Aktuality » Desikace a rozklad slámy 2020

Aktuální doporučení k desikaci a k rozkladu slámy 2020:

1. Tam, kde nelze použít z legislativních důvodů desikant ( RDP, Reglone, aj ), lze použít k desikaci např. neředěný DAM 120 l do 50 l vody s přidáním Lignohumátu MAX v dávce 1 l/ha ( nebo 0,2 Kg Lignohumátu AM prášek) a smáčedla ( např. AGROLIP 0,2 l/ha ). Výhodou je, že zároveň desikujeme, hnojíme budoucí plodinu a podporujeme rozklad slámy-organické hmoty. Lignohumát navíc vše urychlí. Půda se dodáním huminových látek regeneruje. Desikace pomocí DAM se nehodí do sladovnického ječmene. A rovněž semenářských porostů, kde by dusík mohl snížit klíčivost. Desikace trvá po aplikaci dle stavu ( zelené hmoty ) porostu tak týden.

2. Lignohumát na rozklad slámy/rostlinných zbytků nebo do půdy po sklizni. Zároveň regenerujeme půdu: Na podporu rychlejšího rozkladu slámy k dusíku na rozklad slámy ( např. močovině nebo DAMu ), který používáme na urychlení jejího rozkladu, ještěopět přidáme Lignohumát MAX roztok v dávce 1 l/ha ( ekvivalentem je 0,2 kg/ha Lignohumátu A nebo AM ). Lignohumát znovu urychluje rozvoj celulytických bakteríí, rozkad slámy a humifikaci v půdě. Zlepší se tím další využití dusíku aplikovaného na rozklad slámy a také rozklad samotný. Omezí se tím tvorba slamnaté desky po zapravení v půdě, která často brání kvalitnímu vzcházení, výživě a růstu následných plodin. Lignohumát bude vázat dusík dusík na sebe a do půdy, omezí se ztráty N volatilizací či vyplavením. Obohatíme půdu o vzácné huminové kyseliny a fulvokyseliny, které budou stimulovat rozvoj kořenů, půdní mikroflóry a využití živin následnými plodinami. Dodáme vlastně „čistý hotový“ humus.

Příklad : - Na sklizenou slámu obilí naaplikovat 40 kg N + 1l – 3l Lignohumát MAX ( 0,2 – 0,5 Kg/ha Lignohumátu A nebo AM ) postřikem a následně zapravit

Moření: K posílení a stimulaci ozimých obilnin a řepky mořením osiva jako přídavek k mořící směsi nebo jako samostatné moření– Zvýšení energie klíčení a vzcházení, vyrovnanosti při vzcházení. Omezení negativního vlivu klasických mořidel zejména fungicidních. Zlepšení příjmu vody a živin. Moření ozimých obilnin: - přídavek k mořidlu LignoAktivátor roztok 1,5 - 2l/1 tunu osiva, cca 40-90 Kč/ha dle výsevku Moření řepky ozimé: - přídavek k mořidlu LignoAktivátor roztok 15-20 l/1 tunu osiva,

Orientační cena – 15 Kč/ha dle výsevku Zásobní hnojení P, N před setím – výžíva půdních bakterií a následně zasetých plodin – lze doporučit místo klasického Amofosu humatizovaný Amofos HAP 140-200 kg/ha – hnojení N a P do zásoby a k vyrovnání výživových deficitů v půdě.

Výhoda: Lze snížit až o 20% dávku hnojiva oproti klasickému Amofosu díky obsahu Lignohumátu v HAP Hnojení Lignohumátem před setím nebo pod patu při setí: - 100 - 150 g/ha Lignohumátu AM nebo Lignohumát MAX roztok 0,5 – 0,75 l/ha

Amagro s.r.o.

Ing. Zora Špirakusová pokusnictní, poradenství 13.7.2020