POKUSY 2018

 

1.     Řepka ozimá – provozní pokus s LignoAktivátorem, Jaromír Bečka, Malé Všelisy 2018

varianta

Výnos t/ha

Olejnatost %

Přírůstek výnosu %

Přírůstek olejnatosti  %

Náklady  na LignoAktivátor

Zisk za 1 ha po odečtení nákladů,  při ceně řepky 9.000- Kč

Kontrola

3,6

35

 

 

 

 

LignoAktivátor 0, 8l 2x na jaře

4,0

41

7%

= + 0, 4 t/ha

6 % !!!

450

3.150 Kč/ha

 

Přírůstek na výnosu činil 0, 4 t/ha, tedy + 6 % a přírůstek olejnatosti dokonce 6% .

 Ošetřené rostliny navíc měly o trochu vyšší vlhkost ve sklizni ( 8% )než Kontrola ( 7% ) , jelikož LignoAktivátor mírně prodlužuje vegetaci. Takže praktická výtěžnost mohla být ještě vyšší, pokud by se sklízelo o pár dní později.

 

Ošetřené rostliny mají silnější stonky a řapíky listů.

Pomaleji vadnou a zasychají vleklým suchem spodní listy. Rostliny působí svěžejším dojmem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Řepka ozimá – provozní pokus s humatizovaným Ca hnojivem  Phytocare s vedlejším fungicidním účinkem – Ing. Jan Buryan, Košík u Nymburka 2018

varianta

Výnos t/ha

Olejnatost %

Přírůstek výnosu %

Přírůstek olejnatosti  %

Náklady  na Phytocare

Náklady na Tebuconazol

Zisk po odečtení nákladů  při ceně řepky 9000- Kč

Kontrola  - plná dávka Tebuconazolu na podzim

2,7

40,0

100

100

-

800

 

0, 5kg Phytocare + poloviční dávka Tebuconazolu   TM

2,9

42,5

107

102,5

350

400

1 850

Porost je po aplikaci Phytocare  před zimou s poloviční dávkou Tebuconazolu více přisedlý, nižší a tolik nevytahuje do výšky v porovníní s Kontrolní částí pozemku se 100% dávkou Tebuconazolu. Tedy nebylo potřeba dodat do pokusné části pozemku další Tebuconazol. Také srdéčko a vzrostný vrchol je více přisedlý.

 

Kontrola má v průměru o 1 velký list na rostlinu méně ( 4- 5 velkých listů ) než Phytocare ( 5-6 listů ).

 

Byla ověřena hypotéza, že stačila poloviční dávka Tebconazolu před zimou.

Ve žních se nakonec zvedla olejnatost o 2, 5% a výnos o 7%. Přírůstek zisku z 1 ha po odečtení nákladů činil 1 850 Kč.

Celkový přírůstek na zisku je větší také díky tomu, že se ušetřily náklady na fungicid o 50% ( ušetřeno 0, 5l/ha, tedy cca 400 Kč/ha ).

 

3.     Řepka ozimá – provozní pokus s humatizovaným Ca hnojivem  Phytocare s vedlejším fungicidním účinkem – Ing. Sitta – ZD Žernov, Hradec Králové

 

Varianta/Fáze

Jaro – fáze počátku kvetení – ošetření proti blýskáčku – 23.4.2018

 

+ insekticid Proteus + žádný fungicid

Jaro – po odkvětu

 

-S fungicidem proti hlízence  22.5.2018

 

+ fungicid Pictor

Kontrola

Fungicid plná dávka

Fungicid plná dávka – Pictor 0, 5l/ha

0, 5kg Phytocare 2x

Phytocare 0, 5 kg/ha  - nakonec bez fungicidu kvůli suchému  průběhu počasí

Tankmix Phytocare 0, 5 kg/ha + fungicid snížený , tedy Pictor 0, 3l/ha

varianta

výnos t/ha

%

Náklady  na Phytocare

Náklady na Pictor

Zisk po odečtení nákladů  při ceně řepky 9000- Kč

 

Kontrola

3,724

100

---

1650

 

 

Phytocare 2x

3,912

105

600

900

1.900 Kč

 

Ve žních se zvedl výnos o 5%. Přírůstek zisku z 1 ha po odečtení nákladů činil 1 900 Kč. Celkový přírůstek na zisku je větší také díky tomu, že se ušetřily náklady na fungicid o 50% ( ušetřeno 0, 2l/ha, tedy cca 700 Kč/ha ).

 

 

 

4.     Triticale – Obohacení kejdy skotu Lignohumátem MAX pro plodinu triticale. Pokus navazující na 3 letý provozní pokus s kukuřicí a hnojení kejdou obohacenou Lignohumátem – ZOS Šestajovice-Jirny, okres Praha východ 2018

Varianta 2018

Metodika

Výnos t/ha

Přírůstek výnosu t/ha

Přírůstek %

Náklady Kč

Zisk po odečtení nákladů při ceně triticale 4.000 Kč/t - Kč

Kontrola - kejda

Kejda bez obohacení Lignohumátem MAX

3,761

 

 

 

 

Obohacená kejda o Lignohumát MAX 3l/ha

Lignohumát MAX 10 l / 1000 m3 kejdy = 36 t kejdy / 1 ha + 3l MAX /1 ha – aplikace hadicovými aplikátory 14.4.2018 na vzešlý porost triticale

4,095

+ 0,35 t/ha

+ 8,9 %

900 Kč

+ 500 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírůstek na výnosu činil 0, 35 t/ha, tedy + 9 % ( tedy obdobně jako v minulých letech u kukuřice 8-10%). I PŘES SILNĚ HORKÝ A SUCHÝ PRŮBĚH VEGETACE.

Přírůstek zisku z 1 ha činil po odečtení nákladů i přes nižší výnosy ( extrémní sucho ) a ceny produkce: 500 Kč/ha

 

 

5.     Kukuřice –  přidání Lignohumátu do kejdy skotu - 3 letý provozní pokus 2015 - 2017,  ZOS Šestajovice-Jirny, okres Praha východ

Varianta 2015-2017

Metodika

Výnos silážní hmoty t/ha - 2015

Přírůstek - %

Výnos silážní hmoty t/ha - 2016

Přírůstek - %

Výnos silážní hmoty t/ha - 2017

Přírůstek - %

Kontrola

Kejda bez obohacení Lignohumátem MAX

24,9

-

45,0

-

33,14

 

 Kejda obohacená o Lignohumát, míchání a následná aplikace

Lignohumát MAX 10 l / 1000 m3 kejdy = 36 t kejdy / 1 ha + 3l MAX /1 ha – aplikace hadicovými aplikátory před setím a v 20 cm výšky kukuřice

26,9

108 %

( 0, 2 t/ha )

49,4

110 %

( + 3,4 t/ha )

36,33

110 %

( + 3,2 t/ha )

 

Lignohumát přispěl k lepšímu využití živin z kejdy, jejich navázání ( vč. omezení ztrát amoniaku ), k nárůstu kořenové hmoty a nakonec ke zvýšení výnosu. V roce 2015 o 8 %, v roce 2016  dokonce o 10% a v roce 2017 znovu o 10%.

 

PRŮMĚRNÝ 3 LETÝ PŘÍRŮSTEK NA VÝNOSE KUKUČŘICE U LIGNOHUMÁTU MAX -  9,6 %. 

 A PRŮMĚRNÝ PŘÍRŮSTEK VÝNOSU U TRITICALE JE 9%.

 

JE VIDĚT, ŽE ZA 4 ROKY JE PŘÍRŮSTEK  STABILNÍ A NEZÁLEŽÍ NA PĚSTOVANÉ PLODINĚ.

 

VÝRAZNÝM PŘÍNOSEM JE TEDY OBOHACENÍ PŮDY O BIOAKTIVNÍ UHLÍK A PŮDNÍ MIKROORGANISMY A LEPŠÍ VYUŽITÍ ŽIVIN Z KEJDY.

 

LZE TEDY OBOHACENÍ KEJDY LIGNOHUMÁTEM POUŽÍT PLOŠNĚ JAKO FUNGUJÍCÍ METODU ZVÝŠENÍ PRODUKCE A ZLEPŠENÍ KVALITY PŮDY!

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     Kukuřice – provozní pokus humatizované NPK – LignoSuper NPK 7,5-8-6 do kukuřice silážní - ZS Dublovice, Ing. Tater, R. Otradovec, 2018

 

Varianta

Výnos t/ha

Přírůstek výnosu t/ha

Přírůstek %

Náklady Kč

( akční cena 50 Kč/l )

Zisk po odečtení nákladů  při ceně 1200,- Kč/t- Kč

Kontrola

21,9

 

 

 

 

3x LignoSuper NPK 3l/ha

24,6

 

2,7 t

 

12 %

 

450

 

+ 2.800 Kč/ha

 

 

 

 

 

 

Pozn. Výnosy malé kvůli extrémnímu suchu.

 

Trojnásobné hnojení humatizovaným LignoSuper NPK znamenal i přes silně extrémní teploty a sucho nárůst výnosu o 2, 7 t/ha, tedy o 12%.

V průběhu vegetace bylo dobře patrné, že ošetřené rostliny kukuřice mají bohatší kořenový systém a jsou mohutnější.

 

 

7.     Kukuřice – provozní pokus Lignohumát MAX a LignoAktivátor 2017, ZS Dublovice, Ing. Humhal, R. Otradovec

 

varianta

Výnos t/ha

Přírůstek výnosu t/ha

Přírůstek %

Náklady Kč

Zisk po odečtení nákladů - Kč

Kontrola

40,1

 

 

 

 

Obohacený digestát o Lignohumát MAX 1l/ha + postřik LignoAktivátorem 0, 8l/ha

44,2

 

 

 

 

+ 4,1

 

 

 

 

+ 10,2 %

 

 

 

 

800 Kč

 

 

 

 

+ 300 Kč

 

 

 

 

 

 

Lignohumát MAX přidaný do digestátu a následný postřik LignoAktivátorem na list znamenal nárůst výnosu o 10%.

 

 

 

Postřik LignoAktivátorem na list znamenal nárůst výnosu o 11%.

 

 

 

 

 

 

Varianta

Výnos t/ha

Přírůstek výnosu t/ha

Přírůstek %

Náklady Kč

Zisk po odečtení nákladů - Kč

Kontrola

39,1

 

 

 

 

2x LignoAktivátor 0, 8 l/ha

43,4

+ 4,3

+ 11 %

500 Kč

+ 500 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       Česnek – provozní pokus humatizované NPK – LignoSuper NPK 7,5-8-6 do česneku – Jiří Svoboda, Rochov u Brozan ( Litoměřice ) 2018

Varianta

Výnos t/ha

Přírůstek výnosu t/ha

Přírůstek %

Náklady Kč

( akční cena 50,-Kč/l )

Zisk po odečtení nákladů  při ceně 150.000 ,- Kč/t- Kč

Kontrola bez NPK

3,5 t/ha

 

 

 

 

4x LignoSuper NPK 2l/ha v TM s Nurellem, fungicidy a listovou výživou

 5 t/ha

 

 

 

 1,5 t/ha

 

 

 

30 %

 

 

 

200

 

 

 

223.000 Kč/ha

 

 

 

 

 

 

Humatizované LignoSuper NPK zvýšilo silně výnos česneku o neuvěřitelných 30%, tedy o 1,5 t/ha, !

Česnek měl silnější podpučí, kořeny a mohutnější listovou hmotu po ošetření.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.     Ječmen jarní – provozní  pokus s produktem Amagro Alga 2018 a 2017, Agro Vyšehořovice – Praha západ, Ing. Šípek

 

 

Varianta 2017

Výnos t/ha

Přírůstek výnosu t/ha

Přírůstek %

Náklady Kč

Zisk po odečtení nákladů - Kč

Kontrola

5,6

 

 

 

 

2x Amagro Alga 2l/ha

5,9

 

0,3

 

+ 5 %

 

320 Kč

 

+ 900 Kč

Varianta 2018

Výnos t/ha

Přírůstek výnosu t/ha

Přírůstek %

Náklady Kč

Zisk po odečtení nákladů - Kč

Kontrola

 

 

 

 

 

2x Amagro Alga 2l/ha

3,59

 

0,3 t

 

+ 9,2 %

 

320 Kč

 

+ 800 Kč

 

 

0, 3t

6,6 %

 

850 Kč

Průměr za 2 roky

 

 

 

 

 

Amagro Alga  v roce 2017 zlepšila bohatost kořenového systému a odnožování, rostliny lépe přečkaly sucho.

 

 

 

 

 

V roce 2018 bylo patrné, že i v extrémním suchu zůstaly stébla déle zelená.

 

 

 

 

 

 

Amagro Alga navýšila výnos průměrně za 2 roky o 3,3 t/ha, tedy o 6,6 %. A to i v roce 2018, kdy panovalo extrémní sucho a horko. Také došlo ke snížení obsahu dusíkatých látek o 0, 2%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ječmen jarní – Provozní pokus s LignoAktivátorem na ječmeni jarním 2017 a 2018– Zea Světice – Praha východ, Ing. Stárek

 

Varianta 2017

Výnos t/ha

NL

%

Přírůstek výnosu t/ha

Přírůstek %

Náklady Kč

Zisk po odečtení nákladů - Kč

Kontrola

7,42

12,8

 

 

 

 

2x LignoAktivátor 0, 8 l/ha

1. v odnožování v TM s herbicidem Pelikan Delta, CCC, Rexan

2. ve sloupkování v TM s Optimus, Bontima,

      7,86

 

 

 

 

 

12,5

 

 

 

 

 

0, 44 t/ha

 

 

 

 

 

106 %

 

 

 

 

 

500 Kč

 

 

 

 

 

+ 1. 500 ,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

Varianta 2018

Výnos t/ha

NL

%

Přírůstek výnosu t/ha

Přírůstek %

Náklady Kč

Zisk po odečtení nákladů - Kč

Kontrola

3,1

15,3

 

 

 

 

1x LignoAktivátor 0, 8 l/ha

 ve sloupkování v TM s fungicidem Bontima + Sumialfa na kohoutky,

3,3

 

 

 

15,1

 

 

 

0, 2 t/ha

 

 

 

106,5 %

 

 

 

230 Kč

 

 

 

+ 470 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Průměr za 2 roky

 

 

0, 3 t/ha

6 %

 

+ 985 KČ

Aplikace LignoAktivátoru v TM s herbicidem nebo fungicidem  podpořila produktivní odnože a posléze stébla na úkor nejslabších a přinesla nárůst výnosu ov obou letech  6%. A to i v roce 2018, kdy byla jen jedna aplikace a extrémní sucho a horko.

K nadměrné redukci stébel nedošlo. Naopak, i v intenzivním suchu se vyplatila aplikace, která rychleji redukovala ty nejmenší parazitické odnože a šetřila živiny pro klasy.

 

Významné je i snížení N látek v zrnu o 0, 2 – 0, 3% v obou letech.

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Oves setý – Provozní pokus- Obohacení digestátu Lignohumátem a hnojení na slámu předplodiny ( strniště pšenice ozimé )- Agro Jesenice a.s. 2016/17

 

Metodika:

Varianta

metodika

Výnos t/ha

Přírůstek %

Náklady v

Zisk po odečtení nákladů - Kč

1 – KONTROLA - Digestát 20 t/ha - na konci odnožování

Digestát hadicemi na strniště pšenice – 30 m3/ha ( 1,
7 cisterny / ha )

5,50

 

 

 

2 – Digestát  20 t/ha + Lignohumát MAX 3l/ha v tamkmixu – na konci odnožování

1,7 l Lignohumátu MAX byly nality    do  18 m3 digestátu.( 1 cisterna ) do nalévacího otvoru cisterny a pak nasát digestát z venkovní nádrže. Tím došlo k promíchání. Okamžitá následná aplikace na pole na strniště slámy, která byla následně zaorána.

 

5,76

105

 

+ 0,26 t/ha

900,-

+ 300,- Kč/ha

 

Vzcházející rostlinky ovsa měli bohatší kořínky a více vzešlých rostlin.

 

 

Aplikace Lignohumátu MAX do digestátu a hnojení na strniště pšenice znamenalo nárůst výnosu ovsa jako následné plodiny o 5% a také mírný nárůst zisku na hektar.

 

Největší efekt však byl v nárůstu mikroorganismů v půdě po aplikaci, a to včetně žížal. To bylo vizuelně potvrzeno.

 

12.  Kukuřice silážní – Provozní pokus- Obohacení digestátu Lignohumátem a hnojení před kukuřici na stejný hon, na kterém byl oves v roce 2017- Agro Jesenice a.s. 2018

 

Varianta

metodika

Výnos t/ha

Přírůstek %

Náklady v

Zisk po odečtení nákladů - Kč

1 – KONTROLA - Digestát 30 t/ha – před setím kukuřice

Digestát hadicemi na strniště pšenice – 30 m3/ha ( 1,
7 cisterny / ha )

29,0

 

 

Cena sil. Kuk. 1.200 Kč/t

2 – Digestát  30 t/ha + Lignohumát MAX 3l/ha v tamkmixu –  před setím kukuřice

1,7 l Lignohumátu MAX byly nality    do  18 m3 digestátu.( 1 cisterna ) do nalévacího otvoru cisterny a pak nasát digestát z venkovní nádrže. Tím došlo k promíchání, Pak aplikace hadicemi na pole.

 

31,26

108

 

+ 2,26 t/ha

900,-

+ 1.800,- Kč/ha

Přírůstek výnosu činil i přes extrémní sucho a horko + 2, 26 t/ha, tedy 7, 8% ( 1.800 Kč/ha ).

 

 

 

 

 

 


Odebrány půdní vzorky na rozbor obsahu živin a obsah C ox. a C org. v půdě  - Rozborováno ve VÚMOP Praha 9.8. 2018“

 

Z rozborů je jasně vidět, že obsahy prvků Ca, Mg, P, K a NH4 v pokusné části s Lignohumátem jsou viditelně nižší a obsah NO3 vyšší. Kontrola naopak.

Opět se zde setkáváme s tím, že tyto prvky jsou více vypotřebovány plodinou, která na půdě roste, tedy kukuřicí.

 

U Lignohumátu se opakovaně setkáváme s jevem, kdy aplikace Lignohumátu vede k přednostnímu příjmu živin Ca, Mg, P, které jsou navíc v rostlině hůře mobilní, dále NH4 a lehce mobilního K kořeny ze substrátu.

Tedy to znamená, že z půdy jsou lehčeji a více tyto živiny odčerpávány, což logicky snižuje jejich obsah v půdě. Navíc kukuřičné listy byly odebrány v době intenzivního růstu kukuřice ( 7.-8.list ).

 

Rozbory tuto teorii potvrzují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve fázi 8. listu odebrány vzorky listů na obsahy živin – rozborováno v Laboratoři NovaCropControl Holandsko 8.7.2018:

 

 

Obohacení digestátu a následně půdy o Lignohumát mělo velmi pozitivní vliv na zvýšeném odběru a následném obsahu důležitých živin v listech silážní kukuřice.

 

 • Z půdy došlo k většímu odběru celkového dusíku, menšímu obsahu nitrátů v listech a naopak zvýšené tvorbě amonného dusíku v listech.

Tyto zvýšené parametry ukazují na zvýšení celkové vitality rostlin.

 

 • Dále došlo ke zvýšení obsahu draslíku a síry v listech.
 •  
 • Dále došlo ke zvýšenému obsahu hůře mobilních živin – Ca, Mg, P v listech
 •  
 • Dále došlo ke zvýšení křemíku v listech související se zvýšením stability rostlin.
 •  
 • Došlo ke zvýšení obsahu manganu v listech, který přispívá k podpoře zabudování N do rostlin – podporuje enzym nitrátreduktázu ( součást fotosystému II ) přeměňující nitráty na amonnou formu a jejich zabudování do aminokyselin.

 

 • Celkově tedy Lignohumát přispěl k lepšímu využití základních živin a mikroelementů z půdy a digestátu

 

Celkový závěr obou let 2017  ( oves ) a 2018 ( kukuřice ):

 

·        Lignohumát v tankmixu s digestátem příznivě ovlivnil následný vývoj rostlin, vitalitu a stabilitu,

·        zlepšil tvorbu kořenové soustavy,

·        uvolnění a zvýšený příjem základních živin N, P, K, S ( vitalita ) a hůře přijatelných prvků Ca, Mg, P z půdy,

·        dále mikroprvků včetně křemíku podporujícího stabilitu a odolnost proti houbovým chorobám.

·        Elektrická konduktivita v listech ve variantě s Lignohumátem byla vyšší než v Kontrole, to tedy znamená vyšší obsah cukrů  ( živin, solí ) v listech než v Kontrole bez Lignohumátu

·        Obohacení digestátu o Lignohumát zvýšilo průměrný výnos plodin za 2 roky o 6 %.

 

13.  Brambory konzumní –  přidání do desikantu Basta Lignohumát MAX při současném snížení dávky Basty na 2l - Zemos agro Sedlčánky, ing. Čurda 2018

 

 

k desikaci natě pomocví Basta 2,5 l/ha v pokusu přídán Basta jen 2l/ha + Lignohumát MAX 0, 3l

 

Kontrola – Basta 2,5 l/ha .  Ošetřená varianta TM Basta 2l/ha + Lignohumát MAX 0, 3l/ha

 

·         Nať s přídavkem Lignohumátu a s menším množstvím Basty viditelně zasychá rychleji. Už po 1 týdnu jsou hlavní stonky zahnědlé a polehávají, kdežto v Kontrole ještě stojí a jsou zelené.

 

 

 

·         Lignohumát MAX přispěl ke zrychlení usychání natě před sklizní i přes sníženou dávku  herbicidu Basty a tím ušetřil náklady na Bastu ( Lignohumát je levnější  a navíc do půdy dodal huminové kyseliny a fulvokyseliny), a nesmíme zapomenout ani na ekologické hledisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  2 letý Maloparcelní pokus ječmen jarní – Ditana s.r.o. 2017-2018

 

 

Amagro 2017 a 2018 Lignohumát Bojos

Průměrný výnos za 2 roky  t/ha 

Průměrný Nárůst výnosu

NL

%

 

Varianta ošetření

Průměr

%

 

1

Kontrola

6,8

100,00

13,6

2

Lignohumát Max 0,4 / Lignohumát Max 0,4: DC 25-28

7,1

103,00

12,1

3

Lignohumát Max 0,4 - 20% N / Lignohumát Max 0,4 DC 39-45/ 49-51

7,2

104,60

 

11,9

T1: ( DC 25 - 28)

 

 

T2: (DC 39-45 v 1. roce, DC 49 – 51 v 2. roce)

 

 

             

 

Rok 2017 byl slně suchý, teplý a rok 2018 dokonce extrémně suchý a horký.

Přesto Lignohumát MAX zvýšil výnos o 3% a Lignohumát MAX se sníženou dávkou dusíku o téměř 5%.

Zřejmě jsou pozemky silně vyhojeny a mají velkou zásobu živin.

Lignohumát přispěl k lepšímu využití N bez ztrát na výnosu a přispěl naopak k jeho zvýšení.

Lignohumát přispěl ke snížení N látek v zrnu na normu sladovnického ječmene.

 

15.  2 letý Maloparcelní pokus ječmen jarní – MENDELu Brno, Prof. Hřivna 2017-2018

 

 

 

Amagro 2017 a 2018 Lignohumát MAX

Průměrný výnos 2017  t/ha 

Průměrný výnos 2018  t/ha 

Průměrný Nárůst výnosu

NL

%

 

Varianta ošetření

 

 

%

 

1

Kontrola

9,59

5,28

100,00

12,4

2

Lignohumát Max 0,4 / Lignohumát Max 0,4 l: DC 28

10,1

5,44

105

11,8

3

Lignohumát Max 0,4 - 20% N / Lignohumát Max 0,4 l koncem sloupkování

9,63

5,46

104

 

11,8

V obou letech došlo u ošetřených variant k nárůstu výnosu i přes silné sucho v roce 2018, a to v průměru o 4-5%, tedy o 0, 1 – 0, 5 t/ha . 

 

V obou letech došlo k nárůstu HTZ oproti Kontrolní variantě o 0,5-0,9 g.

Obsah dusíkatých látek v obou letech  byl u Kontrolní varianty nad normou, zato u variant ošetřených Lignohumáterm se pohyboval se v rozmezí 11,7 – 11,9 % a splnil sladovnickou kvalitu ( Po aplikaci přípravků se obsah N látek snížil o  0,5 – 0, 6% ).

 

·         Aplikace Lignohumát MAX tedy zvyšovala výnos, HTZ, přepad zrna nad sítem 2,8 mm a zvyšovala podíl sladařsky využitelného zrna.

·         Lignohumát napomáhá k lepšímu využití živin rostlinou i při snížené dávce dusíku bez ztrát na výnosu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.     Vliv Lignohumátu MAX, LignoAktivátoru a Vitalicu na vinnou révu a kvalitu vína – dlouhodobý pokus, Vinařská škola Valtice, ing. Kowolowski 2015-2018

 

 

výnos kg/keř

K

4x Lignohumát MAX 0, 4  l

4x LignoAktivátor 0, 75 l

4x Vitalic 0, 4 l

2015

3,40

4,00

3,60

 

2016

3,61

3,33

4,25

 

2017

4,47

4,10

3,70

 

2018

5,25

5,77

5,92

6,07

 

 

 

 

 

průměr za 4 roky

4,18

4,30

4,37

6,07

 

 

 

cukernatost °NM

K

4x Lignohumát MAX 0, 4  l

4x LignoAktivátor 0, 75 l

4x Vitalic 0, 4 l

2015

16,00

17,20

17,00

 

2016

18,50

18,10

18,50

 

2017

14,90

17,00

15,60

 

2018

14,20

15,73

15,06

14,1

 

 

 

 

 

průměr za 4 roky

15,90

17,01

16,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametr: pH + celkové kyseliny + k. vinná + k. jablečná - 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Je dobře patrné, že Lignohumát MAX snižuje obsah kyseliny jablečné, která snižuje kvalitu - vyzrání vína ( vyrábí trpkou hrubou chuť )
 • Lignohumát MAX, o něco méně LignoAktivátor výrazně zvýšily v roce 2015 a 2017 ( tedy 2 roky ze 3 let ) celkové cukry a obsah alkoholu, tedy kvalitu moštu.
 • Lihnohumát MAX a LignoAktivátor ovlivňují velmi pozitivním směrem cukernatost, kterou vesměs zvyšují. A to i o 2°NM. ( rok 2017 Kontrola 14,9 °NM x Lignohumát MAX 17,0 °NM ). Někdy lepších výsledků dosáhne LignoAktivátor, jindy Lignohumát MAX.
 • Oba humáty snižují mírně celkové kyseliny, což zlepšuje kvalitu vína.
 • LignoAktivátor a LIgnohumát MAX tak přispívají nejen ke zvýšení cukernatosti, ale zejména ke zvýšení variability chutí budoucího vína

 

Lignohumát MAX a LignoAktivátor během 4 let zvýšily zejména cukernatost, ale i výnos na keř. Vitalic v roce 2018 zvýšil výrazně výnos na keř ( o 1,7 kg/keř více ).

POKUSY 2017

Mák setý Major – provozní pokus 2017, Ing. Konečný
280 m n m; 10 ha
Varianta
Metodika
Výnos včetně makoviny kg/ha
Přírůstek v kg/ha
Přírůstek v %
Kontrola
Fáze listové růžice - Dithan DG Neotec
Fáze počátku kvetení - Apel
30
 
100
Lignohumát MAX
Fáze listové růžice – MAX 0, 4 l + Dithan DG Neotec
Fáze počátku kvetení – MAX 0, 4 l + Apel
33
 
110
LignoAktivátor
Fáze listové růžice – LignoAktivátor 0,8 l + Dithan DG Neotec
Fáze počátku kvetení – 0,8 l + Apel
35
 
116
Poznámka: velké dlouhodobé sucho v květnu trvající přes 1 měsíc způsobilo velmi nízký výnos. Přesto byly patrné výrazné trendy.
 
Lignohumát MAX v roce 207 navýšil výnos o 10 %.
 
LignoAktivátor v roce 2017 navýšil výnos o 16 %.
 
Mák setý Major – provozní pokus 2016, Ing. Konečný
280 m n m; 8,5 ha, 2016
Varianta
Metodika
Výnos včetně makoviny kg/ha
Přírůstek v kg/ha
Přírůstek v %
Kontrola
Fáze listové růžice - Dithan DG Neotec
Fáze počátku kvetení - Apel
1110
 
100
Lignohumát MAX 0, 4l ve fázi listová růžice a znovu počátek kvetení
Fáze listové růžice – 0,8 l  + Dithan DG Neotec
Fáze počátku kvetení – 0,8 l + Apel
1180
+ 70 kg/ha
( + cca 2.200 Kč/ha )
106
Lignohumát v roce 2016 navýšil výnos o 6 %.
 
Mák setý Major – provozní pokus 2015, Ing. Konečný
310 m n m; 21,5 ha, 2015
Varianta
Metodika
Výnos včetně makoviny kg/ha
Přírůstek v kg/ha
Přírůstek v %
Kontrola
18.5.2015 – Apel 1l
17.6.2015 - Amistar Xtra 1l + Nurelle D 0,6l
810
 
100
Lignohumát MAX roztok 0, 4l v prodlužovacím růstu a znovu před květem
18.5.2015 –MAX 0, 4 l + Apel 1l
17.6.2015 - MAX 0, 4l + Amistar Xtra 1l + Nurelle D 0,6l
930
+ 102 kg/ha
(+cca 4 tis Kč/ha)
115
Lignohumát přispěl k udržení funkční rostliny i za průběhu velmi suché a teplé periody a navýšil výnos o 15 %.
 
 
PRŮMĚRNÝ 3 LETÝ PŘÍRŮSTEK NA VÝNOSU MÁKU PO UŽITÍ LIGNOHUMÁTU MAX - 10,3 %
 
2015
 
2016
 
 
 
 
 
2017
 
 


 
2.  Kukuřice –  3 letý provozní polní pokus 2015 - 2017,  ZS Šestajovice-Jirny, okres Praha východ
Varianta
Metodika
Výnos silážní hmoty t/ha - 2015
Přírůstek - %
Výnos silážní hmoty t/ha - 2016
Přírůstek - %
Výnos silážní hmoty t/ha - 2017
Přírůstek - %
Kontrola
Kejda bez obohacení Lignohumátem MAX
24,9
-
45,0
-
33,14
 
 Kejda obohacená o Lignohumát, míchání a následná aplikace
Lignohumát MAX 10 l / 1000 m3 kejdy = 36 t kejdy / 1 ha + 3l MAX /1 ha – aplikace hadicovými aplikátory před setím a v 20 cm výšky kukuřice
26,9
108 %
( 0, 2 t/ha )
49,4
110 %
( + 3,4 t/ha )
36,33
110 %
( + 3,2 t/ha )
 
Lignohumát přispěl k lepšímu využití živin z kejdy, jejich navázání ( vč. omezení ztrát amoniaku ), k nárůstu kořenové hmoty a nakonec ke zvýšení výnosu. V roce 2015 o 8 %, v roce 2016 dokonce o 10% a v roce 2017 znovu o 10%.
 
PRŮMĚRNÝ 3 LETÝ PŘÍRŮSTEK NA VÝNOSE U LIGNOHUMÁTU MAX - 9,6 %. PŘÍRŮSTEK JE NAVÍC STABILNÍ.
VÝRAZNÝM PŘÍNOSEM JE VŠAK OBOHACENÍ PŮDY O BIOAKTIVNÍ UHLÍK A PŮDNÍ MIKROORGANISMY
 
2015
 
 
 
 
 
 
2016
2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.     Řepka ozimá – provozní pokus 2017, VOD Kadov, Bc. K. Dobřemysl
 
Výnos a olejnatost:
Varianta
výnos t/ha
olejnatost %
přínos na výnose t/ha
náklady Kč/ha
zisk po odečtení nákladů Kč/ha
Kontrola
3,6
36,0
0
0
0  
3x za vegetace LignoAktivátor 0, 75 l/ha
3,8
40,0
+ 0,2 t/ha = + 6 %
700  
1 000  
LignoAktivátor navýšil výnos o 6% a olejnatost o 4%.
Řepka po LignoAktivátoru na podzim méně žloutla a červenala na okrajích listů, lépe přijímala výživu a měla více přísedlý kořenový krček. Kořeny tvořily mnohem více nového bílého kořenového vlášení.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.     Kukuřice – provozní pokus Lignohumát MAX a LignoAktivátor 2017, ZS Dublovice, Ing. Humhal, R. Otradovec
 
varianta
Výnos t/ha
Přírůstek výnosu t/ha
Přírůstek %
Náklady Kč
Zisk po odečtení nákladů - Kč
Kontrola
40,1
 
 
 
 
Obohacený digestát o Lignohumát MAX 1l/ha + postřik LignoAktivátorem 0, 8l/ha
44,2
+ 4,1
+ 10,2 %
800 Kč
+ 300 Kč
 
 
 
 
 
 
Lignohumát MAX přidaný do digestátu a následný postřik LignoAktivátorem na list znamenal nárůst výnosu o 10%.
 
varianta
Výnos t/ha
Přírůstek výnosu t/ha
Přírůstek %
Náklady Kč
Zisk po odečtení nákladů - Kč
Kontrola
39,1
 
 
 
 
2x LignoAktivátor 0, 8 l/ha
43,4
+ 4,3
+ 11 %
500 Kč
+ 500 Kč
 
 
 
 
 
 
Postřik LignoAktivátorem na list znamenal nárůst výnosu o 11%.
 
5.     Ječmen jarní – provozní pokus s Amagro Alga 2017, Agro Vyšehořovice – Praha západ, Ing. Šípek
 
varianta
Výnos t/ha
Přírůstek výnosu t/ha
Přírůstek %
Náklady Kč
Zisk po odečtení nákladů - Kč
Kontrola
39,1
 
 
 
 
2x LignoAktivátor 0, 8 l/ha
43,4
+ 4,3
+ 11 %
500 Kč
+ 500 Kč
 
 
 
 
 
 
Výnos t/ha
Přírůstek výnosu t/ha
Přírůstek %
Náklady Kč
Zisk po odečtení nákladů - Kč
Kontrola
5,6
 
 
 
 
2x Amagro Alga 2l/ha
5,9
0,3
+ 5 %
320 Kč
+ 900 Kč
 
 
 
 
 
 
 
Amagro Alga navýšila výnos o 5%.
 
Zlepšila bohatost kořenového systému a odnožování, rostliny lépe přečkaly sucho.
 
 
 
 
 
 
 
 
6.     Soja – maloparcelní provozní pokus 2016, Zemědělská agentura s.r.o, Přítoky u Kutné Hory, Ing. Vít Procházka
350 m n m
Varianta
Metodika
Výnos v hrubém kg/m2 ( lusky + sláma )
Přírůstek - %
Kontrola
-
0,56
 
Lignohumát MAX
Lignohumát MAX 0, 4l /ha ve 35 cm výšky porostu
0,80
140
 Přírůstek na výnosu v hrubé hmotě po Lignohumátu byl až 40%.
 
 
 
 
 
 
7.     Oves setý – Provozní pokus- Obohacení digestátu Lignohumátem a hnojení na slámu předplodiny ( strniště pšenice ozimé )- Agro Jesenice a.s. 2016/17
 
Metodika:
Varianta
metodika
Výnos t/ha
Přírůstek %
Náklady v
Zisk po odečtení nákladů - Kč
1 – KONTROLA - Digestát 20 t/ha - na konci odnožování
Digestát hadicemi na strniště pšenice – 30 m3/ha ( 1,
7 cisterny / ha )
5,50
 
 
 
2 – Digestát 20 t/ha + Lignohumát MAX 3l/ha v tamkmixu – na konci odnožování
1,7 l Lignohumátu MAX byly nality    do 18 m3 digestátu.( 1 cisterna ) do nalévacího otvoru cisterny a pak nasát digestát z venkovní nádrže. Tím došlo k promíchání. Okamžitá následná aplikace na pole na strniště slámy, která byla následně zaorána.
 
5,76
105
 
+ 0,26 t/ha
900,-
+ 300,- Kč/ha
 
Vzcházející rostlinky ovsa měli bohatší kořínky a více vzešlých rostlin.
 
Aplikace Lignohumátu MAX do digestátu a hnojení na strniště pšenice znamenalo nárůst výnosu ovsa jako následné plodiny o 5% a také mírný nárůst zisku na hektar.
 
Největší efekt však byl v nárůstu mikroorganismů v půdě po aplikaci, a to včetně žížal. To bylo vizuelně potvrzeno.
 
 
 
 
8.     Ječmen jarní – Provozní pokus s LignoAktivátorem na ječmeni jarním 2017– Zea Světice – Praha východ, Ing. Stárek
Varianta
metodika
Výnos t/ha
Přírůstek %
Náklady v
Zisk po odečtení nákladů - Kč
1 – KONTROLA - Digestát 20 t/ha - na konci odnožování
Digestát hadicemi na strniště pšenice – 30 m3/ha ( 1,
7 cisterny / ha )
5,50
 
 
 
2 – Digestát 20 t/ha + Lignohumát MAX 3l/ha v tamkmixu – na konci odnožování
1,7 l Lignohumátu MAX byly nality    do 18 m3 digestátu.( 1 cisterna ) do nalévacího otvoru cisterny a pak nasát digestát z venkovní nádrže. Tím došlo k promíchání. Okamžitá následná aplikace na pole na strniště slámy, která byla následně zaorána.
 
5,76
105
 
+ 0,26 t/ha
900,-
+ 300,- Kč/ha
 
varianta
Výnos t/ha
Přírůstek výnosu t/ha
Přírůstek %
Náklady Kč
Zisk po odečtení nákladů - Kč
Kontrola
7,42
 
 
 
 
2x LignoAktivátor 0, 8 l/ha
1. v odnožování v TM s herbicidem Pelikan Delta, CCC, Rexan
2. ve sloupkování v TM s Optimus, Bontima,
      7,86
0, 44 t/ha
106 %
500 Kč
+ 1. 500 ,-Kč
 
 
 
 
 
 
Aplikace LignoAktivátoru v TM s herbicidem a podpořila produktivní odnože na úkor nejslabších a přinesla nárůst výnosu o 6%.
 
9.     Pšenice ozimá Elly – Maloparcelkové pokusy- VÚRV pokusná stanice Humpolec 2017, výsevek 4 MKS
 
2.10. 2016 - NPK - 200 kg (30 kg N/ha, 13 kg P/ha, 25 kg K/ha)
16.3.2017 - LAV - 60 kg N/ha (var. 4 - 48 kg N/ha), 25.4.2017 - LAV - 60 kg N/ha (var. 4 - 48 kg N/ha)
Metodika:
Varianta
 
Termín aplikace
Výnos t/ha
Přírůstek
%
Zisk po odečtení nákladů
 
Přimoření LignoAktivátorem
Podzim od 3 listů až poč. odnož.
- 10% roztok močoviny 21.11.2016
Lignohumát s
 Herbicidem Cougar Forte 0,5 l/ha v TM
10.12.2016
BBCH 23-25 = Jarni regenerace až plné odnožování
+ 10% roztok močoviny +
5% roztok hořké soli (Mg SO4)
20.3.2017
BBCH 29-31
Počátek sloupkování
+ fungicid Boogie 0, 9 l, CCC ( Stabilan 1, 5l )
25.4.2017
 
 
2.polovina sloupkování
BBCH 37-39
+ 5 % roztok močoviny
+ fungicid Magnello 1l
 
 
 
Kontrola
-
 
 
 
 
9,58
-
 
2
Moření LignoAktivátor
2 l/ tunu
 
 
 
 
 
10,05
(+ 0, 47 t/ha )
105%
 
 1.700 Kč/ha
3
 
Lignohumát MAX 0,4 l/ha
 
Lignohumát MAX 0,4 l/ha
Lignohumát MAX 0,4 l/ha
9,94
( + 0, 36 t/ha )
104%
1.200 Kč/ha
4 – mínus 20% živin v pevných hnojivech
 
Lignohumát MAX 0,4 l/ha
 
Lignohumát MAX 0,4 l/ha
Lignohumát MAX 0,4 l/ha
10,02
( + 0, 44 t/ha )
104,5%
1.300 Kč/ha
Po přimoření LignoAktivátorem rostliny rychleji vzcházely. A výnos byl v důsledku o 5% vyšší než v Kontrole.
 
Aplikace Lignohumátu MAX se 100% dávkou dusíku na jaře přinesla výnos o 4% vyšší vůči Kontrole..
Varianta Lignohumátu MAX spolu se sníženou dávkou N o 20% přinesla rovněž zvýšení výnosu o 4,5% vůči Kontrole.
 
Snížené hnojení až o 20% spolu s aplikací Lignohumátu tedy znamená lepší využití živin z půdy, aniž by došlo ke snížení výnosu. Výnos naopak může vzrůst, jak je z pokusu patrno.
 
10. Řepka ozimá -maloparcelní pokus Červený Újezd - aplikace Lignohumátu MAX na slámu předplodiny – pšenice o. před setím řepky, ČZU Praha, Ing. Bečka, Doc. L. Růžek , 2016/17
Metodika:
 
 
Výnos t/ha
Přírůstek %
Poznámka
Červený Újezd 1
kontrola, zaoraná sláma bez dalšího hnojení
3,92
 
Mezerovité vzcházení
Červený Újezd 2
40 kg N v DAM na slámu
4,42
112%
 
Červený Újezd 3
40 kg N v DAM na slámu + Lignohumát MAX 1 l/ha
4,22
108%
 
Červený Újezd 4
40 kg N v DAM na slámu + Lignohumát 0,5 l/ha
4,89
125%
 
Červený Újezd 5
bonusová, přehnojená dusíkem, 200 kg N v močovině
-
 
 
 
Lignohumát MAX  zlepšil vzcházení řepky a nárůst výnosu o 8 - 25%.
Nutno podotknout, že řepka vysetá do slámy pšenice mezerovitě vzcházela, nejvíce v Kontreole, což mohlo ovlivnit výsledky.
Odběry půdy 26.10.2016: Výsledky odběrů půdy :
 
Sledovaný parametr č. 5 – Corg –MW (%)                   4 laboratorní opakování                   (DH a:   > 1,25 %)
 
Pořadí
Varianta
Naměřená hodnota
Body b
1.
Červený Újezd 3
1,24
0,99
2.
Červený Újezd 2
1,17
0,94
3.
Červený Újezd 4
1,13
0,90
4.
Červený Újezd 1
1,10
0,88
5.
Červený Újezd 5
1,04
0,83
 
Průměr:
1,14
 
a DH: Doporučená hodnota            b Bodová klasifikace          naměřená hodnota / 1,25
Sledovaný parametr č. 16 – Uhlík biomasy mikroorganismů; mg/kg (MBC-MW)         DH a: 260 mg/kg sušiny
 
Pořadí
Varianta
Naměřená hodnota
Body b
1.
Červený Újezd 3
222,78
0,86
2.
Červený Újezd 1
196,43
0,76
3.
Červený Újezd 2
190,44
0,73
4.
Červený Újezd 5
186,85
0,72
5.
Červený Újezd 4
183,25
0,70
 
Průměr:
195,95
 
a DH: Doporučená hodnota                                            b Bodová klasifikace (naměřená hodnota / 260)
 
Lignohumát 1l/ha podstatně zvýšil množství organického uhlíku a uhlíku biomasy mikroorganismů !
 
Sledovaný parametr č. 9 – Dusík nitrátový (NO3-) mg/kg                                                                     DH a: není
 
Pořadí
Varianta
Naměřená hodnota
Body b
1.
Červený Újezd 2
60,70
1,49
2.
Červený Újezd 1
36,27
0,89
3.
Červený Újezd 4
35,11
0,86
4.
Červený Újezd 3
30,57
0,75
5.
Červený Újezd 5
nestanoveno
 
 
Průměr:
40,66
 
a DH: Doporučená hodnota                                            b Bodová klasifikace (naměřená hodnota / průměr)
 
 
 
 
Sledovaný parametr č. 10 – Dusík amonný (NH4+) mg/kg                                                                     DH a: není
 
Pořadí
Varianta
Naměřená hodnota
Body b
1.
Červený Újezd 2
3,73
1,34
2.
Červený Újezd 3
2,75
0,99
3.
Červený Újezd 4
2,61
0,94
4.
Červený Újezd 1
2,05
0,73
5.
Červený Újezd 5
nestanoveno
 
 
Průměr:
2,79
 
a DH: Doporučená hodnota                                            b Bodová klasifikace (naměřená hodnota / průměr
Lignohumát obecně v půdním prostředí zvyšuje imobilizaci N na úkor nitrifikace N. Tím dochází ke zvýšení amoniakálního N v půdě, čímž se významně omezuje únik N ve formě nitrátů ( stejné výsledky prokázala také Ing. Křejčová, VÚRV Praha ).
 
Sledovaný parametr č. 11 – Vápník přístupný (Ca2+) mg/kg; Mehlich-3 c                                        DH a: není
 
Pořadí
Varianta
Naměřená hodnota
Body b
1.
Červený Újezd 3
2 200
1,06
2.
Červený Újezd 2
2 090
1,01
3.
Červený Újezd 4
2 053
0,99
4.
Červený Újezd 1
1 919
0,93
5.
Červený Újezd 5
nestanoveno
 
 
Průměr:
2 066
 
a DH: Doporučená hodnota                                            b Bodová klasifikace (naměřená hodnota / průměr)
c Přijatelné živiny pro rostliny (extrakce půdy směsí Mehlich-3)
Mehlich A. (1984): Mehlich-3 soil extractant – a modification of Mehlich-2 extractant. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 15: 1409-1416.
 
Lignohumát v koncentraci 1l/ha významně zvýšil množství přijatelného vápníku!
 
Sledovaný parametr č. 12 – Draslík přístupný (K+; KCl) mg/kg; Mehlich-3 c                                 DH a: není
 
Pořadí
Varianta
Naměřená hodnota
Body b
1.
Červený Újezd 3
164
1,06
2.
Červený Újezd 1
164
1,06
3.
Červený Újezd 2
143
0,93
4.
Červený Újezd 4
143
0,93
5.
Červený Újezd 5
nestanoveno
 
 
Průměr:
154
 
a DH: Doporučená hodnota                                            b Bodová klasifikace (naměřená hodnota / průměr)
c Přijatelné živiny pro rostliny (extrakce půdy směsí Mehlich-3; Mehlich A. (1984))
 
Lignohumát v koncentraci 1l/ha významně zvýšil množství přijatelného draslíku!
 
Sledovaný parametr č. 13 – Hořčík přístupný (Mg2+) mg/kg; Mehlich-3 c                                        DH a: není
 
Pořadí
Varianta
Naměřená hodnota
Body b
1.
Červený Újezd 3
163
1,10
2.
Červený Újezd 2
145
0,98
3.
Červený Újezd 4
143
0,97
4.
Červený Újezd 1
141
0,95
5.
Červený Újezd 5
nestanoveno
 
 
Průměr:
148
 
a DH: Doporučená hodnota                                            b Bodová klasifikace (naměřená hodnota / průměr)
c Přijatelné živiny pro rostliny (extrakce půdy směsí Mehlich-3; Mehlich A. (1984))
 
Lignohumát v koncentraci 1l/ha významně zvýšil množství přijatelného hořčíku!
 
Sledovaný parametr č. 14 – Fosfor přístupný (H2PO4- + HPO42-) mg/kg; Mehlich-3 c                   DH a: není
 
Pořadí
Varianta
Naměřená hodnota
Body b
1.
Červený Újezd 4
124,8
1,07
2.
Červený Újezd 3
116,0
1,00
3.
Červený Újezd 2
115,9
0,99
4.
Červený Újezd 1
109,1
0,94
5.
Červený Újezd 5
nestanoveno
 
 
Průměr:
116,5
 
a DH: Doporučená hodnota                                            b Bodová klasifikace (naměřená hodnota / průměr)
c Přijatelné živiny pro rostliny (extrakce půdy směsí Mehlich-3; Mehlich A. (1984))
 
Lignohumát v koncentraci 0, 5l a 1l/ha významně zvýšil množství přijatelného fosforu!
 
Celkové závěry: Doc. Ing. L. Růžek, CSc - Fakulta agrobiologie, ČZU Praha 2017:
 
·         Varianty 1 – 4 byly založeny podle metodiky společnosti AMAGRO, varianta 5 byla bonusová, přehnojená dusíkem. Byla nejlepší v jediném parametru, elektrokonduktivitě půdního výluhu.
·         Varianta 3(40 kg N v DAM na slámu + Lignohumát MAX 1 l/ha) byla nejlepší v sedmi parametrech z 16, v součtu bodů druhá (15,23). Varianta 3 byla nejlepší v obsahu sušiny (měla nejvyšší vlhkost), v obsahu Corg půdní organické hmoty (Corg-MW), v poměru Corg : Ntotal (Kjel), v obsahu přístupných živin: vápníku, draslíku, hořčíku (Mehlich 3) a v obsahu uhlíku biomasy půdních mikroorganismů (MBC-MW).
·         Varianta 1 (kontrola 1, zaoraná sláma bez dalšího hnojení) a varianta 4 (40 kg N v DAM na slámu + Lignohumát MAX 0,5 l/ha) se v 16 sledovaných parametrech prakticky nelišily. Půl litru (případně méně) Lignohumátu na hektar je zřejmě příliš malá dávka.
·         Kombinace (40 kg N v DAM na slámu + Lignohumát MAX 1 l/ha) zlepšuje sedm výše popsaných parametrů a lze ji doporučit k praktickému využití.
 
Tabulka č. 17.               Závěrečné pořadí variant podle bodového zhodnocení 16 parametrů
 
Pořadí
Varianta
Součet získaných bodů
1.
Červený Újezd 2
16,64
2.
Červený Újezd 3
15,23
3.
Červený Újezd 4
14,43
4.
Červený Újezd 1
14,40
5.
Červený Újezd 5
 6,291
1Červený Újezd 5 (pouze 7 z 16 parametrů)
 
 
 
 
11. Mák setý OPEX – maloparcelní pokus Oseva vývoj a výzkum Ing. Jiří Havel, 2017
Ing. Jiří Havel, CSc., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
 
Materiál a metody
Pokusy byl založeny podle jednotné metodiky vycházející z metodik EPPO (www.eppo.org) na 5 lokalitách – Červený Újezd, Lešany, Opava, Troubsko, Šumperk. Na všech místech bylo použito osivo stejného původu, převážně šlo o odrůdu Opex.
Rok 2017 nebyl pro pěstování máku příliš příznivý. V polovině dubna se výrazně ochladilo, někde napadlo až 20 cm sněhu (Opava, Šumperk) a přišly pozdní mrazy. Vývoj máku se výrazně opozdil a rostliny byly oslabené. Květen až srpen byly výrazně suché a do toho přišly vlny tropických teplot. Nejhůře byla suchem postižena jižní Morava a fungicidní pokusy na lokalitě Lešany. Výnosy máku v roce 2017 jsou proto snížené a někde kvůli suchu vyloženě špatné.
Zlepšení vzcházivosti máku
Přehled pokusných variant
1. Kontrola
2. Třídění vzduchem – těžší frakce 
3. UPOL 1 - moření
4. UPOL 2 - moření
5. UPOL 3 - moření
6. Lignohumát Max 20 l/t + 2x aplikace za vegetace 0,4l/ha BBCH 19, 0,4 l/ha BBCH 51 - 55
7. LignoAktivátor 30 l/t + 2x aplikace za vegetace, 0,75l/ha BBCH 19, 0,75 l/ha BBCH 51 - 55
8. Albit 60 ml/t - moření
9. 25 kg Hydrogel /ha
10. 25 kg Physiostart /ha
11. 25 kg Hydrogel /ha 25 kg Physiostart /ha
12. Duostart 25 kg/ha
13 Zbytek z hydrolýzy živočišných odpadů 0,5 t/ha (jen v Opavě)
14 Kontrola č. 2 (jen v Opavě)
 
Tabulka 1: Ovlivnění vzcházivosti - výnos semen t/ha
 
Č. Újezd
Lešany
Opava
Šumperk
Troubsko
Průměr
t
%
t
%
t
%
t
%
t
%
%
1
0,754a
100
0,50a
100,0
1,12a
100,0
0,99
100,0
0,360a
100
 
2
0,926b
123
0,50a
98,8
1,05a
93,4
1,02
103,0
0,429a
119,04
 
3
0,839ab
111
0,46a
91,5
1,08a
95,8
1,23
123,7
0,407a
112,86
 
4
0,721a
96
0,46a
92,3
1,16a
103,7
1,19
120,2
0,444a
123,51
 
5
0,84a
111
0,51a
101,6
1,10a
98,4
1,00
101,3
0,415a
115,27
 
6
0,802a
106
0,40a
79,3
1,12a
100,3
1,18
119,2
0,471a
130,82
107,12
7
0,831a
110
0,59a
117,9
1,08a
96,1
0,83
84,1
0,419a
116,58
104,94
8
0,828a
110
0,47a
93,9
1,11a
99,2
0,83
83,6
0,439a
122,02
 
9
0,681a
90
0,44a
87,8
1,20ab
98,2
0,81
82,1
0,465a
129,24
 
10
0,754a
100
0,53a
106,5
1,05ab
86,3
0,94
95,2
0,497a
137,83
 
11
0,725a
96
0,45a
90,2
1,02b
83,4
0,90
90,7
0,512a
142,14
 
12
0,753a
100
0,46a
90,7
1,20ab
98,0
1,15
116,2
0,537a
149,04
 
13
 
 
 
 
1,29a
105,7
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
1,22ab
100
 
 
 
 
 
Opava – varianty č. 9 – 13 se vztahují ke kontrole č. 2 (varianta č. 14)
 
Moření a následná listová aplikace zlepšilo v průměru lokalit vzcházivost a následný výnos o 7% u Lignnohumátu MAX a o 5% u LignoAktivátoru.
 
 
 
Listová hnojiva a stimulátory
Tabulka 2: Přehled pokusných variant
Varianta
BBCH 16 -19
BBCH 31 - 39
BBCH 51
BBCH 55 - 59
1 kontrola
 
 
 
 
2 Jet Comp.
*Albit 60 ml/ha
 
 
Albit 60 ml/ha
3 Amagro
Vitalic 0,4 l/ha
 
Vitalic 0,4 l/ha
 
4 Timac
Fertilacyl Starter 2 l/ha BBCH 14 - 16
 
 
 
5 Timac
 
 
Fertileader Axis 2 l/ha
 
6 Agra
RTF prim + Bór 150.
 5 l/ha + 0,5 l/ha
 
 
 
7 Agra
RTF prim + Bór 150.
 5 l/ha + 0,5 l/ha
 
Campofort Special Zn 10 l/ha
 
8 Agra
 
 
 
NanoFYT Si
0,5 l/ha
9 Bioaktiv
*PlantAktiv 1 kg/ha BBCH 16
 Aminocat 0,5 l/ha + Microcat 1 l/ha BBCH 18
Florone 0,4 l/ha
 
 
10 Trisol
TS Eva 0,5 l/ha
 
 
 
11 Trisol
 
 
 
TS Sentinel 0,25 l/ha
12Trisol
 
TS Silva 0,25 l/ha
 
 
Dávkování a termín aplikace se striktně řídily doporučením výrobce přípravku. Varianty č. 9 - 12 v Lešanech nebylo možné kvůli špatnému vzejití části porostu založit.
 
Tabulka 3: Listová hnojiva a stimulátory – výnos semen t/ha
 
Č. Újezd
Lešany
Opava
Šumperk
Troubsko
Půrměr
t
%
t
%
t
%
t
%
t
%
%
1
0,85a
100
0,62a
100,0
1,20a
100,0
0,93
100,0
0,362a
100
 
2
0,88a
104
0,62a
100,8
1,08a
90,2
1,05
112,6
0,335a
92,93
 
3-Vitalic
1,07ab
126
0,60a
97,6
1,19a
99,2
1,54
165,1
0,397a
110,19
119,62
 
4
1,05a
124
0,61a
98,4
1,18a
98,5
1,32
141,9
0,381a
105,69
 
5
1,03a
121
0,58a
94,7
1,17a
97,5
1,13
121,8
0,402a
111,19
 
6
1,04a
122
0,67a
109,3
1,15a
96,4
1,34
144,1
0,347a
96,38
 
7
1,11b
130
0,62a
100,4
1,18a
98,3
1,48
158,9
0,379a
105,13
 
8
1,07ab
126
0,55a
89,8
1,11a
92,5
1,79
192,2
0,389a
107,98
 
9
1,14b
134
-
-
1,19a
99,8
1,28
137,1
0,347a
96,33
 
10
1,21b
142
-
-
1,15a
96,0
1,40
150,8
0,386a
106,95
 
11
0,98a
115
-
-
1,14a
95,6
1,46
157,0
0,416a
115,43
 
12
1,28b
151
-
-
1,12a
94,0
1,31
140,3
0,368a
102,48
 
V Opavě měla všechna ošetření depresívní účinek, žádné z nich výnos semen nezvýšilo.
V Červeném Újezdě, jako již tradičně, mák na listové aplikace reagoval. Je to nejspíš spolu se stresem suché a horké vegetace roku 2017 způsobeno i těžkou půdou, které je v lokalitě Červený Újezd. Výnos na kontrole byl pouhých 0,85 t/ha (což je v maloparcelkových pokusech velmi nízká hodnota) a jen ty nejvýnosnější varianty překračovaly ve výnosu kontrolu z Opavy.
Stimulátor Vitalic dosáhl v průměru ze všech lokalit zvýšení výnosu téměř o 20% a v Červeném Újezdě a Šumperku byl výnos statisticky vyšší.
 
Závěr: Ošetření osiva a listové přípravky mohou zlepšit vzcházivost a stabilizovat výnos. Mají příznivý vliv v horších půdních podmínkách a u slabých porostů, u dobrých porostů nemusí mít vliv, nebo dokonce mohou působit kontraproduktivně.

12.Maloparcelní pokus ječmen jarní – Ditana s.r.o. 2017