Náš výrobek Lignohumát B byl odbornou komisí prestižního 33 ročníku zemědělské výstavy Země Živitelka  oceněn Zlatým klasem s kytičkou. Odborná komise ocenila inovativnost produktu a my věříme, že se nám i díky tomuto úspěchu podaří překonat nedůvěru českých sedláků a agronomů k huminovým látkám.