naší expozici dát  tak trochu "slovanský" ráz pohostinnosti, což se podařilo i díky nevyčerpatelným zásobám správně vychlazeného českého piva.  Samozřejmě úplně samostatnou kapitolou naší práce na Horti Fair bylo tradičně vyhledávání nových technologií a surovin vhodných pro implementaci do našeho portfolia. Skončila doba, kdy jsme náš jazykový a marketingový potenciál dávali nezištně k dispozici na  potkání každému.  AMAGRO představilo svým partnerům připravovaný evropský program pro výrobce hnojiv a stimulátorů růstu využívající ve svých výrobcích  fulvokyseliny, který nese název  F.A.S.T. (Fulvic Acids Stimulation for Tomorrow). V galerii si můžete prohlédnout několik fotografií z této akce.

 

Firma AMAGRO a mateřský závod NPO RET Vás zvou na Horti Fair

Naše firma od roku 2003, kdy jsme s první modifikací Lignohumátu vstoupili na evropský trh, pravidelně navštěvuje významné veletrhy. Mezi nimi zaujímá nejvýznamnější místo výstava Horti Fair v Amsterodamu, která se v letošním roce koná ve dnech 12. - 15. října 2010. Jedna z nejvýznamnějších akcí svého druhu na světě vždy přitahovala náš zájem, přijížděli jsme sem nabírat zkušenosti, kontakty a seznamovali jsme se s nejnovějšími trendy ve výživě rostlin.  V letošním roce se již cítíme být připraveni představit se na tomto veletrhu jako vystavovatelé, naše produkty mají přesně definované složení potvrzené mnoha evropskými  vědeckými pracovišti, máme zkušenosti z Evropského zemědělství, ze subtropického pásma a dostatek provozních pokusů, které nám dovolují nabízet významným evropským výrobcům hnojiv a stimulátorů růstu nejenom vynikající surovinu Lignohumát jako pumpu na živiny do "sofistikovaných" produktů, ale - na základě našich negativních zkušeností z českého trhu - nové, kompletní produkty, z nichž první (Ligno SUPER NPK), jste již měli možnost vidět na výstavě Země Živitelka, kde toto komplexní organominerální hnojivo bylo oceněno Zlatým klasem s kytičkou. Na výstavě Horti Fair představíme nový program pro výrobce hnojiv a stimulátorů růstu a také další nové výrobky. Rádi Vás uvítáme na našem stánku č. 0321v hale č. 2, Pokud máte zájem, vyžádejte si na adrese info@amagro.com volné vstupenky na Horti Fair jako dárek od nás.

Lignohumát se sníženým pH - další úspěch naší technologie

Po více než roce laboratorních zkoušek byla vyrobena první seriová šarže práškového Lignohumátu s ukazatelem pH - 7,5. Jak je známo, všechny huminové preparáty mají poměrně vysoké pH což bývá někdy překážkou při aplikacích ve složitějších tank-mixech. Naše firma se otázkou výroby produktu se sníženým pH zabývá již leta a v poslední době nás motivala i změna legislativy v některých zemích, kde je možno dovážet pouze produkty s pH nižším než 8,0. Ostatní výrobci huminových látek jsou nuceni otázku snižování pH řešit pouze prodejem méně koncentrovaných roztoků, což samozřejmě ovlivňuje ekonomiku. Náš nový výrobek je zajímavý i dalšího pohledu - výchozí surovinou již není lignosulfonan, ale přímo dřevěné piliny. K tomuto rozhodnutí nás vedly i další důvody, s nimiž Vás seznámíme v budoucnu. První nádobové pokusy s novým Lignohumátem prokázaly, že jeho biologická aktivita je minimálně stejná, jako u standardních výrobků. Stejné jsou i technologické vlastnosti nového produktu - plná rozpustnost, vysoký obsah fulvokyselin, skladovatelnost a další. Výrobek bude naší firmou světové veřejnosti představen na výstavě Horti Fair v Amsterodamu, které se naše firma poprvé účastní jako vystavovatel (12.-15.10.2010).

Ligno SUPER NPK oceněno Zlatým klasem!!!

Náš nový výrobek byl na 37. ročníku výstavy Země živitelka oceněn hlavní cenou soutěže Zlatý klas s kytičkou. Přísná zkušební komise ocenila komplexnost výrobku, jeho marketingové i exportní ambice, transparentnost složení a také domácí původ od vývoje až po výrobu. Toto hnojivo bude realizováno naší obchodní sítí a věříme, že ocenění na tradiční výstavě napomůže k jeho prodejům. Navíc i cenově má dosti dobré šance - jednak analogické hnojivo na trhu prozatím neexistuje a navíc klient si již umí spočítat efekt Lignohumátu obsaženého v novém produktu. Mnoho osobností si povšimlo i skutečnosti , že výrobek naší firmy je oceněn již podruhé - znamená to, že naše čestné kroky a přístup ke klientům se nám vyplácejí. Na přiložené fotografii předání ceny - zleva Lubomír Rákos, ing. Marcela Pajerová (ředitelka výstaviště České Budějovice) a ing. Kozák (Mininsterstvo zemědělství).

 

Ligno SUPER NPK - nové hnojivo zaregistrováno !

Naše firma v předvečer výstavy Země Živitelka obdržela registrační dokumenty k novému produktu Ligno SUPER NPK 7,5 – 8 – 6. Jedná se o NPK listové hnojivo s mikroelementy, růstovým stimulátorem a bioaktivními huminovými látkami. Hnojivo je zaregistrováno pod registračním číslem 3455.  Speciální listové hnojivo s nízkým obsahem chloru je vhodné  pro všechny kultury, ale především intenzivně pěstované rostliny, zejména v případě nutnosti rychlého vykrytí výživového deficitu. Hnojivo obsahuje základní spektum makroprvků důležitých pro výživu v snadno pro rostliny přístupné formě, dále základní mikroelementy v EDTA chelatové podobě, růstový stimulátor v podobě kyseliny 3-indolyloctové a bioaktivní nosič v podobě huminových látek s převahou fulvokyselin. Ligno SUPER NPK je pro svou výbornou snášenlivost rostlinami vhodný k použití nejen v polních plodinách, chmelu, zelinářství, okrasném zahradnictví, ale i v nejcitlivějších množitelských porostech. Huminové látky jsou zastoupeny 2% Lignohumátu – tedy čistou účinnou látkou, která je samozřejmě již zaregistrována, má minimální obsah 60% fulvokyselin, což zajišťuje snadnou přijatelnost veškeré obsažené výžívy rostlinami.

Firma AMAGRO zahájila vlastní nádobové pokusy

Vzhledem k plánovaným trendům rozvoje firmy AMAGRO jsme zahájili ve vlastních prostorech nádobové pokusy s našimi současnými produkty a zároveň jsme začali v nádobových laboratorních podmínkách testovat další  účinné látky, které budou v budoucnu nabízeny v našem portfoliu. Nádobové pokusy vede naše spolupracovnice s dlouholetými zkušenostmi z oblasti výživy rostlin ing. Marcela Suchomelová. Tento krok je jenom jeden z dalších kroků jež vede ke zkvalitnění naší práce a je vyjádřením naší odpovědnosti ke klientům - nabízíme odzkoušené produkty s přesně definovaným složením a přesně definovaným účinkem. V laboratorních podmínkách upřesňujeme aplikační dávky a vegetační stadia aplikací.

 

 

15.-17. červen 2010 - Amagro na DLG Feldtage

Ve dnech 15.-17. července 2010  již podruhé  zavlála nad areálem  polních dnů Německa - DLG Feldtage vlajka firmy AMAGRO. Tentokráte se tato nejvýznamnější německá zemědělská akce konala u obce Rittergut Bockerode u Hannoveru. Velká vzdálenost pro nás představovala samozřejmě komplikaci, ale nikoli nepřekonatelnou překážku. Firma AMAGRO se spojila s třemi německými a jednou holandskou firmou ve společném stánku. 36 čtverečních metrů představovalo dostatek prostoru pro každou ze zúčastněných firem a dalších 300 metrů čtverečních demonstračních políček zarámovalo celou naší expozici. V době ekonomické krize se musí firmy spojovat a hledat společná řešení - nám se to prozatím daří pouze s cizinci. Firma AMAGRO představila německým klientům novinku - Ligno SUPER NPK, komplexní NPK hnojivo s přídavkem Lignohumátu, které je v registračním řízení v ČR, Dále jsme německému trhu nabídli humatizované hnojivo NPK, které němečtí klienti již znají z naší předloňské akce. Další z firem na našem stánku - firma AMYNOVA Polymers Gmbh., firma specializující se na zemědělská smáčedla, představila klientům novinku - přípravek AMYNELLA - stimulátor růstu rostlin ve spreji s obsahem smáčedla, mikroelementů, fytohormonů a Lignohumátu určený pro pokojové rostliny. Velmi rádi jsme na této významné akci viděli české firmy a osobně věřím, že do budoucna se Češi zviditelní ještě více. Děkujeme za návštěvu všem kteří si našli čas nás v nabitém programu podpořit návštěvou na stánku a především panu Martinu Kyjovskému z firmy Oseva Bzenec za pružně poskytovanou první pomoc v podobě točeného Budvaru. Obchodně pro nás měla tato výstava velmi významný  dopad a rozhodli jsme se,  že jí věnujeme příští číslo časopisu Svět Lignohumátu. Ve fotogalerii je možno si prohlédnout fotografie z akce.

 

Naše výrobky na Slovensku

V loňském roce v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje firmy AMAGRO byly zaregistrovány naše produkty na Slovensku a to nejenom cestou ÚKZPU, ale i v ekologickém zemědělství. V letošním roce se objevily oranžové lahvičky s Lignohumátem ve slovenské maloobchodní síti a nyní s radostí oznamujeme, že po vanilce zavoní i slovenská pole. Kromě firmy ALCHEM, která zařadila do svého portfolia Lignohumát pro zemědělce, firma HUMAGRO z Banské Bystrice uvádí na slovenský trh celou řadu našich výrobků Lignohumát i Aquahum. Na stránkách www.humagro.sk si mohou slovenští zákazníci objednat v internet shopu Lignohumáty libovolné modifikace. Pro letošní rok naše firma také zadala pokusy na univerzitě v Nitře a pevně věříme, že nejenom v úrodné slovenské nížině budou naše výrobky dobře přijaty. Z těchto důvodů přechází od čísla 2/2010 česká verze časopisu Svět Lignohumátu na česko-slovenskou verzi, která bude lépe vystihovat vztah mezi našimi národy a radost, s jakou jsme přijali aktivity našich partnerů. Slibujeme, že naše firma nezklame důvěru slovenských zahrádkářů a farmářů.

 

 

Konference o humatizovaných minerálních hnojivech - Oschatz - Německo

Dne 9.-11-3-2010 se v německém městě Oschatz konala mezinárodní konference o humatizovaných minerálních hnojivech. Konference byla vyústěním snahy našeho holdingu o prosazení tohoto strategického směru zemědělství. Jak jsme již informovali na našich webových stránkách i  v našem časopise "Svět Lignohumátu", v roce 2008 jsme zorganizovali výrobu 500 tun humatizovaného NPK pro naše německé klienty. Hnojivo bylo vyrobené na závodě ARVI v Lotyšsku a odezva německého trhu byla tak pozitivní, že v letošním roce poptávka vzrostla na předpokládaných 2 500 tun. Právě pro podporu případné objednávky na podzim letošního roku byla v německu uspořádána mezinárodní konference zaměřená na výsledky pokusů a první zkušenosti s těmito hnojivy na německém trhu. Konference byla pořádána naším partnerem, firmou AGROSTIM Gmbh. a firmou BAYWA Agrar. Ve městě Oschatz, v sídle firmy Baywa Agrar se konala teoretická část konference. Na konferenci vystoupili zástupci německých firem, kteří se podělili s ostatními o pozitivní zkušenosti s humatizovanými hnojivy, dále prof. Nowick, který se této otázce věnuje na teoretické bázi. bohužel účast ze zdravotních důvodů odřekl dr. Oleg Gladkov. Jeho referát přednesl prof. Nowick. Konference se zúčastnil pan Rodion Poloskin, prezident NPO RET a Lubomír Rákos z firmy AMAGRO Česká republika. Hosté byli velmi spokojeni s množstvím informací které byly předneseny a my se domníváme, že tato akce přinese své konkretní ovoce v podobě objednávek humatizovaného NPK. Po konferenci jsme byli našimi německými partnery pozváni k individuálnímu pokračování programu. Za velmi zajímavou považujeme návštěvu zemědělského podniku Agrar-Genossenschaft Laas e.G. ve městečku Laas. Jenom v krátkosti informace - podnik obhospodařuje 2 200 ha zemědělské půdy, kravín s 400 dojnicemi, prasečák s 900 prasaty, stanicí na bioplyn, vlastní porážkou, vlastními obchody s masem, vlastními 5 chladícími vozy na prodej masa. Tento komplex obhospodařuje 73 zaměstnanců. Ředitel si v rozhovoru s námi posteskl - "V Německu je 5 milionů nezaměstnaných a já potřebuji 2 lidi propoustit - to víte, je krize, musíme intenzifikovat........" . Můj komentář - stále se musíme učit. Ve fotogalerii je ke shlédnutí několik fotografií a postupně Vás na stránkách našeho firemního časopisu seznámíme s výsledky pokusů s humatizovanými  NPK v Německku.

Zveřejňujeme přesně definované obsahy fulvokyselin v Lignohumátech

Vzhledem k situaci na trhu huminových látek  v České republice a v souladu s dlouhodobou strategií firmy AMAGRO otevřeně informovat o složení svých produktů je možno si v  sekci "stáhněte si" přečist zkrácené zprávy zpracované Přírodovědeckou faktultou  Masarykovy univerzity v Brně. Zprávy zpracoval p. prof. RNDr. Josef HAVEL, DrSc. Při svém výzkumu se tým Masarykovy univerzity zaměřil na obsahy fulvokyselin a dalších nízkomolekulárních částí huminového spektra, které jsou považovány za nejvzácnější složku huminového spektra. Zveřejnili jsme 3 zprávy týkající se vzorků Lignohumátu A, AM a B. Z uvedených materiálů je zřejmé, že námi garantovaný minimální obsah 50% nízkomolekulárních částí huminového spektra vč. fulvokyselin  v Lignohumátech je potvrzen i ve všech třech vzorcích. V poslední době na českém trhu, vzhledem k absenci jednotných metodik zjištění obsahů fulvokyselin, mnoho firem deklaruje ve svých výrobcích fulvokyseliny aniž by informovaly odkud se v konkretním výrobku vzaly. Věříme, že náš krok bude pro zemědělskou veřejnost inspirativní a povede k mnoha konkretním otázkám k dalším firmám, které  ačkoli deklarují fulvokyseliny ve svých výrobcích, zamlžují  z nějakých důvodů jejich původ.

Konference o Lignohumátu na Ukrajině

S určitým zpožděním si dovolujeme informovat o naší účasti na konferenci "Lignohumát 2009" na Ukrajině, která se konala v prosinci 2009 a jejímž organizátorem byla firma RODONIT, exkluzívní zástupce preparátů obchodní značky Lignohumát na Ukrajině. Vzhledem ke skutečnosti, že majitelem ochranné známky Lignohumát na Ukrajině je firma AMAGRO a samotný trh Ukrajiny hraje v životě naší skupiny velmi důležitou roli, dovolíme si Vám podat podrobnější zprávu o této, pro náš holding, důležité akci. Na Ukrajinském trhu se naše preparáty Lignohumát střetávají s přibližně 26 konkurenčními huminovými přípravky, celkové prodeje Lignohumátu na území Ukrajiny v roce 2009 byly 146 tun účinné látky. V přepočtu na hektary to je 1,46 milionu ošetřených hektarů. Podrobnější zpráva z konference je zařazena v sekci "Stáhněte si" a ve fotogalerii je několik fotografií.

 

 

Lignohumát - aperitiv pro rostliny!!!

Dne 7. února 2010 byla na televizní stanici Prima v pořadu Receptář prima nápadů odvysílaná reportáž věnovaná použití Lignohumátu při zálivce a přesazování okrasných rostlin. Pan Kopřiva použil pro náš přípravek distribuovaný firmou Rašelina Soběslav termín APERITIV PRO ROSTLINY a po pravdě řečeno - není tak daleko od pravdy. Lignohumát opravdu obrazně vzbudí chuť rostlinek přijmout výrazně více živin a plní tedy podobnou funkci, kterou aperitivy hrají na stolech českých domácností. Reportáž můžete shlédnout i na internetu na následujícím odkazu:  http://prima.stream.cz/receptar-prima-napadu/  v 32 minutě.

Trh huminových látek roste, ale současně s tím čestná i nečestná konkurence

NewAG International 11/2009 - přední světový magazín "Hi Tech zemědělství" se opět vrátil ve svém listopadovém čísle k tematu prudce rostoucího trhu huminových látek ve světě. Článek se jmenuje "Trh huminových látek roste, ale současně s tím čestná i nečestná konkurence" a autoři zde  velice důkladně provedli rozbor situace na trhu huminových látek. Především podrobně vysvětlují princip působení humátů na rostliny a poté se zamýšlejí nad nedostačující legislativou, která dovoluje různým podomním výrobcům  a prodejcům prodávat mnohdy nefunkční produkty, deklarovat látky, které v jejich produktech nejsou obsaženy a tím poté poškozovat   soiidní výrobce. Časopis New Ag International, který je vydáván v anglickém a španělském jazyce a v každém z těchto jazyků je distribuován ve více než 50 000 kusech do 40ti zemí světa, zde představil celý přehled světových výrobců huminových látek . Za úspěch považujeme,  že firma AMAGRO a Lignohumát jsou zde označeny jako jedno ze čtyřech nejznámnějších jmen evropských výrobců huminových látek vedle firem Daymsa, Humintech a Tradecorp. Článek je v překladu v sekci "Napsali o nás"  anebo na stránkách www.newaginternational.com. Autoři zde také zmiňují chaos v hodnocení kvality huminových látek a nutnost přijetí jednotné legislativy, o což naše firma usiluje již léta. Domníváme se, že čas strávený přečtením celé reportáže nebude ztracený, ale naopak přinese světlo do (především v ČR) nepřehledného trhu a naši klienti opět budou lépe připraveni vybrat si ten správný huminový připravek a především čelit podvodníkům. Po pěti letech na trhu, bez jakékoli pomoci státu,  jsme jediná česká firma, která je v tak prestižním časopise hodnocena jako, ve svém oboru konkurenceschopná na světových trzích.

 

Úspěšná sezona firmy AMAGRO v olejninách......

byla potvrzena i v referátu ing. Zdeňka Zedníka který je uveden ve sborníku "Prosperující olejniny" - sborníku konference s mezinárodní účastí. Referát je ke stažení v sekci "napsali o nás".  Ing. Zedník zde podrobně rozebírá výsledky pokusů provedených Svazem olejnin s našimi produkty v sezoně 2008/2009. Tento příspěvek je umístěn jako poslední v roce 2009. Jako první článek roku 2010 je první číslo časopisu "Zahradník", kde náš partner ing. Karel Pecl - firma EKOVERMES se podrobně rozepisuje v článku pod názvem "Účinné a šetrné hnojení" o svém sortimentu vermikompostů a dalších stimulačních přípravků. V sezoně 2010 ing. Pecl prodloužil smlouvu s firmou AMAGRO a Lignohumátem obohacuje produkt  VERMESFLUID, což mu zajišťuje náskok před ostatními produkty podobného typu. Produkt VERMESFLUID je uveden i ve věstníku firmy AMAGRO informujícím o výrobcích, které obsahují skutečný Lignohumát.

 

Aktuální doporučení pro podzim 2018

 

Únor 2019 - aktualita