Aquahum™ patří do rodiny našich humátů a byl vyvinut specielně na základě požadavků akvaristického trhu a to jak amatérského, tak i profesionálního. Jeho složení odpovídá prozatím nejvyššímu standardu naší technologie a je předznamenáno snahou o co nejvyšší obsah fulvových kyselin. Standardně obsahuje Aquahum™ minimálně 60% této složky huminového spektra.

 

Konečný standard a čistotu finálního výrobku můžeme garantovat pouze díky přísné kontrole vstupů během výroby a standardní technologii. Výroba začíná již pečlivým výběrem výchozí suroviny našimi nákupčími – nejčistší práškový lignosulfonát s nejvyšším obsahem vláken ligninu je zpracován na 20% koncentrát huminových látek, prostých veškerých škodlivých příměsí. Stopové prvky přítomné ve výchozí surovině jsou během procesu výroby chelatizovány a tím i zpřístupněny pro další využití v buňce.
 
Díky svému unikátnímu složení a nejvyšší čistotě má Aquahum™ daleko širší spektrum účinků na fyziologii ryby, než je akvarista zvyklý očekávat. Hlavní účinky se dají shrnout do následujících bodů:

  • protiplísňový efekt (jak u jiker, tak i u potěru i dospělých jedinců)
  • antistresový efekt (výskyt nemocí, chladná voda, přítomnost škodlivin, transport…..)
  • zlepšení příjmu potravy
  • zlepšení vytíratelnosti
  • omezení výskytu šnečků
  • zlepšení růstu a zdravotního stavu akvarijních rostlin
  • zlepšení efektu podávaných léčiv či snížení jejich dávek
  • výrazné prodloužení doby života živých artemií i ve sladké vodě a tím zajištění živé potravy pro nejmenší potěr po výrazně delší dobu.

Preventivní používání Aquahumu™ zajistí v akváriu „lepší náladu“, rybky jsou živější, neschovávají se za kameny a vyhledávají aktivně potravu. Vzhledem k univerzálnímu pozitivnímu účinku huminových látek na živou buňku (viz. složka O HUMÁTECH, kapitola MECHANISMUS PŮSOBENÍ HUMINOVÝCH LÁTEK NA ŽIVÉ BUŇKY) není důležité, zda konkretní druh ryby se mohl či nemohl ve svém původním prostředí setkat s huminovými látkami.

Díky vysoké koncentrovanosti preparátu (= nízké dávky) a také vysokému obsahu nízkomolekulární části (= žlutohnědá barva na rozdíl od černé u huminových kyselin) dostává voda v akváriu po aplikaci Aquahumu™ pouze zlatavou barvu a není tím tudíž nijak narušen estetický požitek z akvária.

Zásilkovou službu pro akvaristy i odchovny zajišťuje firma:

 

     A.Q.A., spol. s r. o.

Kordačova 1844
272 04 KLADNO 1

Telefon: +420 312 262 200
Fax: +420 312 261 485
e-mail: aqa@aqa.cz

www.aqa.cz

Kontaktní osoba pan Václav Šebek

mob. +420 777 629 016 ( vsebek@aqa.cz)