REACH

Evropská agentura pro chemické látky se sídlem v Helsinkách ECHA zajišťuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, aby byly tyto postupy v celé Evropské Unii jednotné. I naše firma, jako významný výrobce huminových látek – a jediný světový výrobce vyrábějící huminové látky procesem okysličené hydrolytické destrukce lignosulfonanu či ligninu prochází registračním řízením. Registrujeme v následujících kategoriích:

Huminové kyseliny a jejich soli:

 PQ594723-04

05-2118313593-46-0000

Fulvové kyseliny:

AU601367-27

05-2118331860-47-0000

 VYŽADUJTE OD SVÝCH DODAVATELÚ REGISTRACE REACH!!!