Aktuality » Doporučení do porostů léto-podzim 2020

 Porosty poškozené po krupobití nebo po větších deštích:

Použít jednoznačně VITALIC 0,4 l/ha na zahojení a zpevnění pletiv, k tomu vhodné posílit v kombinaci s Lignohumátem MAX 0,4 l/ha a užít s listovou výživou a fungicidní ochranou (lze i vodní sklo, křemík).

Porosty plodin ve vegetaci - kukuřice, slunečnice, řepa, pozdní brambory, mák aj.:

Vhodné stimulovat k lepšímu zdravotnímu stavu pomocí Ligno AKTIVÁTORU - 0,8 l/ha anebo VITALICu - 0,4 l/ha. Velmi výhodná možnost, a to nejen cenově, je použití kombinovaného humatizovaného hnojiva Ligno SUPER NPK v dávce 2-4 l/ha, zejména u brambor, zeleniny a kukuřice.

Na slámu nebo do půdy po sklizni na regeneraci půdy, rozklad slámy a zejména na zlepšení zdravotního stavu půdy a plodin a na zlepšení mikrobiální aktivity:

1. na slámu aplikovat Lignohumát MAX 1-3 l/ha + 40 kg "N" a zapravit. Lze aplikovat s DAMem používaným k desikaci stojícího obilí nebo posléze na rozklad slámy

nebo

2. varianta silnějšího ozdravení: na slámu předplodiny nebo do půdy LIgnohumát AM 0,5 kg/ha + Bacterplant (Bacillus subtilis + B. meghaterium) 0,5 kg/ha a zapravit.

1.7.2020 Ing. Zora Marková-Špirakusová